Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

filozofia

Liczba pozycji: 1557
 • filozofia: „Peri hedones”, czyli o przyjemności w Etyce nikomachejskiej (VII 11-14) Arystotelesa – książka
  TANIEJ 7 %

  „Peri hedones”, czyli o przyjemności w Etyce nikomachejskiej (VII 11-14) Arystotelesa – książka

  Maciej Smolak  

  Podobnie jak w przypadku poprzedniej swej rozprawy (Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa, Kraków 2013), tak i w tej dr Maciej Smolak podjął się dogłębnego wniknięcia w złożone wywody, argumenty i kontrargumenty Stagiryty. Podziwiam w tym względzie cierpliwość i wnikliwość Autora rozprawy, który przytacza i obszernie dyskutuje stanowiska uczonych, a także analizuje wyimki i stawiane w nich argumenty,...

  Data dostępności:

  Cena: 42,97 zł 46,20 zł

  Więcej

 • filozofia: Wybrane diatryby i Encheiridion – książka
  TANIEJ 7 %

  Wybrane diatryby i Encheiridion – książka

  (Epiktet) Epictetus  

  Najpierw naucz się znaczenia tego, co chcesz powiedzieć, a dopiero potem mów Epiktet O życiu Epikteta wiemy stosunkowo niewiele. Wszystkie dzieła opatrzone imieniem tego greckiego filozofa zostały spisane przez jednego z jego uczniów, Flawiusza Arriana. Epiktet przyjął sokratejski sposób nauczania - dyskutował, spierał się i przemawiał do słuchaczy, którym starał się przekazać swoje przemyślenia o...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu – książka

  Artur Andrzejuk  

  Książka stanowi źródłową analizę podstawowych tematów metafizyki św. Tomasza: istnienia, istoty, natury, transcendentaliów, istnienia i istoty Boga, struktury człowieka. Wiodącym tematem książki jest akt istnienia (esse), który naświetlany jest w perspektywie historycznej (na tle dziejów filozofii bytu) oraz w poszczególnych tekstach Akwinaty, przede wszystkim zaś w traktacie O bycie i istocie (De...

  Data dostępności:

  Cena: 32,46 zł 34,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Inne pojęcia estetyki – książka
  TANIEJ 7 %

  Inne pojęcia estetyki – książka

  Grzegorz Sztabiński  

  O czym jest książka Inne pojęcia estetyki? Tytuł nie pozostawia wątpliwości – jest to książka o innych pojęciach estetyki. Autor próbuje spojrzeć na problemy współczesnej estetyki z punktu widzenia stosowanych w niej pojęć. Jednoznacznie i zdecydowanie deklaruje, że jego książka nie jest jednak słownikiem pojęć, lecz zapisem żywej refleksji nad terminami stosowanymi w estetyce, ich swoistością oraz...

  Data dostępności:

  Cena: 40,92 zł 44,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Sztuka argumentacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Sztuka argumentacji – książka

  Krzysztof Szymanek   Krzysztof A. Wieczorek  

  Książka stanowi nową, poprawioną i powtórnie opracowaną wersję znanego od wielu lat, wysoko cenionego przez wykładowców i studentów, pierwszego w piśmiennictwie polskim podręcznika analizy argumentów i krytycznego myślenia. Omówionych zostało w niej większość najważniejszych zasad analizy i oceny argumentów – czytelnik dowie się m.in. jak wykrywać argumenty w dłuższych wypowiedziach, jak obrazować...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • filozofia: On War – książka
  TANIEJ 7 %

  On War – książka

  Clausewitz Carl von  

  Translated by J.J. Graham, revised by F.N. Maude Abridged and with an Introduction by Louise Willmot. On War is perhaps the greatest book ever written about war. Carl von Clausewitz, a Prussian soldier, had witnessed at first hand the immense destructive power of the French Revolutionary armies which swept across Europe between 1792 and 1815. His response was to write a comprehensive text covering...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Wiara w egzystencji – książka
  TANIEJ 7 %

  Wiara w egzystencji – książka

  Andrzej Słowikowski  

  Przedmiotem książki jest egzystencjalna myśl duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda rozpatrywana jako pewien szczególny projekt antropologiczny, którego zadanie stanowi próba odpowiedzi na pytanie: co to znaczy stawać się i być chrześcijaninem? Nie ma wątpliwości, że dzieło Kierkegaarda w swym najgłębszym rdzeniu ma wymiar chrześcijańskiej antropologii egzystencjalnej, w której centrum stoi jednostka...

  Data dostępności:

  Cena: 34,41 zł 37,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Komentarz do Księgi o przyczynach – książka
  TANIEJ 7 %

  Komentarz do Księgi o przyczynach – książka

  z Akwinu Tomasz  

  Komentarz Tomasza z Akwinu do Liber de causis (Księgi o przyczynach) to na pozór typowy wytwór średniowiecznej tradycji komentowania tekstów. Typowość ta jednak w tym wypadku jest wyjątkowo skomplikowana, dziełko bowiem, którego polski przekład trafia po raz pierwszy do Czytelnika, ma niezwykłą, wielowarstwową genezę. Księga o przyczynach uznawana była przez stulecia za dzieło Arystotelesa, swoiste...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Etyka wojny Antologia tekstów – książka
  TANIEJ 7 %

  Etyka wojny Antologia tekstów – książka

  Antologia tekstów poświęconych etycznym aspektom agresji i przemocy stosowanej przez państwo. Wybór obejmuje teksty najwybitniejszych naukowców z dziedziny etyki praktycznej i filozofii politycznej z ostatnich kilkudziesięciu lat pogrupowane w sześciu rozdziałach: pacyfizm, etyka zabijania na wojnie, wojna sprawiedliwa, odstraszanie nuklearne, terroryzm, tortury. Zagadnienia etyki wojny są kluczowe...

  Data dostępności:

  Cena: 40,92 zł 44,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Thus Spake Zarathustra – książka
  TANIEJ 7 %

  Thus Spake Zarathustra – książka

  Friedrich Nietzsche  

  This astonishing series of aphorisms, put into the mouth of the Persian sage Zarathustra, or Zoroaster, contains the kernel of Nietzsche’s thought. ‘God is dead’, he tells us. Christianity is decadent, leading mankind into a slave morality concerned not with this life, but with the next. Nietzsche emphasises the Übermensch, or Superman, whose will to power makes him the creator of a new heroic mentality....

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Filozofia sztuki albo estetyka – książka
  TANIEJ 7 %

  Filozofia sztuki albo estetyka – książka

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

  W latach dwudziestych XIX wieku Hegel osiada w Berlinie, gdzie wykłada swoją teorię sztuki. Wykłady szybko nabierają rozgłosu, a w dłuższej perspektywie przedstawione w nich idee uczynią z Hegla fundatora nowoczesnej estetyki filozoficznej. Znakomita transkrypcja Friedricha von Kehlera utrwala oryginalny wykład ontologii trzech form sztuki jako całościowych historycznych koncepcji świata – symbolicznej,...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Teologia kultury – książka
  TANIEJ 7 %

  Teologia kultury – książka

  Paul Tillich  

  Książka omawia religię w jej relacji do egzystencjalizmu,sztuki,psychoanalizy,nauki,edukacji i polityki.Sprzeciwia się duchowemu i intelektualnemu prowincjonalizmowi poprzez porównanie kultur europejskiej z amerykańską,amerykańskiej z rosyjską,wreszczie filozofii protestantyzmu z judaizmem.

  Data dostępności:

  Cena: 35,25 zł 37,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Filozofia form symbolicznych Część 2 – książka
  TANIEJ 7 %

  Filozofia form symbolicznych Część 2 – książka

  Ernst Cassirer  

  Cassirerowska interpretacja „myślenia mitycznego” nie koncentruje się na badaniu treści wyobraźni mitycznej czy jej konkretnych przejawów (tutaj opiera się na ustaleniach etnologii, etnografii, językoznawstwa, filologii klasycznej, mitoznawstwa porównawczego czy też religioznawstwa), lecz na formie myśli jako sposobie ukierunkowania konceptualizacji rzeczywistości. Wbrew obiegowym poglądom pokutującym...

  Data dostępności:

  Cena: 49,20 zł 52,90 zł

  Więcej

 • filozofia: O przyszłości naszych zakładów kształceniowych – książka
  TANIEJ 7 %

  O przyszłości naszych zakładów kształceniowych – książka

  Friedrich Nietzsche  

  Masie wydaje się, że dla większości ludzi wykształcenie jest jedynie środkiem uzyskania ziemskiego szczęścia przez bardzo nielicznych: „możliwie upowszechnione wykształcenie” osłabia to wykształcenie tak bardzo, że nie może już ono zapewniać żadnych przywilejów i żadnego respektu. Wykształcenie w pełni upowszechnione jest barbarzyństwem.

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Częstochowski lekarz i filozof – książka
  TANIEJ 7 %

  Częstochowski lekarz i filozof – książka

  Ryszard Polak   Paweł Tarkowski  

  Książka przedstawia postać Władysława Biegańskiego, wybitnego lekarza częstochowskiego, zarazem humanisty. Przybliża nam jego dorobek lekarski, mogący inspirować także współczesnych. Napisana jest językiem zachęcającym do wnikliwej lektury. Tę monografię naukową, opartą na solidnej bazie źródłowej, warto polecić nie tylko lekarzom, ale i tym czytelnikom, którym bliskie jest holistyczne postrzeganie...

  Data dostępności:

  Cena: 23,25 zł 25,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Lwowskie wykłady akademickie Tom 2 Część 2 – książka
  TANIEJ 7 %

  Lwowskie wykłady akademickie Tom 2 Część 2 – książka

  Kazimierz Twardowski  

  Kolejny tom wykładów K. Twardowskiego

  Data dostępności:

  Cena: 49,20 zł 52,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Powróćmy do marzeń – książka
  TANIEJ 7 %

  Powróćmy do marzeń – książka

  Franciszek Papież  

  „Świat znalazł się w momencie próby. Nie ma powrotu do świata sprzed pandemii” – ogłasza w swojej programowej książce papież Franciszek i kreśli autorski plan ułożenia się społeczeństw po kryzysie związanym z koronawirusem. Nie ogranicza się przy tym do wskazówek mających po doświadczeniach pandemii pobudzić sumienia katolików do ich rozwoju i osobistej zmiany na lepsze. Jego „odważne marzenia” to...

  Data dostępności:

  Cena: 30,60 zł 32,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Dostojewski i laboratorium idei – książka
  TANIEJ 7 %

  Dostojewski i laboratorium idei – książka

  Jan Krasicki  

  Dostojewski filozofem nie był, a jednak problemy filozoficzne nurtowały go całe życie ? jako coś bardzo głębokiego, otchłannego, wręcz obsesyjnego. Książka prof. Jana Krasickiego koncentruje się właśnie na tym aspekcie twórczości genialnego rosyjskiego pisarza. Pod swą badawczą lupę jej autor bierze wielkie idee, które znalazły swój wyraz m.in. w „Idiocie”, „Braciach Karamazow”, „Biesach”: stosunek...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Piękno przestępstwa – książka
  TANIEJ 7 %

  Piękno przestępstwa – książka

  Józef Wójcikiewicz  

  Niemająca precedensu, nie tylko w polskiej literaturze naukowej, książka z pogranicza filozofii, prawa, kryminalistyki, kryminologii i mediów. Autor analizuje poglądy estetyków przestępstwa. Proponuje nowatorskie postrzeganie nowej dyscypliny nauk sądowych, czyli estetyki sądowej. Prowadzi Czytelnika śladami osiemnasto-, dziewiętnasto- i dwudziestowiecznych przestępców w Anglii, Szkocji, Francji, Niemczech,...

  Data dostępności:

  Cena: 41,01 zł 44,10 zł

  Więcej

 • filozofia: Prawda i męskość W zwarciu z naturalnością – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawda i męskość W zwarciu z naturalnością – książka

  Szczepan Kutrowski  

  Do jakich wyższych celów w poznaniu aspiruje dziś ten, kto uważa się za budowniczego dobrych relacji na planie współbycia? Czy chodzi mu głównie o rozpraszanie ciemnych chmur na horyzontach ludzkiego świata? A jeśli tak, to czy scalanie tego, czym samo życie pobrzmiewa, z wynikami poznania jest osiągalne? W cywilizacji nie może być inaczej niż właśnie tworzyć wyobrażenia spójności tam, gdzie ona się...

  Data dostępności:

  Cena: 20,83 zł 22,40 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1557

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA