Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Sustainable development – ebook

Mirosława Czerny   Wojciech Doroszewicz   Ciro Alfonso Serna Mendoza   Małgorzata Yamazaki   Maryla Broda   Bożena Lesiuk   Anna Wojciechowska   Wojciech Markiewicz   Marcin Szcześniak   Wioletta Kałamucka   Rogelio Pineda Murillo  

20.04.2022

14.02.2022

polski

432

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

978-83-235-4886-7

  • PDF

Opis

Zrównoważony rozwój. Przekraczanie granic, łamanie stereotypów Zarówno w Polsce, jak i w krajach Ameryki Łacińskiej rozwój społeczno-gospodarczy pociąga za sobą duże koszty środowiskowe. Elity rządzące w imię wzrostu gospodarczego nie dbają dostatecznie o przestrzeganie zaleceń dotyczących takiego zarządzania zasobami, aby ograniczyć wszelkiego typu szkody w środowisku naturalnym, zanieczyszczenia i emisje. Świadomość tych zmian w społeczeństwach także nie jest wysoka. Niniejsza publikacja jest kontynuacją tematów poruszanych we wcześniejszych monografiach, które powstały w wyniku wspólnych badań geografów z Polski i Ameryki Łacińskiej, realizowanych w ramach wielu projektów poświęconych kwestiom miast. Ten tom jest drugim z dwóch wydanych w 2021 roku i zawiera teksty prezentujące nowe studia przypadków i nowe idee na temat zrównoważonego rozwoju, ryzyka i lokalnego rozwoju w Polsce, Kolumbii i innych krajach Ameryki Łacińskiej. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). In Poland and in Latin American countries socio-economic development has large environmental costs. The ruling elites, in the name of economic growth, do not care enough to follow the recommendations for such resource management as to reduce all types of pollution and emissions harmful to humans and the environment. The societies themselves are also not fully aware of these changes. This publication is a continuation of the topics discussed in earlier monographs, which were the result of joint research of Polish and Latin American geographers within many projects dedicated to urban issues. It is the second of the two volumes published in 2021 and contains texts presenting new case studies and new ideas about sustainable development, risk and local development in Poland, Colombia and other Latin American countries. Thousands of pages have already been written on sustainable development. However, the subject is still relevant. Processes occurring in the environment, especially the climate change, only emphasize the need for further research and discussion on the subject. In this monograph we return to the issue of understanding and implementing the idea of sustainable development in Poland and Latin America. We also join the discussion on sustainable urban development and governance. Finally, by presenting a few examples, we address the issue of the conflicting nature of sustainable development policies in some countries and regions. The book also introduces the reader to the issue of education on sustainable development. As part of the cooperation of Polish and Latin American geographers academics of the Faculty of Geography and Regional Studies of Warsaw University have been lecturers at doctoral studies in urban and regional sustainable development and post-doctoral studies in Earth and Environmental Science at the University of Manizales in Colombia (Doctorado en Desarrollo Sostenible y Posdoctorado en Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente). Doctoral students and lecturers from the University of Manizales have visited Poland many times in joint symposia and workshops. In 2017 a Polish-Colombian monograph in Spanish was published in Colombia and in 2018 two scientific monographs, both in Spanish and English, were brought out by the University of Warsaw Press. This volume is the second of the two published in 2021 and contains only English texts on sustainable development, risk and local development in Poland, Colombia and some other Latin American countries. Prof. dr hab. Mirosława Czerny (ORCID 0000-0002-8216-9912) – geograf, profesor zwyczajny w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych, kierownik Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego. Jej obszar zainteresowań to kraje rozwijające się, a szczególnie Ameryka Łacińska. W krajach tego regionu przebywała wielokrotnie jako stypendystka, a następnie w sumie ponad 6 lat była wykładowcą na uniwersytetach w Meksyku, Peru, Kolumbii, Argentyny, Brazylii, Wenezueli, Kostaryce i na Kubie. W ramach realizowanych projektów badawczych współpracowała z ośrodkami badawczymi w Chile, Ekwadorze, Paragwaju i w krajach Ameryki Środkowej. Badania nad krajami rozwijającymi się prowadziła na Uniwersytecie w Tybindze (jako stypendystka Fundacji Alexandra von Humboldta), w Oksfordzie (w ramach stypendium PHARE) oraz na wielu uniwersytetach hiszpańskich, niemieckich i angielskich. Dwukrotnie prowadziła semestralne cykle wykładów na Uniwersytecie w Moguncji oraz cykle wykładów na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Albacete i na Universidad Complutense de Madrid. Wielokrotnie też była zapraszana jako wykładowca przez Autonomiczny Uniwersytet Stanu Meksyk w Toluce. Prace naukowe prof. Mirosławy Czerny poświęcone są zagadnieniom niedorozwoju, ubóstwa, zacofania wsi, dzielnicom marginalnym w wielkich miastach, planowaniu regionalnemu i lokalnemu, rozwojowi wielkich metropolii, rozwojowi zrównoważonemu, konfliktom politycznym i społecznym, społeczeństwu ryzyka. Za wkład w badania nad Ameryką Łacińską Universidad Nacional San Agustin de Arequipa w Peru nadał jej w 2007 roku tytuł doktora honoris causa, a w 2013 roku została uhonorowana medalem towarzystwa geograficznego w Limie w rocznicę 125-lecia jego istnienia. W tym samym roku macierzysty Wydział uhonorował ją także Medalem im. Jerzego Kondrackiego. Dr Ciro Alfonso Serna Mendoza (ORCID 0000-0003-9192-9771) – dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Manizales w Kolumbii.

Sustainable development - ebook

Produkt bezpłatny
?
Ładowanie rekomendacji…