Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Meritum Postępowanie karne – ebook

CENA NEXTO

Barbara Augustyniak   Michał Błoński   Krzysztof Eichstaedt   Jarosław Kasiński   Michał Kurowski   Piotr Misztal   Dariusz Świecki  

12.09.2023

07.09.2023

polski

1293

Wolters Kluwer

978-83-8358-028-9

  • PDF

Opis

MERITUM Postępowanie karne”, podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej, ma charakter ściśle praktyczny.

Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej prezentacji umożliwia czytelnikowi wygodne korzystanie, zawiera bowiem liczne przykłady, schematy, tabele, a materiał jest podzielony na stosunkowo niewielkie fragmenty opisujące poszczególne instytucje. System numerów bocznych, do którego odwołują się hasła szczegółowego indeksu rzeczowego, pomaga w szybkim odnajdywaniu interesujących zagadnień.
Wprawdzie publikacja nie koncentruje się na dyskusjach doktrynalnych, to jednak w sytuacjach szczególnych przedstawiane są stanowiska doktryny i judykatury w danej kwestii. Całość jest bogato ilustrowana orzecznictwem.
Książka jest dziełem wybitnych prawników praktyków, stąd też pragmatyczne ujęcie tematyki, uwzględniające doświadczenia autorów na sali sądowej.
Adresatami publikacji są prawnicy praktycy, aplikanci, studenci wydziałów prawa.

Drugie wydanie uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego wprowadzoną ustawą z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600), która co do większości przepisów wchodzi w życie 1 października 2023 r. Wprowadza ona do ustawy istotne zmiany dotyczące:

• trybu ścigania na wniosek groźby karalnej z art. 190 k.k.;
• przekazania sprawy przez Sąd Najwyższy innemu sądowi równorzędnemu, co będzie mogło nastąpić także na wniosek prokuratora (art. 37 k.p.k.);
• uproszczenia drogi do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia (art. 55 i 330 k.p.k.);
• zasad zgłaszania zdania odrębnego od orzeczenia i uzasadnienia;
• badania źródła pochodzenia przedmiotu poręczenia majątkowego;
• zaskarżalności postanowienia sądu odwoławczego wydanego na skutek rozpoznania zażalenia;
• dobrowolnego poddania się karze (art. 387 k.p.k.) poprzez wprowadzenie w miejsce „sprzeciwu” warunku „zgody” prokuratora.

Uwzględniono także nowelizację Kodeksu postępowania karnego dokonaną ustawą z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289) odnoszącą się m.in. do art. 185a § 1 k.p.k. Zmiana w tym zakresie obowiązuje od 15 sierpnia 2023 r. i odnosi się do nowych zasad rozpoznania wniosku oskarżonego o ponowne przesłuchanie małoletniego świadka, gdy podczas pierwszego przesłuchania oskarżony nie miał obrońcy.

Omówiono również zmiany dotyczące reprezentacji procesowej oskarżonego, które wejdą w życie 15 lutego 2024 r. na mocy ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818).
Ponadto uwzględniono planowaną nowelizację zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3216, Sejm IX kadencji), w którym proponuje się m.in. wprowadzenie do procedury karnej nowych instytucji w postaci narady wstępnej i wyroku częściowego.

Meritum Postępowanie karne - ebook

228,60 zł 254,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 254,00 zł

Cena Klubowicza Nexto Premium?

152,40 zł 254,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 254,00 zł
i
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!