Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Pedagogika

Liczba pozycji: 320
 • CENA NEXTO

  Jąkanie – ebook

  Mieczysław Chęciek  

    Doświadczenia płynące z wieloletniej praktyki logopedycznej Autora, wsparte wiedzą zdobytą dzięki językoznawstwu kognitywnemu, przyczyniły się do innego nieco spojrzenia na zjawisko zaburzeń płynności mówienia u osób jąkających się w różnym wieku. Zaburzenia mówienia o charakterze jąkania odznaczają się podobną częstością występowania we wszystkich grupach wiekowych.   Jest to wnikliwe opracowanie...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 19,22 zł 21,35 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Neuroróżnorodność na polskich uczelniach – ebook

  Ewa Pisula   Barbara Winczura   Mateusz Płatos   Anna Banasiak   Dorota Danielewicz   Tomasz Gosztyła   Dorota Podgórska-Jachnik   Anna Pyszkowska   Aleksandra Rumińska  

  Publikacja jest raportem z największego jak dotąd badania sytuacji studentów neuroatypowych, przeprowadzonego przez interdyscyplinarny zespół specjalistów z siedmiu polskich uczelni, którzy na co dzień naukowo zajmują się problematyką spektrum autyzmu i innych zagadnień z obszaru nieneurotypowego rozwoju. Opracowanie dostarcza bogatych informacji na temat przebiegu studiowania, aktywności na uczelni,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: Produkt bezpłatny

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Wychowanie fizyczne, sport i olimpizm w perspektywie pedagogicznej – ebook

  Jolanta E. Kowalska   Arkadiusz Kaźmierczak  

  Interesujący zbiór poświęcony współczesnym problemom wychowania fizycznego i pedagogiki sportu. Zawiera sporo bardzo aktualnych informacji i przemyśleń, m.in. dotyczących pandemii COVID-19. Z recenzji dr. hab. Michała Lenartowicza prof. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Publikacja zawiera wiele ciekawych zagadnień, które mogą być pomocne w kształceniu przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 22,46 zł 24,95 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Nowa wielokulturowa rzeczywistość polskiej szkoły – ebook

  Bożena Marzec  

  24 lutego 2022 r. to data historyczna, mimo że miała miejsce tak niedawno. Agresja Rosji na Ukrainę zmieniła losy milionów ludzi i to nie tylko obywateli Ukrainy. Nikt nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji tego, co się wydarzyło. A nawet jeśli zdawał sobie z tego sprawę, to mimo wszystko nie dopuszczał do siebie takiej myśli.(...) Bardzo szybko do władz oświatowych naszego kraju dotarło, że potrzebne...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 31,50 zł 35,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Rozmaite święta zawsze winnego uczczenia godne – ebook

  Katarzyna Buczek  

  Monografia jest kontynuacją rozważań Autorki dotyczących świąt o charakterze państwowym, obchodzonych w szkołach Komisji Edukacji Narodowe, zawartych w publikacji „Nadawać duszom kształt narodowy”. Święta o państwowym charakterze w czasach Komisji Edukacji Narodowej (WUW, Warszawa 2021). Święta i ich celebrowanie służyły nie tylko upamiętnieniu czy uczczeniu danej osoby lub wydarzenia. Miały także...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 29,97 zł 33,30 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Dorosłe dzieci więźniów. Analiza doświadczeń biograficznych – ebook

  Angelika Cieślikowska-Ryczko  

  „Niewidzialne dzieci”, „niewinne ofiary systemu sprawiedliwości” czy „ukryte ofiary prawa” to niektóre z utrwalonych w literaturze określeń odnoszących się do osób doświadczających izolacji penitencjarnej rodzica. Autorka monografii nie tylko poddaje refleksji wymiary wspomnianej „niewidzialności”, lecz przede wszystkim analizuje wciąż mało rozpoznane długofalowe konsekwencje uwięzienia rodzica w życiu...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 20,20 zł 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Od realności do wyobraźni. Ćwiczenia i warsztaty z uważności dla dzieci, młodzieży i dorosłych – ebook

  Wiesław Karolak   Barbara Karolak  

  Publikacja została opracowana z myślą o nauczycielach, metodykach i studentach wielu specjalności pedagogicznych, edukacji artystycznej oraz arteterapii tak, by mogła stanowić dla nich wartościową pomoc. Mogą z niej z powodzeniem korzystać wszyscy, którzy prowadząc różne rodzaje zajęć, poszukują nieskomplikowanych i atrakcyjnych metod pracy. W zamieszczonych ćwiczeniach autorzy skupiają się na świecie...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 20,20 zł 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Transparentność dokonań uczelni wyższej. Perspektywa zewnętrznych interesariuszy – ebook

  Jacek Kalinowski  

  Celem głównym monografii jest identyfikacja poziomu transparentności dokonań polskich uniwersytetów z perspektywy zewnętrznych interesariuszy - w wymiarze finansowym i niefinansowym - oraz odniesienie go do poziomu transparentności dokonań najlepszych uczelni na świecie. Praca ta wpisuje się w mało rozpoznany w literaturze polskiej nurt badań z zakresu wykorzystania systemu rachunkowości w procesie...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 26,96 zł 29,95 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Mądrość. Psychologia mądrych myśli, słów i czynów – ebook

  Robert J. Sternberg   Judith Glück   Tomasz Tesznar   Krzysztof J. Szmidt  

  Tłumaczenie publikacji czołowego badacza inteligencji, twórczości i mądrości, Roberta J. Sternberga z Uniwersytetu Cornella w USA oraz austriackiej badaczki z Uniwersytetu w Klagenfurcie, Judith Glück.   Czytelnicy, szukający mądrych odpowiedzi na trudne pytania, znajdą tu pełen zestaw zagadnień związanych z mądrością: od uzasadnienia, dlaczego w dzisiejszych trudnych czasach ta tematyka jest ważna,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 22,46 zł 24,95 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
 • CENA NEXTO

  Alberto Marvelli – ebook

  Alberto Marvelli  

  W książce zaprezentowano historię, strukturę organizacyjną, założenia programowe, sfery działania, przygotowanie religijne i moralne członków Włoskiej Akcji Katolickiej, biografię wybitnego włoskiego działacza społecznego Alberta Marvellego (1918–1946), nazwanego przez biografów „robotnikiem miłosierdzia”, oraz wybór jego pism ("Dziennik", "Listy", "Przemówienia do młodzieży", "Rozważania duchowe",...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 28,35 zł 31,50 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Piśmienność młodzieży w epoce nowej oralności – ebook

  Anna Dąbrowska  

  Autorka koncentruje się na problemach związanych z nabywaniem i doskonaleniem umiejętności tworzenia tekstu pisanego przez młodzież. Uwzględnia szeroki kontekst kulturowy, społeczny, poznawczy i edukacyjny tego procesu. Pismo traktowane jest jako dostępne i użyteczne narzędzie rozwoju ludzkiego potencjału, które wspiera umiejętności: kategoryzacji, analizy, wnioskowania, abstrahowania oraz budowania...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 24,57 zł 27,30 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Edukacja Jutra. Współczesne zagadnienia wychowania i kształcenia. Zwrot w stronę edukacji jutra – ebook

  Opracowanie zbiorowe  

  Autorzy artykułów odnieśli się do problematyki niezwykle szeroko, zwracając uwagę na kwestie rozwoju cywilizacyjnego. Podniesione zostały zagadnienia wpływu zmian cywilizacyjnych na świat wartości i kreowanie świata kultury w społeczeństwie informacyjnym. Omówione zostały problemy edukacyjne odnoszące się sposobu realizacji dydaktyki szkolnej, sprzyjającej rozwojowi niezbędnych do sprawnego i bezpiecznego...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 35,10 zł 39,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Tutoring jako spotkanie. Historie indywidualnych przypadków – ebook

  Beata Karpińska-Musiał   Magdalena Panońko  

  Czym jest tutoring? Skąd bierze się rosnąca popularność tej formy edukacji spersonalizowanej? Dlaczego jest postrzegany jako panaceum na problemy edukacji i wielka szansa na elitarne kształcenie? Na te i wiele innych pytań odpowiadają Autorzy niniejszej publikacji. Redaktorki tomu, obie mocno związane z propagowaniem edukacji spersonalizowanej w formule naukowej i szkoleniowej, zebrały kilkadziesiąt...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 76,50 zł 85,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Proces emancypacji kultury szkoły – ebook

  Maria Czerepaniak-Walczak  

  Książka jest zaproszeniem do dyskusji nad możliwością emancypacji kultury szkoły – upełnomocnienia wszystkich podmiotów współtworzących system kulturowy szkoły w relacjach z jej dynamicznym kontekstem społecznym i światem wirtualnym, w którym zanurzona jest współczesna edukacja. Wiedza o złożoności, wielowarstwowości i wielowymiarowości kultury szkoły i rozumienie jej specyfiki są podstawą racjonalnych,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 37,80 zł 42,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  W-obec śmierci. Studium intymności sytuacji granicznej – ebook

  Anna Walczak  

  Myślenie autorki ma początek w miejscach, gdzie spotyka cierpienie innego i na nie odpowiada. Z tego myślenia zrodzonego z bólu niepewności, świadomości tragiczności, nieodwracalności ludzkiego losu, nieuchronności wyrasta jej poznanie. Jest to szczególny rodzaj poznania: taki, który rzuca światło, wydobywa z cienia tych, od których często odwracamy wzrok; którzy żyjąc, umierają. którzy towarzysząc...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 20,20 zł 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Doświadczanie międzykulturowości. Na podstawie narracji młodych osób dorosłych pochodzenia żydowskiego – ebook

  Agnieszka Krawczyk  

  Współczesność daje możliwość poznawania wielu różnych kultur, jednak doświadczanie międzykulturowości niejednokrotnie bywa wyzwaniem dla osób pochodzenia żydowskiego. Wymaga przezwyciężenia wielu trudności, ale też przyczynia się do rozwoju. Symboliczną inspiracją do podjęcia badań stała się historia Łodzi – miasta, które w początkach swego istnienia było związane z kulturą żydowską. Autorka przeprowadziła...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 24,71 zł 27,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Czeska edukacja i myśl społeczna. Studia i szkice pedagogiczne – ebook

  Bogusław Śliwerski  

  Książka jest autorskim, bardzo interesującym naukowym studium pedagogiczno-filozoficznym, opartym z jednej strony na własnych doświadczeniach i wynikających z nich perspektywach poznawczych, ale niepozbawionych prób obiektywizowania, z drugiej – na w pełni zobiektywizowanych analizach o charakterze naukowym zarówno materiałów źródłowych, jak i osobowych wątków twórców czechosłowackiej i czeskiej pedagogiki,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 20,20 zł 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Szkoła jutra? Tradycja i (r)ewolucje w edukacji – ebook

  Klaudia Jeznach   Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza  

  Monografia jest przede wszystkim zapisem innowacyjnych praktyk edukacyjnych, eksperymentów i propozycji rozwiązań szkolnych w zwykłej, codziennej praktyce, mogących stanowić o sile tej książki. Nie tyle bowiem chodzi dziś o budowanie teoretycznych podstaw, które na nic się zdają w szkolnej rzeczywistości, ile o umiejętność wejścia w ponowoczesną oraz nowomedialną rzeczywistość, dotykającą wszystkich...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 20,20 zł 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Technologie informacyjno-komunikacyjne w wojewódzkich bibliotekach pedagogicznych w Polsce – ebook

  Monika Wachowicz  

  Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne to regionalne biblioteki specjalne, które odgrywają istotną rolę w upowszechnianiu technologii informacyjno­komunikacyjnych w oświacie, inspirowaniu i organizowaniu edukacji czytelniczej i medialnej, prowadzeniu działalności informacyjno-bibliograficznej, a także gromadzeniu literatury naukowej i fachowej dla nauczycieli oraz innych pracowników pedagogicznych. W...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 20,20 zł 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Zarys pedagogiki sportu. Wydanie 2 rozszerzone – ebook

  Arkadiusz Kaźmierczak  

  Nie ulega wątpliwości, że to podręcznik dla studentów nauk o wychowaniu, ale jestem przekonana, że jego czytelnikami może być znacznie większa grupa osób: studenci innych kierunków studiów w akademiach wychowania fizycznego, w uniwersytetach medycznych (na przykład kierunku zdrowie publiczne) oraz w innych szkołach wyższych. Publikacja może zostać wykorzystana również w szkoleniu podyplomowym – zorganizowanym,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 20,20 zł 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 320

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA