Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Własności intelektualnej

Liczba pozycji: 84
 • CENA NEXTO

  Zasada proporcjonalności w prawie autorskim w Unii Europejskiej – ebook

  Ryszard Markiewicz  

  Zasada proporcjonalności została określona w Traktacie o Unii Europejskiej. Oznacza ona, że działania podejmowane przez instytucje unijne muszą następować w określonych granicach: • muszą być odpowiednie, by doprowadzić do zamierzonego celu, • muszą być konieczne, by doprowadzić do zamierzonego celu, • nie mogą nakładać na osoby fizyczne nadmiernego obciążenia w stosunku do zamierzonego celu. Publikacja...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 129,60 zł 144,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem – ebook

  Piotr Ślęzak  

  Publikacja przedstawia wzory umów z zakresu prawa autorskiego z komentarzami oraz ogólne zasady ich zawierania. Jej trzecie wydanie zostało rozszerzone o dwa nowe rozdziały obejmujące umowy w zakresie sztuk scenicznych oraz architektury, a także nowe umowy: wydawniczą dotyczącą e-booków, o konwersję zawartości w formacie cyfrowym, merchandisingu. W opracowaniu znajdują się również wzory...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 99,90 zł 111,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawo własności intelektualnej – ebook

  Monika Nowikowska   Magdalena Rutkowska-Sowa   Joanna Sieńczyło-Chlabicz   Zofia Zawadzka  

  Prawo własności intelektualnej to całkowicie nowe wydanie podręcznika akademickiego od wielu lat funkcjonującego na rynku wydawniczym, obejmującego w jednym tomie zagadnienia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej. W przystępnej i komunikatywnej formie zostały w nim uwzględnione najnowsze zmiany dotyczące zarówno polskiego, jak i europejskiego prawa własności...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 61,20 zł 68,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ghostwriting i guest authorship. Analiza prawnokarna – ebook

  Michał Grudecki  

  W publikacji omówiono odpowiedzialność zarówno karną, jak i dyscyplinarną za nieetyczne oraz sprzeczne z normami prawa autorskiego i karnego zjawiska ghostwritingu i guest authorship. Z publikacji czytelnik dowie się: • czym różni się ghostwriting od guest authorship oraz jakie są rodzaje tego ostatniego, • czy dopuszczalne jest zawieranie umów w tym zakresie, • jakie są skutki zgody...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 114,30 zł 127,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze – ebook

  Joanna Adamczyk  

  Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze skutkuje odmową rejestracji znaku bądź unieważnieniem prawa ochronnego ze skutkiem wstecznym, a w konsekwencji brakiem jego ochrony prawnej. Autorka wyjaśnia, jak należy rozumieć przesłankę złej wiary przy zgłoszeniu znaku, tak by stanowiła narzędzie przydatne dla praktycznej realizacji celów założonych przy jej wprowadzeniu. W książce szczegółowo...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 129,60 zł 144,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Reklama. Aspekty prawne. Nowe wyzwania – ebook

  Monika Namysłowska  

  W książce omówiono istotne w praktyce i dyskusyjne w nauce kluczowe zagadnienia dotyczące prawa reklamy, w tym m.in.: • zwalczanie nieuczciwej reklamy (istotność wprowadzenia w błąd, użycie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej, reklama wywołująca lęk, reklama ukryta, greenwashing); • reklama a nowe technologie i ochrona danych osobowych (reklama online a dane osobowe, reklama...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 129,60 zł 144,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawo autorskie w praktyce – ebook

  Jacek Markowski   Joanna Marszałek-Kawa   Anna Podolska   Ewelina Szatkowska  

  Publikacja omawia złożone aspekty prawa autorskiego w odniesieniu do różnych rodzajów twórczości. Przedstawia praktyczne rozwiązania i wskazówki dla osób zainteresowanych konkretnymi dziedzinami, takimi jak: film, muzyka, fotografia, programy komputerowe, folklor i kulinaria. Z książki czytelnik dowie się: - jakie znaczenie dla prawa autorskiego ma sztuczna inteligencja; - czy projekt...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 75,60 zł 84,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Zabawy z prawem autorskim dawne i nowe – ebook

  Ryszard Markiewicz  

  O wyjątkowości publikacji stanowi zamieszczony w niej obszerny materiał ilustracyjny. Na konkretnych przykładach ukazuje on dylematy i trudności w stosowaniu prawa autorskiego. Zaprezentowane w książce rysunki i zdjęcia albo bezpośrednio stanowiły przedmiot sporów sądowych lub dyskusji w kontekście naruszania praw autorskich, albo są dobrą ilustracją trudności w interpretacjach autorskoprawnych. ...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 75,60 zł 84,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Pojęcie utworu w prawie autorskim – ebook

  Ewa Laskowska-Litak  

  Książka podejmuje problematykę rozumienia utworu na tle nauk estetycznych, filozoficznych i prawnych. Jako pierwsza w krajowej literaturze przedstawia analizę nurtu skandynawskiego realizmu prawniczego i jego znaczenia dla interpretacji i stosowania prawa autorskiego, postmodernistycznej estetyki oraz filozofii analitycznej. Autorka poszukuje odpowiedzi m.in. na następujące pytania: • czy...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 129,60 zł 144,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Przeszkoda opisowości w praktyce udzielenia praw na znaki towarowe – ebook

  Wojciech Gierszewski  

  Opisowość jest jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów w procesie uzyskiwania praw na znaki towarowe zarówno przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W publikacji autor uporządkował szerokie spektrum zagadnień związanych z oceną opisowości oznaczenia, dając czytelnikowi przystępny i praktyczny materiał umożliwiający...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 75,60 zł 84,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawnoautorska ochrona programów komputerowych – ebook

  Zbigniew Okoń  

  W książce kompleksowo omówiono problematykę ochrony programów komputerowych w prawie autorskim na płaszczyźnie polskiej, unijnej i międzynarodowej. Przedstawiono te zagadnienia, które różnią się od ogólnych zasad prawa autorskiego, m.in. takie jak: – przesłanki ochrony, – przedmiotowe granice ochrony, – podmioty praw autorskich (z uwzględnieniem programów tworzonych w ramach stosunku pracy...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 114,30 zł 127,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej – ebook

  Piotr Ślęzak  

  W prezentowanej publikacji autor udowadnia, że szeroko rozumiane kulinaria mogą być i często są przedmiotem ochrony w prawie własności intelektualnej. Zgodnie z tezą zawartą w książce wytwory człowieka nazywane kulinariami można próbować rozpatrywać jako znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, wynalazki, know-how czy wreszcie jako utwory. W opracowaniu autor omawia w szczególności: – oznaczenia...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 99,00 zł 110,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz – ebook

  Krzysztof Felchner   Katarzyna Jasińska   Marta Lampart   Dawid Marek  

  Prezentowany komentarz jest najobszerniejszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym zagadnieniu ochrony odmian roślin. Zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii dotyczących wyłącznego prawa hodowcy do nowej odmiany rośliny jako specyficznego (jakkolwiek zbliżonego do patentu) prawa z zakresu tzw. własności intelektualnej. Są to w szczególności: przesłanki i procedura uzyskania...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 129,84 zł 144,27 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ochrona wzorów użytkowych – ebook

  Marcin Balicki  

  W książce przenalizowano instytucję wzoru użytkowego uregulowaną w ustawie Prawo włas­ności przemysłowej – w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone ustawą z 16.09.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Szczególnie zwrócono uwagę na ukształ­towanie przedmiotu ochrony, przesłanki przemysłowej stosowalności i nowości oraz przebieg postępowania przed Urzędem Patentowym RP. ...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 99,00 zł 110,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych – ebook

  Łukasz Maryniak  

  W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na: obiektywne, tj. rynkowe, ustalane między innymi z uwzględnieniem tabel organizacji zbiorowego zarządzenia lub opinii biegłego, subiektywne (indywidualne), jak np. stopień zawinienia naruszyciela....

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 99,00 zł 110,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów – ebook

  Bartosz Karolczyk   Lena Marcinoska-Boulangé   Dawid Sierżant   Marta Sznajder   Sylwia Stepaniuk  

  Książka stanowi praktyczny przewodnik dla zawodowych pełnomocników i sędziów w zakresie postępowań przed wyspecjalizowanymi sądami własności intelektualnej. Komentarz, przygotowany przez grupę praktyków z doświadczeniem procesowym w sprawach własności intelektualnej, problemowo analizuje kluczowe zmiany wprowadzone przez ustawę z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 114,30 zł 127,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawo własności przemysłowej. Komentarz – ebook

  Magda Jezierska-Zięba   Mariusz Kondrat   Andrzej Przytuła   Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk   Hanna Fedorowicz  

  W komentarzu autorzy przedstawili w sposób przystępny i praktyczny skomplikowane zagadnienia prawa znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i użytkowych . Książka została napisana z uwzględnieniem doświadczeń zawodowych autorów, od wielu lat specjalizujących się w tej gałęzi prawa. W publikacji szczegółowo omówiono m.in.: • zakres praw wynikających z patentu, prawa ochronnego...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 228,60 zł 254,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej – ebook

  Arkadiusz Sadza  

  W publikacji omówiono sporne w literaturze postępowania cywilnego zagadnienie prejudycjalności. Autor poddał szczególnej analizie kwestie związania sądu decyzją Urzędu Patentowego RP oraz zawieszenia postępowania cywilnego z uwagi na zależność wyroku od decyzji tego organu (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.). W książce uwzględniono zmiany polegające na wprowadzeniu do Kodeksu postępowania cywilnego...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 99,00 zł 110,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Test trójstopniowy w prawie autorskim – ebook

  Piotr Niezgódka  

  Rozważania zawarte w książce wpisują się w aktualną dyskusję na temat istoty prawa autorskiego, a więc pytania, czy jego celem jest ochrona interesów autorów, czy też może zapewnienie równowagi tych interesów i interesu publicznego. Publikacja zawiera szczegółową analizę testu trójstopniowego, który wiąże możliwość korzystania z cudzego utworu chronionego autorskimi prawami majątkowymi bez...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 99,00 zł 110,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Prawo autorskie. Zarys problematyki – ebook

  Maria Poźniak-Niedzielska   Jerzy Szczotka  

  Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.: treść autorskich praw osobistych i majątkowych, dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów, ochronę prawną wizerunku, prawa pokrewne, w tym prawa do artystycznych wykonań i prawa do fonogramów i wideogramów. Publikacja zawiera...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 45,00 zł 50,00 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 84

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA