Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Mediacja w dochodzeniach policyjnych. Perspektywa teoretyczna i praktyczna – ebook

TANIEJ 7 %

Agnieszka Choromańska  

05.10.2020

polski

624

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

978-83-7462-685-9

  • PDF

Opis

Wykaz skrótów

WstępRozdział 1
Zagadnienia wprowadzające
1.1. Koncepcja mediacyjnego rozwiązywania sporów
1.2. Metodyka badańRozdział 2
Normatywny poziom gwarancji postępowania mediacyjnego
Ustalenia terminologiczne
2.1. Instytucjonalizacja idei mediacji w sprawach karnych
2.2. Wybrane regulacje prawne dotyczące mediacji karnej w aspekcie międzynarodowym
2.3. Rozwój prawnej idei mediacji karnej w Polsce
2.4. Prawne ramy pojęcia i mechanizmu mediacji
2.5. Mediacja jako instytucja prawa
2.6. Instytucja mediacji a naczelne zasady procesowe — uwagi porządkujące
2.7. Miejsce mediacji pośród innych porozumień relewantnych dla procedury karnej
2.8 Znaczenie mediacji na gruncie prawa karnego materialnegoRozdział 3
Struktura podmiotowa postępowania mediacyjnego (partycypanci mediacji)
3.1. Organy uprawnione do skierowania sprawy do mediacji
3.2. Strony dyskursu mediacyjnego
3.3. Mediator jako homo communicativus
3.4. Uczestnicy drugoplanowi (osoby wspierające)Rozdział 4
Przebieg procedury zawierania konsensusu w dochodzeniu policyjnym
4.1. Inicjatywa mediacyjna
4.2. Informacja o prawie do mediacji
4.3. Zgoda na partycypację w sesji mediacyjnej
4.4. Właściwy moment kierowania sprawy do mediacji
4.5. Decyzja o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego
4.6. Zakres spraw kierowanych do mediacji (kryterium selekcyjne)
4.7. Przesłanki ujemne stosowania mediacji
4.8. Miejsce prowadzenia mediacji
4.9. Postępowanie mediacyjne sensu stricto
4.10. Sprawozdanie z mediacji
4.11. Czas trwania mediacji
4.12. Przerwanie mediacji
4.13. Wynik mediacjiRozdział 5
Pragmatyczne aspekty stosowania mediacji w dochodzeniach policyjnych
5.1. Praktyka organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
5.2. Efektywność mediacji — mierniki oceny potencjałuRozdział 6
Zagrożenia, kierunki reform i perspektywy rozwoju mediacji — próba analizy systemowej
6.1. Główne problemy rozwoju mediacji na etapie dochodzenia policyjnego
6.2. Możliwości bardziej efektywnego wykorzystania mediacji w dochodzeniach policyjnych, kierunki zmian
6.3. Trendy oraz prognozy dynamiki i kierunków rozwoju mediacjiWnioski końcowe i postulaty de lege ferenda
Bibliografia

Mediacja w dochodzeniach policyjnych. Perspektywa teoretyczna i praktyczna - ebook

71,61 zł 77,00 zł
?
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!