Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Modernizm między budynkami – ebook

TANIEJ 7 %

Agnieszka Kępkowicz   Małgorzata Sosnowska   Ilona Woźniak-Kostecka  

12.02.2022

01.02.2021

polski

285

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

978-83-235-4955-0

  • PDF

Opis

Współczesne spojrzenie na modernizm z punktu widzenia architektury krajobrazu, wzbogacone o ciekawy materiał ilustracyjny. Autorki opisują ten nurt na tle poglądów dzisiejszych jego odbiorców: teoretyków, twórców i studentów związanych z kształtowaniem przestrzeni, a także „konsumentów” modernistycznych miast, dzielnic i osiedli, wskazując na relatywną niejednoznaczność jego fenomenu. Podejmują też próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłość modernizmu.

Celem badań było wskazanie w kontekście współczesnego odbioru modernizmu tych jego idei, form i treści, które mogą być przydatne w optymalnym kształtowaniu przestrzeni między budynkami. W publikacji wykorzystano kompilację metod badawczych z dziedziny architektury krajobrazu, urbanistyki, psychologii środowiskowej, socjologii, sztuki oraz komunikacji społecznej i mediów. Książka skierowana jest do osób zajmujących się problematyką przestrzeni publicznej, do szerokiej rzeszy sympatyków modernizmu w Polsce oraz wszystkich zainteresowanych kompozycją miejskich krajobrazów.

Środowiskiem zawodowym autorek jest Lublin, domem – Warszawa. Reprezentują trzy pokolenia, które w odmienny sposób „dotknęły” modernizmu. Pierwsze doświadczyło go na własnej skórze i było świadkiem jego odejścia. Drugie było wychowywane przez aktywnych twórców modernistycznych, ale dorastało już w innej rzeczywistości państwowej i w innej doktrynie stylistycznej. Trzecie, najmłodsze, postrzega modernizm jako świat zastany a intrygujący, jak opowieść o żelaznym wilku. Wszystkie trzy patrzą w jednym kierunku, wskazując na to, co w modernizmie było cenne. Różnorodność spojrzenia sprawia, że dostrzegają owe wartości na różnych płaszczyznach, dając wielowymiarowy obraz fenomenu, jakim był polski modernizm w przestrzeni okołoarchitektonicznej.

[…] pełen lekkości i swady tekst pomaga w zrozumieniu opisu studiów przypadku na płaszczyźnie fenomenologicznej. […] Czytając [tę pracę], niejednokrotnie zwraca się uwagę na to, jak cenny stanowi ona materiał źródłowy dla środowiska naukowego, studentów i doktorantów. (Z recenzji dr hab. arch. kraj. Beaty J. Gawryszewskiej)

Za szczególnie wartościowe należy uznać przeprowadzenie i przedstawienie wyników badań dotyczących dziedzictwa modernizmu i jego percepcji w określonych grupach respondentów, zakończonych autorskimi wnioskami. (Z recenzji dr. hab. inż. arch. Andrzeja Motaka, prof. PK)

*********

Modernism Between Buildings

A contemporary look at modernism from the perspective of landscape architecture, superbly illustrated. The authors describe modernism considering its today’s viewers: theoreticians, architects and students who create space as well as the “consumers” of modernist cities, districts and housing estates, pointing at the relative ambiguity of the phenomenon. They also attempt to answer the question concerning the future of modernism.

The aim of the conducted research was to show – in the context of contemporary reception of modernism – its ideas, forms and meaning which can be of use in creating the optimal space between buildings. The authors employed various research methods, used in landscape architecture, urbanism, environmental psychology, sociology, art, social communication and media.

*********

Agnieszka Kępkowicz (ORCID 0000-0003-2972-2309) – czynny zawodowo architekt krajobrazu, projektant, naukowiec, wykładowca. Ukończyła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zajmowała się projektowaniem i realizacją terenów zielni i ogrodów (firma EKO-VISION, później KRAJOBRAZY). Współpracowała z Katedrą Sztuki Krajobrazu na SGGW w Warszawie oraz Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym (UP) w Lublinie. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej na UP w Lublinie. W badaniach koncentruje się na zagadnieniach związanych z waloryzacją krajobrazu i kształtowaniem przestrzeni publicznej. Autorka wielu artykułów naukowych z dziedziny architektury krajobrazu oraz gospodarki przestrzennej, a także publikacji książkowej "Identyfikacja typów przestrzeni publicznej" (WUW, Warszawa 2020), w której łączy problematykę rozwoju suburbiów z kształtowaniem przyjaznej przestrzeni prospołecznej. Współpracuje ze społecznymi ruchami na rzecz tworzenia dobrych przestrzeni publicznych.

Małgorzata Sosnowska (ORCID 0000-0002-9651-7746) – architekt i urbanista, związana wcześniej z Wydziałem Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Wydziałem Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, obecnie – z Zakładem Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej UP w Lublinie. Współpracuje jako ekspert m.in. z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie i w Lublinie, Biurem Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie, Urzędem Miasta Lublin. Autorka publikacji, projektów oraz dokumentacji eksperckich z zakresu architektury, urbanistyki, kształtowania krajobrazu, planowania przestrzennego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. Aktywnie angażuje się w działania lokalne m.in. jako ekspert w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Lublina 2030. Z zamiłowania rysownik.

Ilona Woźniak-Kostecka (ORCID 0000-0002-3778-3227) – absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna, doktorantka w Zakładzie Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Współorganizatorka i koordynatorka wydarzeń naukowo-kulturalnych, takich jak: Festiwal „Lubelskie Dni Modernizmu”, Międzynarodowe Warsztaty Architektoniczno-Urbanistyczne Urban Summer School – Open Form 2019 czy Ogólnopolskie Spacery Architektoniczne. Pracowała w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki jako specjalista ds. projektów zewnętrznych i wystaw. Obecnie koordynator ogólnopolskiego projektu Forum Kultury Studenckiej w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Działa na rzecz społeczności lokalnych, prowadząc konsultacje społeczne, warsztaty i szkolenia.

Modernizm między budynkami - ebook

30,60 zł 32,90 zł
?
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!