Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 3930
 • ekonomia: Nowoczesne zarządzanie projektami – książka
  TANIEJ 7 %

  Nowoczesne zarządzanie projektami – książka

  Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w globalizującej się gospodarce światowej sprawia, że coraz częściej swoją organizację pracy nastawiają one na realizację złożonych (a często unikatowych) przedsięwzięć, czyli projektów. Dlatego właśnie na co dzień mamy już do czynienia z projektami w niemal każdej dziedzinie ludzkiej aktywności (m.in. w pracy zawodowej, działalności gospodarczej, nauce,...

  Data dostępności:

  Cena: 60,36 zł 64,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego – książka

  Mikołaj Herbst  

  Tematem tej książki są złożone relacje między edukacją a rozwojem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Polski i jej regionów. Nie ulega wątpliwości, że statystyczny związek między wiedzą a rozwojem jest bardzo silny. Na wiele ważnych pytań związanych z tą relacją nie udaje się jednak na razie znaleźć w pełni przekonujących odpowiedzi. Czy zasoby wysokiej jakości kapitału ludzkiego,...

  Data dostępności:

  Cena: 29,30 zł 31,50 zł

  Więcej

 • ekonomia: Statystyczny drogowskaz 3 – książka
  TANIEJ 7 %

  Statystyczny drogowskaz 3 – książka

  Sylwia Bedyńska   Monika Książek  

  Kontynuacja podręcznika „Statystyczny drogowskaz” wydanego pod redakcją naukową Sylwii Bedyńskiej i Anety Brzezickiej, przeznaczonego dla studentów psychologii oraz analityków marketingowych. Obszerne i szczegółowe przykłady posługiwania się oprogramowaniem IBM SPSS Statistics dla obróbki i analizy pozyskiwanych danych. Wydanie rekomendowane przez Predictive Solutions, autoryzowanego dystrybutora...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Orientacje edukacyjne menedżerów w warunkach gospodarki posttransformacyjnej – książka
  TANIEJ 7 %

  Orientacje edukacyjne menedżerów w warunkach gospodarki posttransformacyjnej – książka

  Andrzej Różański  

  Praca ma charakter diagnostyczny. Autor postanowił w niej odpowiedzieć na pytanie o rodzaj, uwarunkowania i ewolucję orientacji edukacyjnych współczesnych menedżerów, dokonał wieloaspektowej analizy literatury naukowej z zakresu ekonomii, socjologii, psychologii, a także pedagogiki i edukacji dorosłych, traktującej o zawodzie, pracy i społecznych funkcjach kadry kierowniczej i zarządzania zasobami...

  Data dostępności:

  Cena: 29,30 zł 31,50 zł

  Więcej

 • ekonomia: Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce – książka
  TANIEJ 7 %

  Obrót nieruchomościami w teorii i praktyce – książka

  Roman Doganowski  

  Kompleksowe źródło wiedzy o obrocie nieruchomościami! Stan prawny na dzień 30 kwietnia 2012 r. W książce omówiono zarówno podstawy teoretyczne, jak i kwestie praktyczne niezbędne każdemu pośrednikowi na rynku nieruchomości. Zaprezentowane zagadnienia są zgodne z aktualnymi minimami programowymi obowiązującymi na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa na rynku nieruchomości. Publikacja jets...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi – książka
  TANIEJ 7 %

  Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi – książka

  Iwona Nowak Maciej Foryś  

  Nowelizacja Prawa spółdzielczego i wydzielenie w nim zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej było pierwszym krokiem do odrębnej własności mieszkań spółdzielczych i tworzenia wspólnot mieszkaniowych. Jednakże nieprecyzyjne zapisy ustawy i gra na emocjach spółdzielców nie przysłużyły się łagodnemu przejściu od praw ograniczonych do pełnej własności. Również obecnie proponowane modyfikacje...

  Data dostępności:

  Cena: 41,76 zł 44,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza – książka
  TANIEJ 7 %

  Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza – książka

  Jan Burnewicz  

  Praca zainspirowana przygotowaniem przez autora rządowego projektu: Strategia rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywa do 2030 r.), oparta na wieloletnich doświadczeniach badawczych w zakresie systemów transportowych i procesów innowacyjnych. Autor zwraca uwagę , że w XXI w. świat czeka wielki przełom technologiczny. Aby pomorski system transportowy nie pozostał jednym z najsłabszych elementów...

  Data dostępności:

  Cena: 29,30 zł 31,50 zł

  Więcej

 • ekonomia: BOSS Leksykon – książka
  TANIEJ 7 %

  BOSS Leksykon – książka

  Wacław Smid  

  Proponowany Państwu BOSS LEKSYKON stanowi najobszerniejsze obecnie na naszym rynku kompendium wiedzy z niemal wszystkich dziedzin ekonomii. Można w tym przypadku powiedzieć, że jest leksykonem interdyscyplinarnym a równocześnie intertekstualnym. Proponuje bowiem Państwu szeroki wachlarz narracji biznesowej, wyjaśniając znaczenie funkcjonujących w tej współcześnie ważnej dziedzinie terminów. Zawiera...

  Data dostępności:

  Cena: 82,77 zł 89,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Czy Polska importuje bezrobocie? – książka
  TANIEJ 7 %

  Czy Polska importuje bezrobocie? – książka

  Gabriela Grotkowska  

  W książce omówiono zagadnienia związków między otwarciem polskiej gospodarki a sytuacją na rynku pracy. Autorka, odwołując się do wybranych teorii wymiany międzynarodowej i ekonomii rynku pracy, stawia hipotezy dotyczące skutków dynamicznego przyrostu wymiany zagranicznej Polski w zakresie towarów, dla wynagrodzeń i zatrudnienia w poszczególnych działach przemysłu. Następnie, uwzględniając dane dotyczące...

  Data dostępności:

  Cena: 32,55 zł 35,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zrozumieć Agile Project Management – książka
  TANIEJ 7 %

  Zrozumieć Agile Project Management – książka

  Charles G. Cobb  

  Wprowadzenie do skutecznego stosowania metodologii Agile w ogólnej strategi biznesowej. Jeśli projekt ma osiągnąć sukces, strategia zarządzania musi być dostatecznie elastyczna, by móc dostosować się do dynamicznych, błyskawicznie ewoluujących potrzeb biznesowych. Książka Zrozumieć Agile Project Management pomaga menedżerom projektów przestawić się na myślenie poza schematami dzięki dogłębnemu przedstawieniu...

  Data dostępności:

  Cena: 54,68 zł 58,80 zł

  Więcej

 • ekonomia: Podstawy logistyki – książka
  TANIEJ 7 %

  Podstawy logistyki – książka

  Katarzyna Grzybowska  

  Treści zawarte w Suplemencie są uzupełnieniem podręcznika Podstawy logistyki zgodne z nową podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 roku. Nowa podstawa programowa będzie obowiązywać od 1 września 2012 roku.

  Data dostępności:

  Cena: 13,95 zł 15,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej Tom 5 – książka
  TANIEJ 7 %

  Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej Tom 5 – książka

  Mateusz Marciniak  

  Mateusz Marciniak autor „Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej” podejmuje się trudnego zadania, dyskusji z założeniami Zygmunta Baumana, jednego z najchętniej czytanych i cenionych polskich socjologów ostatnich lat. Analiza baumanowskich postulatów, prognoz i apeli dotyczących zwłaszcza konsumpcyjnego podejścia do elementów życia społecznego, przebiega w sposób rzeczowy, solidny i przejrzysty....

  Data dostępności:

  Cena: 44,64 zł 48,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu – książka
  TANIEJ 7 %

  Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu – książka

  Stanisław Maciej Kot  

  Głównym celem badań prezentowanych w niniejszej monografii jest wypracowanie teoretycznych podstaw stochastycznego paradygmatu ekonomii dobrobytu. Jako bazę tego paradygmatu postulujemy – w sposób aksjomatyczny – uporządkowaną trójkę (X, u, W), w której X jest zmienną losową opisującą rozkład dochodów (wydatków) danego społeczeństwa, u jest społeczną funkcją oceniającą rozkład dochodów (SFOD), natomiast...

  Data dostępności:

  Cena: 32,36 zł 34,80 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rachunkowość małych przedsiębiorstw – książka
  TANIEJ 7 %

  Rachunkowość małych przedsiębiorstw – książka

  Teresa Kiziukiewicz   Kazimierz Sawicki  

  W gospodarce rynkowej dominującą grupą są małe jednostki. Tworzą one zróżnicowaną zbiorowość, w której można wyróżnić podmioty prowadzące działalność gospodarczą na różną skalę i o rozmaitym charakterze. Także kryteria podziału małych jednostek na grupy mogą być różne. Ze względu na obowiązujące w Polsce prawo bilansowe i podatkowe można wyodrębnić małe przedsiębiorstwa, które nie mają obowiązku prowadzenia...

  Data dostępności:

  Cena: 55,71 zł 59,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Sponsoring Klucz nowoczesnego marketingu – książka
  TANIEJ 7 %

  Sponsoring Klucz nowoczesnego marketingu – książka

  Marek Datko  

  Dynamiczny rozwój rynku zmusza przedsiębiorstwa do działania przy nasilającej się konkurencji. W gospodarce rynkowej nie wystarcza zbadanie i poznanie potrzeb nabywcy, wytworzenie zaspokajającego je produktu i ustalenie konkurencyjnej ceny. Należy jeszcze dotrzeć do konsumenta z informacją o tym produkcie i przekonać go do zakupu. Ujednolicenie przekazów reklamowych, często w skali globalnej, i rosnąca...

  Data dostępności:

  Cena: 74,21 zł 79,80 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ryzyko rynku akcji – książka
  TANIEJ 7 %

  Ryzyko rynku akcji – książka

  Grzegorz Mentel  

  W obecnych czasach ryzyko jest zjawiskiem powszechnym, lecz nie do końca znanym. Ponieważ nie da się go wyeliminować z codziennych decyzji, jakie przychodzi nam podejmować, należy je poznać jak najlepiej. Wówczas posiadana przez nas wiedza pozwoli nam nie tyle na skuteczne jego ograniczanie, ale głównie na przewidywanie ewentualnych negatywnych skutków, jakie mogą w pewnych sytuacjach mieć miejsce. Książka...

  Data dostępności:

  Cena: 35,34 zł 38,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Psychologia sprzedaży – książka
  TANIEJ 7 %

  Psychologia sprzedaży – książka

  Brian Tracy  

  Naucz się sprzedawać — i to dobrze — od najlepszych ludzi w branży Brian Tracy jest dziś jednym z najlepszych zawodowych mówców na świecie. Jego seria audiobooków treningowych pod tytułem The Psychology of Sales jest najlepiej sprzedającym się programem szkoleń audio w historii sprzedaży. Książka Psychologia sprzedaży jest rozwinięciem klasycznego programu treningowego Briana Tracy. To lektura obowiązkowa...

  Data dostępności:

  Cena: 41,76 zł 44,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych – książka

  Jacek Orzeł  

  Książka jest poświęcona zagadnieniu zarządzania ryzykiem operacyjnym, związanym z funkcjonowaniem każdej organizacji. Znaczenie tej kategorii ryzyka ostatnio istotnie wzrosło w związku z licznymi bankructwami instytucji i przedsiębiorstw towarzyszącymi obecnemu kryzysowi. W książce autor przedstawia koncepcję nowej klasy instrumentów pochodnych, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczanie się przed...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju – książka
  TANIEJ 7 %

  Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju – książka

  Katarzyna Czaplicka  

  Pierwsza część książki poświęcona została współczesnym uwarunkowaniom rozwoju i międzynarodowej polityki rozwojowej. Znalazło się w niej obszerne omówienia najnowszych tendencji i zmian w systemie współpracy rozwojowej, m.in. w zakresie europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju oraz spójności polityki rozwojowej. Ekonomiczne i finansowe aspekty rozwoju są przedmiotem analiz zawartych w części drugiej....

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej – książka
  TANIEJ 7 %

  Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej – książka

  Jacek Męcina  

  Praca stanowi studium poświęcone jednej z największych współczesnych instytucji jaką jest dialog społeczny. Zaprezentowane w niej informacje, wyniki badań i analizy są na wysokim poziomie, świadczą o dużej wiedzy Autora na temat dialogu i jego źródeł, historii i znaczenia. Analiza dialogu społecznego w Polsce, jego źródeł, uwarunkowań, trudności rozwoju, sukcesów jest zaprezentowana na szerokim tle,...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3930

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA