Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

czasopisma

Liczba pozycji: 642
 • czasopisma : Zarządzanie Publiczne 1(15)/2011 – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 1(15)/2011 – książka

  Współczesne zarządzanie publiczne jest efektem ewolucji państwa i ewolucji administracji publicznej. Towarzyszy temu zmieniająca się rola jednostki (obywatela) – to nie tylko wyborca, petent czy konsument, ale coraz bardziej interesariusz. Zarządzanie publiczne nie polega na utrwalaniu określonego porządku lecz na skutecznym kierowaniu wieloma złożonymi zmianami, które – choć niezbędne – nie są ani...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zarządzanie Publiczne 4(38) 2016 – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 4(38) 2016 – książka

  W numerze [Contents] Dorota Jedlikowska: Normativisation and its processes as seen from the neo-functional perspective: Towards science governance, doi 10.15678/ZP.2016.38.4.01, s. 7-16; Robert Chrabąszcz, Marcin Zawicki: The evolution of multi-level governance: The perspective on EU anti-crisis policy in Southern-European Eurozone states, doi 10.15678/ZP.2016.38.4.02, s. 17-31; Dawid Sześciło: O...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zarządzanie Publiczne 3(33)/2015 – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 3(33)/2015 – książka

  W numerze [Contents] Shanshan Liu, Thomas Hyclak: Employment effects of US minimum wage policy, doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.01, s. 5–15; Tomasz Geodecki, Maciej Jan Grodzicki: Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości [How to climb up the World Economic League Table? Central and Eastern Europe in global value chains], doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.02,...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zarządzanie Publiczne 3(29)/2014 Koło Krakowskie – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 3(29)/2014 Koło Krakowskie – książka

  Jerzy Hausner: Podmiotowość i ład instytucjonalny [Subjectivity and institutional order], doi: 10.7366/1898352932901, s. 7–16; Jarosław Górniak: Podmiotowość i struktura. Uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego indywidualizmu jako „ostatniej instancji” [Subjectivity and structure. Some remarks on the concept of subjectivity,...

  Data dostępności:

  Cena: 14,65 zł 15,75 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zarządzanie Publiczne 2(28)/2014 – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 2(28)/2014 – książka

  W numerze [Contents] Paweł Białynicki-Birula: Społeczny kontekst poznania i wiedzy [The social context of knowledge and cognition], doi: 10.7366/1898352922801, s. 5–14; Tomasz Grzegorz Grosse: Geoekonomia jako paradygmat zarządzania rozwojem – przykład Chin [Geoeconomics as a paradigm of development management – the example of China], doi: 10.7366/1898352922802, s. 15–31; Seweryn Krupnik, Konrad Turek:...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zarządzanie Publiczne 2(12)/2010 – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 2(12)/2010 – książka

  W numerze [Contents]: Marek Safjan: Wyzwania dla państwa prawa – frustracje, oczekiwania, rzeczywistość [Challenges for the State Governed by the Rule of Law - Expectations and Reality], s. 5–30; Zbigniew Mogiła, Janusz Zaleski: Jakość informacji przekazywanych przez administrację publiczną i ich znaczenie dla procesu ewaluacji wpływu polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy kraju [The Quality...

  Data dostępności:

  Cena: 14,65 zł 15,75 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zarządzanie Publiczne 1(7)/2009 – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 1(7)/2009 – książka

  W numerze [Contents]: Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz: Bezpieczeństwo energetyczne Polski – kategoria autonomiczna czy komplementarna? Konsekwencje dla polityki publicznej [Energy Security for Poland – Autonomous or Complementary Categories? Consequences for Public Policy], s. 5–18 Zaprezentowany artykuł nie jest z pewnością poświęcony ocenie stanu bezpieczeństwa energetycznego. Autorzy...

  Data dostępności:

  Cena: 14,65 zł 15,75 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i lokalne 1/2012 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i lokalne 1/2012 – książka

  Arkadiusz Świadek: Wielkość przedsiębiorstw i ich struktura własności a rozwój innowacyjności w regionalnych systemach przemysłowych Waldemar A. Gorzym-Wilkowski: Planowanie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego w okresie powojennym - praktyka wobec teorii i ustawodawstwa Roman Kosmalski: Przyczyny nierówności technologicznych w polskich województwach w latach 1998-2008 Małgorzata...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i Lokalne 2011 wydanie specjalne – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i Lokalne 2011 wydanie specjalne – książka

  Studia Regionalne i Lokalne 2011 - wydanie specjalne Polityka spójności 2004-2006 w dużych miastach Polski

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i lokalne 4/2010 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i lokalne 4/2010 – książka

  W numerze: Artykuły Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj: Współpraca ośrodków naukowych w Polsce Jacek Poniedziałek: Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach Marek W. Kozak: Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów? Tomasz Grzegorz Grosse: Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008-2010 Dominika Wojtowicz, Michał Wolański,...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i lokalne 1/2008 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i lokalne 1/2008 – książka

  W numerze: Douglas Yuill, Martin Ferry, Tobias Gross: Przegląd, zmiany, reformy - zmiany polityki regionalnej w UE i w Norwegii Marek W. Kozak: Koncepcje rozwoju turystyki Elżbieta Michałowska: Syndrom NIMBY jako przykład samoorganizacji społecznej na poziomie lokalnym Barbara Szymoniuk: Partnerstwo klastrów gospodarczych: szansa dla europejskich regionów peryferyjnych. Przypadek Lubelszczyzny Marcin...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i Lokalne 2007 wydanie specjalne – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i Lokalne 2007 wydanie specjalne – książka

  Studia Regionalne i Lokalne 2007 wydanie specjalne

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i lokalne 4/2007 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i lokalne 4/2007 – książka

  W numerze: Anna Gąsior-Niemiec, Georg Glasze, Dorothea Lipok, Robert Puetz: Grodzenie miasta: casus Warszawy Tomasz Grzegorz Grosse: Czy Polska potrzebuje Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego? Agnieszka Olechnicka, Maciej Smętkowski: Wpływ technologii teleinformacyjnych na rozwój regionu peryferyjnego (na przykładzie województwa podlaskiego) Roman Szul: Tożsamość europejska a kwestia językowa...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i lokalne 1/2007 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i lokalne 1/2007 – książka

  W numerze: Tomasz Zarycki: Interdyscyplinarny model stosunków centro-peryferyjnych. Propozycje teoretyczne Tomasz Grzegorz Grosse: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych Agnieszka Olechnicka, Grzegorz Gorzelak: Społeczeństwo informacyjne w przestrzeni Europy Paweł Kliber: Ekonometryczna analiza konwergencji regionów Polski metodami panelowymi...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i Lokalne Tom 2 2006 wydanie specjalne – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i Lokalne Tom 2 2006 wydanie specjalne – książka

  Studia Regionalne i Lokalne Tom 2 2006 - wydanie specjalne Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia regionalne i lokalne 4/2006 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia regionalne i lokalne 4/2006 – książka

  W numerze: Alan S. Blinder: Offshoring - kolejna rewolucja przemysłowa? Tomasz Grzegorz Grosse: Analiza zagrożeń korupcyjnych w systemie zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Stanisław Wyganowski: Dokąd zmierza Warszawa? Bohdan Jałowiecki: Czy Warszawa staje się miastem Trzeciego Świata? Jeremi T. Królikowski: Warszawa - przestrzeń po katastrofie Grzegorz Buczek: Czy...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia regionalne i lokalne 2/2006 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia regionalne i lokalne 2/2006 – książka

  W numerze: Krzysztof Rybiński: Globalizacja a polityka pieniężna ; Phil Cooke: Bliskość, wiedza i powstanie innowacji Michał Dobroczyński: ASEAN i MERCOSUR - oryginalne tendencje integracyjne na Południu Marek W. Kozak: System zarządzania europejską polityką regionalną w Polsce w pierwszym okresie po akcesji Bohdan Jałowiecki: Zachodnie pogranicze Polski w opinii mieszkańców Marek Furmankiewicz:...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia regionalne i lokalne 1/2006 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia regionalne i lokalne 1/2006 – książka

  W numerze: Maria Lewicka: Regionalne zróżnicowanie poczucia tożsamości: porównanie Polski i Ukrainy Grzegorz Gorzelak, Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka: Jak poprawić sytuację na ”trudnym„ rynku pracy? Analiza sytuacji województwa warmińsko-mazurskiego Piotr Rosik: Efekty redystrybucyjne zmian regionalnej dostępności transportowej Dominika Bielecka: Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia regionalne i lokalne 4/2005 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia regionalne i lokalne 4/2005 – książka

  W numerze: Paweł Swianiewicz: Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej ; Piotr Lorens: Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważenia rozwoju Karol Olejniczak: Teoria i praktyka ewaluacji w świetle doświadczeń europejskich Janusz Heller, Marcin Bogdański: Nakłady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich Arkadiusz Tuziak: Uwarunkowania poziomu innowacyjności...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia regionalne i lokalne 3/2005 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia regionalne i lokalne 3/2005 – książka

  W numerze: Bohdan Jałowiecki: Przestrzeń ludyczna - nowe obszary metropolii [The Area of Entertainment - New Metropolitan Space]; Piotr Lorens: Porządek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju ]; Marian Chojnacki: Podejście marketingowe w planowaniu rozwoju lokalnego Andrzej K. Piasecki: Demokracja bezpośrednia w Polsce lokalnej - błędny model, zła praktyka...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 642

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA