Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Język polski w Chinach – ebook

CENA NEXTO

Agnieszka Jasińska   Piotr Kajak   Tomasz Wegner  

20.04.2022

26.11.2021

polski

229

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

978-83-235-5014-3

  • PDF

Opis

Książka jest odpowiedzią na dynamiczny wzrost zainteresowania nauczaniem języka i kultury polskiej w Chinach wynikający z zacieśniania relacji między krajami. Autorzy to specjaliści mający bogate doświadczenia we współpracy z Chińczykami w Chinach, w Polsce, w nauczaniu języka, nauczaniu międzykulturowym, a także w dyplomacji publicznej.

Niniejszy tom powstał z przekonania, że w efekcie dynamicznego rozkwitu zainteresowania językiem polskim i kulturą polską, wynikającego z rozwoju inicjatywy Nowego
Jedwabnego Szlaku, potrzebny jest głos praktyków mających w swojej codziennej pracy kontakt z Chinami. W zebranych tu tekstach skupiono się na możliwościach
systemowych i strategiach służących promocji nauczania polszczyzny w Państwie Środka, obserwacjach glottodydaktycznych oraz refleksji nad widzeniem i opisem rzeczywistości przez młodych Chińczyków, metodach pracy z takimi studentami, napotykanych przez nauczających problemach i próbach ich rozwiązania, wreszcie na perspektywach rozwoju ośrodków polonistycznych w Chinach.

[Publikacja ta] stanowi zupełnie nowe wydarzenie w glottodydaktyce polonistycznej. Nigdy wcześniej badacze zainteresowani nauczaniem języka polskiego w jakimś kraju nie zdobyli się na przygotowanie całego tomu studiów poświęconych różnym aspektom tego zjawiska: od dyplomacji publicznej przez historię tego nauczania do problemów dydaktycznych i metodycznych. Co więcej, tom ten powstał po kilku latach rozwoju nauczania polszczyzny w Chinach, jego wydanie może więc w znaczący
sposób wpłynąć na dalsze losy tego nauczania. (Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka)

Badacze w swoich tekstach snują interesujące refleksje z punktu widzenia geopolityki. Takie podejście uważam za bardzo trafne. Nasz świat staje się coraz mniejszą wioską. Dawne bariery – niegdyś nie do pokonania – stopniowo zanikają. A pozytywne strony globalizacji sprawiają, że żadne sztucznie stworzone przeszkody, jak nurt deglobalizacji czy inicjatywy wznoszenia prawdziwych murów, już nie są w stanie zgasić przemożnej chęci kontaktu, spotkania, wymiany i wzajemnego poznania między różnymi narodami, jak to obserwujemy w przypadku Chińczyków i Polaków. (Prof. dr Zhao Gang)

*********

Polish Language in China. Teaching Polish in East Asia

Polish Language in China. Teaching Polish in East Asia
The book responds to the very dynamic growth of interest in teaching and learning Polish (both language and culture) in contemporary China. The reason for that is a very good political climate between both countries. The authors who contributed to this book, belong to an elite group of specialists who experienced teaching Chinese people in China and in Poland, whose approach is based on high intercultural and diplomatic competences.

*********

Mgr Agnieszka Jasińska (ORCID 0000-0001-5854-4199) – asystentka w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, tutorka w programie "Polish+" realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Syczuańskim w Chengdu. Absolwentka filologii klasycznej i historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyła studia podyplomowe w zakresie polonistyki, glottodydaktyki polonistycznej oraz dyplomacji kulturalnej. Oddelegowana przez MNiSW, prowadziła lektoraty zagraniczne w Chinach w Pekinie (2000–2005) i w Kantonie (2014–2018) oraz we Francji w Grenoble (2006–2010). Obszar jej zainteresowań stanowi m.in. kształcenie interkulturowe w glottodydaktyce oraz kulturowe uwarunkowania sukcesu dydaktycznego (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy azjatyckiej, dalekowschodniej).

Dr Piotr Kajak (ORCID 0000-0002-7760-1395) – zastępca dyrektora i adiunkt w Centrum Języka Polskiego
i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel języka polskiego jako obcego/drugiego/
oddziedziczonego; kulturoznawca glottodydaktyczny, slawista, politolog. W latach 2011–2014 profesor wizytujący w Katedrze Języków Słowiańskich i Literatury na Uniwersytecie w Toronto. Wykładał na kilkudziesięciu uniwersytetach w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji (m.in. w Nowym Delhi, w Kalkucie, w Manipalu, w Daegu, Syczuańskim w Chengdu, SISU w Szanghaju, GDUFS w Kantonie i HUFS w Seulu). Autor i współautor monografii,
podręczników i wielu artykułów naukowych. Współinicjator wspólnych studiów "Polonistyka+", realizowanych na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu i Uniwersytecie Warszawskim. W swoich badaniach zajmuje się m.in. kulturoznawstwem glottodydaktycznym, historią nauczania jpjo, a także polonistyką międzykulturową i dyplomacją publiczną (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z upowszechnianiem polszczyzny w Azji Wschodniej i Południowej).

Mgr Tomasz Wegner (ORCID 0000-0001-9734-6806) – asystent w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej
dla Cudzoziemców Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się kulturą popularną w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej. W 2017 roku pełnił funkcję lektora na Uniwersytecie Pedagogicznym w Harbinie. W roku akademickim 2019/2020 współpracował z Uniwersytetem
Syczuańskim w Chengdu w ramach programu "Polonistyka+", pełniąc funkcje lektora i tutora dla chińskich studentów.

Język polski w Chinach - ebook

21,42 zł 23,80 zł

Cena Klubowicza Nexto Premium

14,28 zł 23,80 zł
?
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!