Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Medycyna sądowa. Tanatologia i traumatologia sądowa – ebook

TANIEJ 7 %

red. nauk. Grzegorz Teresiński  

13.01.2020

13.01.2020

polski

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

978-83-200-5878-9

  • EPUB
  • MOBI

Opis

Książka jest wspólnym dziełem całego polskiego środowiska ekspertów z medycyny sądowej i nauk pokrewnych. W gronie autorskim znaleźli się przedstawiciele wszystkich akademickich katedr i zakładów medycyny sądowej wyższych uczelni medycznych w Polsce, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, jak również ośrodków pozauniwersyteckich. Wszyscy autorzy podręcznika są czynni zawodowo, pełnią funkcje biegłych sądowych oraz specjalizują się w obszarach wiedzy i opiniowania, które podjęli się opracować. 
Jednym z podstawowych zadań postawionych przed zespołem autorskim była krytyczna analiza aktualnego piśmiennictwa w danej dziedzinie, w tym treści analogicznych rozdziałów w innych podręcznikach zagranicznych wybranych jako obowiązkowy punkt odniesienia.

Podręcznik zawiera szeroki przekrój współczesnej wiedzy medyczno-sądowej zgodnie z zasadami przedstawiania ustaleń opartych wyłącznie na faktach, z unikaniem niezweryfikowanych teorii, hipotez, odniesień historycznych lub osobistych poglądów. 

Założeniem było podkreślenie praktycznej strony opiniowania medyczno-sądowego, głęboko osadzonego w realiach aktualnych problemów z rodzimej praktyki opiniodawczej. Wybór zagadnień oraz układ podręcznika odnoszą się wprost do problemów spotykanych w rutynowej działalności eksperckiej, w celu ułatwienia wykorzystywania wiedzy medycznej dla potrzeb organów stosowania prawa. 

Książka została zaplanowana jako kompendium tematyczne i praktyczny przewodnik dostosowany do aktualnych możliwości diagnostycznych.

Celem podręcznika jest przygotowanie lekarza do partnerskiej współpracy z organami stosowania prawa, korpusem medyczno-sądowym i obszarem diagnostyki sądowej. Skierowana jest zatem zarówno do studentów kierunków medycznych, lekarzy w trakcie szkolenia podyplomowego (nie tylko z zakresu medycyny sądowej), jak również specjalistów z dziedzin klinicznych i diagnostycznych (w tym diagnostów laboratoryjnych). 

Krąg odbiorców książki nie ogranicza się jedynie do lekarzy, którzy mogą znaleźć się w sytuacji wymagającej współpracy z organami i decydentami procesowymi. Naturalnym adresatem są również specjaliści z różnych dziedzin kryminalistyki oraz szerokiego obszaru nauk sądowych (nierzadko kooperujący z medykami sądowymi), jak również prawnicy stykający się z problemami oceny okoliczności przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz ich skutków w roli prokuratora, sędziego, radcy prawnego czy adwokata.

Oddawany do rąk Czytelników pierwszy tom podręcznika „Medycyna sądowa” obejmuje tematy szeroko rozumianej tanatologii oraz traumatologii sądowej, czyli problematykę weryfikacji okoliczności zgonu oraz różnicowania przyczyn zarówno tzw. śmierci gwałtownej (spowodowanej następstwami szeroko rozumianego urazu – mechanicznego, fizycznego, chemicznego itd.), jak i diagnostyki przypadków nagłej, nieoczekiwanej śmierci z różnorodnych przyczyn chorobowych.  Zagadnienia związane z tematyką traumatologii ogólnej i szczegółowej dotyczą zarówno mechanizmów powstawania obrażeń nieprzeżyciowych, jak i takich, które nie zakończyły się śmiercią ofiary. 

Kwestie obejmujące obszar szeroko rozumianej diagnostyki sądowej (toksykologicznej, genetycznej, obrazowej) i zagadnienia opiniowania sądowo-lekarskiego oraz tzw. klinicznej medycyny sądowej (oceny stanu zdrowia osób żyjących) będą opisane w następnych tomach.

Medycyna sądowa. Tanatologia i traumatologia sądowa - ebook

296,67 zł 319,00 zł
?
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!