Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Literaturoznawstwo, językoznawstwo

Liczba pozycji: 411
 • CENA NEXTO

  Bibliofollia, czyli szaleństwo czytania – ebook

  Alberto Castoldi  

  Od stuleci ludzi łączy z książkami silna miłosna więź - filia. Ci, którzy jej ulegli, kochają wszystkie książki, również te zaginione, nienarodzone, a nawet fikcyjne. Chronią się przed światem w zaciszu bibliotek, własnych, pieczołowicie kompletowanych, ale i tych mitycznych, utraconych i wyobrażonych. Schronienie czasem zmienia się jednak w pułapkę, labirynt, w którego wnętrzu kryje się szaleństwo...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 37,80 zł 42,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • MOBI
 • CENA NEXTO

  Słowianie. Historia, kultury i języki – ebook

  Marcello Garzaniti  

  Poza słowiańską przestrzenią kulturową, w wielu ośrodkach akademickich na Zachodzie studia nad polskim językiem, literaturą czy historią prowadzone są zazwyczaj – zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i dydaktycznej – w szerszym nurcie badań slawistycznych. Właśnie z myślą o rozwoju tej specjalności w ramach studiów neofilologicznych na uczelniach włoskich powstało prezentowane kompendium […] Na polskim,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 64,71 zł 71,90 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Oralność i piśmienność – ebook

  Walter Jackson Ong  

  Dzieło Onga jest jednym z kamieni węgielnych w zakresie problematyki oralności i piśmienności, ujętej w wymiarze antropologicznym i teoretycznoliterackim. Przedstawia podstawową charakterystykę literackiej oralności, rozpatruje znaczenie pisma dla przekształceń świadomości, rolę druku, zmianę kulturowej orientacji ze słyszenia na widzenie. Uwzględnia problematykę narracji, budowy fabuły i postaci w...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 12,60 zł 14,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Bitwa książek – ebook

  Jonathan Swift  

  Bitwa książek i Opowieść balii powstały między 1695 a 1704 rokiem i są to najważniejsze utwory we wczesnym dorobku satyrycznym Jonathana Swifta. W przekładzie na język polski ukazują się po raz pierwszy. W sporze między Starożytnymi a Nowożytnymi Swift stał mocno po stronie Starożytnych. Ich zwolennicy wierzyli, że myśl klasyczna i biblijna stale do nas mówi. Swift kpił ze swoich współczesnych, z...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 10,80 zł 12,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Literaturoznawstwo, językoznawstwo: Nazwy własne w przekładzie: teoria i praktyka – ebook
  NowośćCENA NEXTO

  Nazwy własne w przekładzie: teoria i praktyka – ebook

  Marzena Chrobak  

  Nazwy własne nie tylko wskazują, ale również znaczą i budzą skojarzenia, mówią i działają. W ustach sprawnych retorów, pod piórem wybitnych autorów niosą ważne informacje, pełnią liczne i różnorodne funkcje. Tłumacz powinien rozpoznać je i przekazać. Jak? Odpowiedzi i podpowiedzi podsuwa niniejsza książka złożona z trzech części obejmujących: 1. zarys teorii nazw własnych 2. szczegółową propozycję...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 22,50 zł 25,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
 • Literaturoznawstwo, językoznawstwo: Metanaukowe podstawy dyscyplinowego wyodrębnienia nauki o translacji w świetle dyskursu badaczy polskich  – ebook
  NowośćCENA NEXTO

  Metanaukowe podstawy dyscyplinowego wyodrębnienia nauki o translacji w świetle dyskursu badaczy polskich – ebook

  Anna Małgorzewicz  

  W wyniku podjętych przez Autorkę działań badawczych i interpretacyjnych dotyczących zróżnicowanej rzeczywistości nauki o translacji w monografii ukazany został proces wyodrębniania dyscyplinowego badań nad translacją oraz nakreślono jego ewentualne perspektywy bez jednoznacznego wartościowania możliwych kierunków rozwoju. Autorka słusznie nie proponuje gotowych rozwiązań, a raczej zaprasza środowisko...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 22,50 zł 25,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Literaturoznawstwo, językoznawstwo: Przez pryzmat miłości. O pisarstwie Marii Kuncewiczowej – ebook
  NowośćCENA NEXTO

  Przez pryzmat miłości. O pisarstwie Marii Kuncewiczowej – ebook

  Barbara Szymczak-Maciejczyk  

  Monografia Przez pryzmat miłości. O pisarstwie Marii Kuncewiczowej jest odpowiedzią na potrzebę przypomnienia twórczości tej niezwykłej pisarki, której teksty po niemal stu latach nie straciły na aktualności. Jest ona także doskonałym wstępem do poszerzania refleksji nad książkami Kuncewiczowej z zastosowaniem współczesnego aparatu badawczego. W monografii opracowano tylko kilka spośród licznych dzieł...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 22,50 zł 25,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
 • CENA NEXTO

  Z rękopisów. Pamiętnik (1875-1954). O poczuciu malarskim w fotografice (1953) – ebook

  Włodzimierz Kirchner   Jadwiga Goniewicz   Dorota Samborska-Kukuć   Hanna Kirchner  

  Zauważył, że na bladej twarzy panny Skłodowskiej pojawiły się mocne rumieńce, gdy zasiadał do stołu pan Kazimierz. Podczas żywej z nim rozmowy szczere jej oczy, takie wymowne, zdradzały głębokie uczucie. […] Cóżby to była za żona taka guwernantka, taka emancypantka, co za reprezentacja, jaka degrengolada. Pannie Skłodowskiej wymówiono posadę. Wyjechała. Po tym pan Kazimierz został profesorem Uniwersytetu...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 20,20 zł 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Dave Eggers – ebook

  Julia Nikiel  

  Dave Eggers – wydawca, edukator i aktywista, jeden z najpoczytniejszych i najbardziej wszechstronnych współczesnych pisarzy amerykańskich. Od czasu literackiego debiutu staje się w swojej prozie coraz bardziej wyczulony na świat i doskonale odzwierciedla problemy, przemiany i wyzwania współczesności. Prezentowany tom jest pierwszą publikacją książkową w języku polskim w całości poświęconą twórczości...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 27,54 zł 30,60 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Śmierć tragedii – ebook

  George Steiner  

  Śmierć tragedii George’a Steinera to próba przyjrzenia się nie tylko sytuacji tragedii jako gatunku literackiego, ale również - pośrednio - sytuacji całej kultury europejskiej. Przyczyn tej śmierci (gdyż przyjmuje ją za aksjomat) autor dopatruje się w, rzec by można, dewertykalizacji spojrzenia na kondycję ludzką, utracie perspektywy przekraczającej horyzonty rozumu. Zdaniem autora, „upadek...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 31,50 zł 35,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • MOBI
 • Literaturoznawstwo, językoznawstwo: „Z doskoku i z ukosa”. O języku w poezji i krytyce Piotra Sommera – ebook
  CENA NEXTO

  „Z doskoku i z ukosa”. O języku w poezji i krytyce Piotra Sommera – ebook

  Kamil Nolbert  

  Książka przynosi pierwsze monograficzne opracowanie poetyckiej i krytycznoliterackiej twórczości Piotra Sommera. Punktem wyjścia dla zawartych w niej rozważań jest przekonanie, zgodnie z którym - jak ujął to bohater książki - język stanowi bodaj „najczulszy instrument naszego przymierza ze światem”. W toku lektury poszczególnych tekstów autor próbuje nie tylko prześledzić ruch najważniejszych...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 24,30 zł 27,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Obrazowanie Zagłady – ebook

  Krzysztof Rybak  

  Książka stanowi analizę opublikowanych w XXI wieku polskich utworów literackich dla dzieci i młodzieży mówiących o Zagładzie. Autor analizuje sposób obrazowania Szoa w książkach kierowanych do młodych czytelników i odpowiada na pytanie, jak konstruowane są literackie i wizualne obrazy postaci, przestrzeni i czasu oraz peryteksty. Wykorzystuje przy tym narzędzia narratologiczne, badania nad postpamięcią...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 35,46 zł 39,40 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Wielojęzyczność – ebook

  John C. Maher  

  Krótkie wprowadzenie – książki, które zmieniają sposób myślenia! Autor przedstawia kwestię języka i wielojęzyczności w odniesieniu do coraz bardziej wielokulturowych społeczności. Omawia nie tylko rolę języków w podróżach, pracy czy migracji w globalnym świecie, lecz także w kształtowaniu tożsamości. Pokazuje ponadto, że wielojęzyczność może prowadzić do konfliktów społecznych i politycznych,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 25,11 zł 27,90 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
 • CENA NEXTO

  Ślady egzystencji – ebook

  Mateusz Chmurski  

  Książka ukazuje wspólne wątki życia-dzieła Karola Irzykowskiego (1873–1944), Ladislava Klímy (1878–1928) i Gézy Csátha (1883–1919) jako potencjalnie reprezentatywne dla modernizmu (i doświadczenia nowoczesności) w literaturach i kulturach Europy Środkowej, ujęte w perspektywie transnarodowej i komparatystycznej. Punkt wyjścia refleksji stanowią dzienniki, w których zapis (siebie) okazuje się matrycą...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 38,61 zł 42,90 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Historia czytania – ebook

  Alberto Manguel  

  „Historia czytania" Alberta Manguela, współautora Słownika miejsc wyobrażonych, to usiana anegdotami wędrówka przez labirynty biblioteki ludzkości, której patronem jest Jorge Luis Borges. Nieprzypadkowo, Manguel był lektorem ociemniałego Borgesa i – jak niegdyś Borges – dyrektorem Biblioteki Narodowej Argentyny. To książka o niewyczerpanym bogactwie praktyk czytelniczych. O czytaniu na głos i po cichu....

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 45,00 zł 50,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • MOBI
 • CENA NEXTO

  Dekodowanie konstrukcji słowotwórczych przez dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na tle normy rozwojowej – ebook

  Mateusz Szurek  

  Monografia stanowi bardzo udaną próbę ukazania rozwoju umiejętności słowotwórczych w sytuacji wystąpienia u dzieci ograniczeń poznawczych w postaci lekkiej niepełnosprawności intelektualnej na etapie kształtowania się całego systemu językowego, tj. w okresie, kiedy dziecko zna już podstawy języka, ale nie opanowało jeszcze wszystkich jego podsystemów. To praca cenna i bardzo dobrze napisana. Stanowi...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 22,46 zł 24,95 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Nazwy roślin jako zwierciadło wiejskiego świata (na materiale gwary kujawskiej) – ebook

  Agnieszka Wierzbicka  

  Monografia Agnieszki Wierzbickiej „to praca pionierska w odniesieniu do regionu kujawskiego. Pozwala zachować od zapomnienia ważną część niematerialnego dziedzictwa językowo-kulturowego Kujaw – leksykę roślinną, pokazuje ważny wyznacznik tożsamości regionalnej” (z recenzji dr. hab. prof. UJK Stanisława Cygana). Zaprezentowane analizy koncentrują się nie tylko na etymologicznych i semantycznych rozważaniach...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 17,91 zł 19,90 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Dziennik 1943 – ebook

  Wacław Grubiński   Joanna Raźny  

  Grubiński, przed 1939 rokiem wzięty dramaturg i felietonista, jest dzisiaj autorem niemal całkowicie zapomnianym, poza przywoływanym od czasu do czasu zapisem jego doświadczeń w Związku Sowieckim w utworze Między młotem a sierpem, po raz ostatni wydanym w 1990 roku. Lektura tych wspomnień z 1943 roku dowodzi, że całość Dzienników może być świadectwem, które dostarczy przydatnych spostrzeżeń i opinii....

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 22,46 zł 24,95 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Wiele dalekich rejsów – ebook

  Paulina Potasińska  

  Tom, przygotowany w hołdzie Profesorowi Andrzejowi Zieniewiczowi przez jego doktorantów oraz pracowników Polonicum, stanowi efekt rozważań na temat różnych aspektów polskiej kultury w perspektywie glottodydaktycznej. Dostarcza czytelnikom cennych informacji o historii nauczania języka polskiego jako obcego, a jednocześnie eksploruje możliwe odpowiedzi na pytanie, jak zachęcić cudzoziemców do poznawania...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 29,16 zł 32,40 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Peregrynacje, migracje i wędrowanie – ebook

  Ewa Rynarzewska  

  Autorzy analizują temat podróży z perspektyw: geograficznej, literackiej, historycznej, popkulturowej oraz językoznawczej. W centrum rozważań znajduje się przekonanie o znaczącej roli, jaką na przestrzeni wieków odegrała podróż w procesie kształtowania się zarówno narodowej, jak i indywidualnej tożsamości Koreańczyków. Niniejsza publikacja, zatytułowana "Peregrynacje, migracje i wędrowanie. Motyw podróży...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 28,35 zł 31,50 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 411

Literaturoznawstwo, językoznawstwo

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA