Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego) – ebook

TANIEJ 7 %

Adam Brzozowski  

16.08.2013

polski

228

C.H.Beck

978-83-255-5406-4

 • PDF

Opis

„Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego)” stanowi monograficzne, systematyczne opracowanie niniejszego podtypu umowy o dzieło. Podjęta

w pracy próba rekonstrukcji jej treści na podstawie art. 6271 KC, uregulowań dotyczących konsumenckiej umowy sprzedaży oraz kodeksowego uregulowania umowy o dzieło prowadzi do – czasami zaskakujących – wniosków dotyczących:

 • stosowania przy umowie o dzieło konsumenckie przepisów o niezgodności towaru konsumenckiego z umową;
 • możliwości posługiwania się instytucją rękojmi za wady dzieła konsumenckiego.

W art. 6271 KC ustawodawca postanowił, ze względu na swoisty charakter niektórych unormowań umowy o dzieło, o stosowaniu odpowiednio do umowy o dzieło przepisów
o sprzedaży konsumenckiej. Wymaga to od interpretatora modyfikowania norm. Opierając się na orzecznictwie oraz wypowiedziach doktryny, Autor wskazuje, które przepisy należy stosować odpowiednio, które wprost, a które w ogóle nie mają zastosowania do przedmiotowej umowy.

Autor szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące:

 • istoty i zakresu konsumenckiej umowy o dzieło;
 • pojęcia dzieła konsumpcyjnego;
 • podstawowych praw i obowiązków stron konsumenckiej umowy o dzieło;
 • własności, posiadania, a także
 • ryzyka przypadkowej utraty i uszkodzenia dzieła konsumpcyjnego.

Ponadto, poruszona została również tematyka:

 • odpowiedzialności przyjmującego zamówienie przed i po wydaniu
  i odebraniu dzieła konsumpcyjnego oraz
 • gwarancja przy umowie o dzieło konsumenckie.

Celem analizy niniejszego tematu było stworzenie opracowania użytecznego dla praktyki, która dotychczas była kształtowana w tym zakresie przez instytucję rękojmi
i gwarancji
. Od czasu wejścia w życie nowego uregulowania w piśmiennictwie prawniczym poświęcano mu uwagę marginalnie, przy okazji omawiania ogólnej problematyki umowy
o dzieło. Nie pojawiło się natomiast opracowanie, które stanowiłoby próbę rekonstrukcji konsumenckiej umowy o dzieło. Niniejsza monografia wypełnia lukę powstałą w tym zakresie.

W związku z powyższym, prezentowane dzieło będzie przydatne w codziennej pracy dla praktyków: adwokatów, radów prawnych oraz sędziów. Może również stanowić teoretyczną bazę wiedzy o konsumenckiej umowie o dzieło dla pracowników naukowych, aplikantów i studentów prawa.

Konsumencka umowa o dzieło (w świetle art. 6271 Kodeksu cywilnego) - ebook

92,07 zł 99,00 zł
?
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!