Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

polityka

Liczba pozycji: 2711
 • polityka: Skazani na zapomnienie Żydowski Związek Wojskowy – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Skazani na zapomnienie Żydowski Związek Wojskowy – książka

  Ireneusz Lisiak  

  „Opracowanie Ireneusza Lisiaka to systematyczny przegląd stosunków polsko-żydowskich, poczynając od II RP, przez okres wojny i okupacji aż po powojenne spory i fałszerstwa.” Leszek Żebrowski „Marek Edelman związany z lewicowym Bundem, uczestnik Powstania w Getcie Warszawskim, nazywa bojowców Żydowskiego Związku Wojskowego bandą faszystów, szmuglerów, złodziei i tragarzy. Oskarża ich o tchórzostwo...

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • polityka: W pogoni za wolnością. – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  W pogoni za wolnością. – książka

  Kazimierz Wóycicki  

  Jak jest ich rewolucja od środka, co oznaczają jej symbole, dlaczego tak wielką rolę odgrywają w niej kobiety i Internet? To zagadnienia, które w fascynujący sposób porusza Kazimierz Wóycicki, historyk, bloger i podróżnik, jeden z najwybitniejszych polskich publicystów piszących o naszych sąsiadach za wschodnią granicą.

  Data dostępności:

  Cena: 31,25 zł 33,60 zł

  Więcej

 • polityka: W poszukiwaniu programu – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  W poszukiwaniu programu – książka

  Opozycja polityczna w Polsce przez cały okres PRL poszukiwała zarówno najbardziej efektywnych form prowadzenia działalności, jak i możliwości formułowania alternatywnego programu. Niniejszy tom szkiców i studiów zawiera 11 artykułów przybliżających wybrane aspekty związane z kształtowaniem się niezależnej myśli politycznej środowisk opozycji. Autorzy przybliżyli formy działania oraz założenia programowe...

  Data dostępności:

  Cena: 32,55 zł 35,00 zł

  Więcej

 • polityka: Populizm w cieniu Habsburgów Węgierskie pytania a także polskie, austriackie i włoskie – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Populizm w cieniu Habsburgów Węgierskie pytania a także polskie, austriackie i włoskie – książka

  Bernard Guetta  

  „Co z tą Europą”, w której na powrót do głosu dochodzą nacjonalistyczno-populistyczne ruchy i partie polityczne? Odpowiedzi na to pytanie Bernard Guetta poszukuje na Węgrzech, w Polsce, w Austrii i we Włoszech, w czterech krajach Unii Europejskiej, które odwracają się plecami do wartości europejskich. Autor wyrusza w reporterską podróż z intuicyjnym przeczuciem, że granice politycznej mapy, jaką uformowały...

  Data dostępności:

  Cena: 40,92 zł 44,00 zł

  Więcej

 • polityka: Europa Środkowo-Wschodnia Polska a Niemcy w Europie Wybrane studia i eseje – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Europa Środkowo-Wschodnia Polska a Niemcy w Europie Wybrane studia i eseje – książka

  Stefan Troebst  

  Znaczną intensyfikację relacji między zjednoczonymi Niemcami a nową Polską od 1989 roku można zauważyć na płaszczyźnie nie tylko politycznej i kulturalnej, ale także nauk humanistycznych i nauk o społeczeństwie. W związku z tym wiele nowszych artykułów autora ukazało się w ostatnich latach w języku polskim. W kraju sąsiedzkim Niemiec największym zainteresowaniem cieszyły się opracowania związane z...

  Data dostępności:

  Cena: 40,92 zł 44,00 zł

  Więcej

 • polityka: O niepodległość i socjalizm – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  O niepodległość i socjalizm – książka

  Książka "O niepodległość i socjalizm. Studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej" to propozycja nowego spojrzenia na dzieje ruchu socjalistycznego i zarazem zaproszenie do podjęcia nowych, pogłębionych badań źródłowych nad złożoną historią niepodległościowego nurtu polskiego socjalizmu. Publikacja zawiera czternaście artykułów- prezentujących oryginalne ustalenia i opartych w dużej mierze...

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • polityka: Oberschlesien in der Volksrepublik Polen – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Oberschlesien in der Volksrepublik Polen – książka

  Wydawnictwo stanowi tłumaczenie na język niemiecki wydanej w 2016 r. przez IPN Katowice i Instytut Śląski w Opolu publikacji pt. "Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Tom 1. Przełomy i zwroty",red. Adam Dziurok i Bernard Linek, zawierającej 14 tekstów opisujących górnośląską specyfikę, regionalne uwarunkowania oraz reperkusje kluczowych wydarzeń w dziejach systemu komunistycznego i Polski w latach 1945–1989....

  Data dostępności:

  Cena: 32,55 zł 35,00 zł

  Więcej

 • polityka: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Kombinacie Metalurgicznym Huty im. Lenina (1956-1970) – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Kombinacie Metalurgicznym Huty im. Lenina (1956-1970) – książka

  Paweł Mazur  

  Niniejsza publikacja, oparta na szerokim materiale źródłowym, jest zwieńczeniem wieloletnich badań poświęconych funkcjonowaniu partii komunistycznej w krakowskiej Hucie im. Lenina, mającej przecież status zakładu specjalnego znaczenia dla gospodarki PRL. Opracowanie dotyczy działalności Komitetu Fabrycznego PZPR w HiL w okresie rządów Władysława Gomułki, zarówno w czasach względnego spokoju, jak i...

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • polityka: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w województwie łomżyńskim (1980-1981) – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w województwie łomżyńskim (1980-1981) – książka

  Krzysztof Sychowicz  

  Publikacja, będąca pierwszą częścią historii NSZZ „Solidarność” i oporu społecznego w województwie łomżyńskim, jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy na ten temat. Nie wyczerpuje jednak zagadnienia i nie odpowiada na wszystkie pytania, gdyż nie to było jej celem. Przedstawia realistyczny obraz tamtych lat, kiedy mieszkańcy młodego jeszcze województwa, bardzo zróżnicowanego pod względem społecznym,...

  Data dostępności:

  Cena: 37,20 zł 40,00 zł

  Więcej

 • polityka: Leksykon bezpieki – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Leksykon bezpieki – książka

  Pierwszy tom publikacji "Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa (1944–1956)" zawiera pięćdziesiąt artykułów biograficznych dotyczących funkcjonariuszy centrali RBP, MBP, KdsBP i MSW, którzy w latach 1944–1956 pełnili w nich funkcje kierownicze. Publikowane biogramy opracowane zostały na podstawie szerokiej kwerendy archiwalnej oraz dostępnej literatury przedmiotu. Dzięki temu,...

  Data dostępności:

  Cena: 46,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • polityka: Księża dla władzy groźni – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Księża dla władzy groźni – książka

  Przekazywane dzieło jest kontynuacją podjętych wcześniej rozważań – w roku 2019 ukazał się tom I książki. W publikacji znalazły się teksty w różnorodny sposób ujmujące zagadnienie współpracy duchowieństwa z opozycją. Zaprezentowano w niej sylwetki poszczególnych kapłanów, opisy parafii, a także portrety zbiorowe.

  Data dostępności:

  Cena: 37,20 zł 40,00 zł

  Więcej

 • polityka: Czy powrót wypartego? – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Czy powrót wypartego? – książka

  Oddajemy naszą książkę do rąk Czytelnika w czasach pandemii, która bezlitośnie obnażyła aporie cywilizacyjne. Czy antyliberalny zwrot w Polsce i innych krajach postkomunistycznych, dający o sobie znać również w zachodnim świecie, można zrozumieć za Freudem jako powrót wypartego dziedzictwa totalitaryzmów dwudziestego wieku? Czy też mamy do czynienia z nowym regresem społecznym i politycznym, z nową...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • polityka: Biologia a stosunki międzynarodowe – książka
  TANIEJ 7 %

  Biologia a stosunki międzynarodowe – książka

  Przemysław Mikiewicz   Andrzej Polus  

  Autorzy nie ulegają w swych wywodach biologicznemu determinizmowi czy redukcjonizmowi. Prezentują umiarkowane, zrównoważone podejście, które zakłada, że o ludzkich zachowaniach, w tym politycznych, decydują – zależnie od kontekstu – zarówno swoista „genetyczna smycz”, jak i kultura i rozmaite impulsy płynące ze środowiska społecznego. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Włodzimierza Anioła Autorzy...

  Data dostępności:

  Cena: 25,39 zł 27,30 zł

  Więcej

 • polityka: Między PRL a III RP (1989-1990) – książka
  TANIEJ 7 %

  Między PRL a III RP (1989-1990) – książka

  Studia i materiały oparte na konferencji „Od PRL do III RP” (28 listopada 2019 r.). Tematyka publikacji oscyluje wokół historyczno-prawnych aspektów polskiej transformacji ustrojowej, ze szczególnym naciskiem na dziedzictwo II RP i legalistyczną ciągłość uosabianą przez władze RP na uchodźstwie.

  Data dostępności:

  Cena: 37,20 zł 40,00 zł

  Więcej

 • polityka: Więzienie było moim domem – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Więzienie było moim domem – książka

  Mincer Laura Quercioli  

  Literatura więzienna powstaje w wielu językach i mogłaby zapełnić ogromną bibliotekę. W książce Laury Quercioli Mincer omówione zostały więzienne narracje literatury polskiej, której wyjątkowość zdaje się podkreślać słynne zdanie z wystąpienia Józefa Piłsudskiego: „Przez dłuższy okres czasu więzienie było częścią kultury polskiej” (1925). Zawarte w tomie szkice, dotyczące zarówno więźniów politycznych...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • polityka: Bezpieczeństwo pod nadzorem Władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK – książka
  TANIEJ 7 %

  Bezpieczeństwo pod nadzorem Władze partyjne, aparat bezpieczeństwa i społeczność akademicka w obliczu konfliktu związanego z demokratyzacją UMK – książka

  Jakub Kufel  

  Książka opisuje zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z konfliktem między władzami partyjnymi i aparatem bezpieczeństwa a społecznością akademicką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autor przedstawił temat w określonym kontekście, zwracając uwagę, że 16 wolnych miesięcy „Solidarności” nie było okresem „karnawału”, ale raczej czasem konfrontacji z władzami dążącymi do cofnięcia zdobyczy demokratycznych....

  Data dostępności:

  Cena: 28,64 zł 30,80 zł

  Więcej

 • polityka: Dziedzictwo Krzysztofa Skubiszewskiego w polityce zagranicznej RP – książka
  TANIEJ 7 %

  Dziedzictwo Krzysztofa Skubiszewskiego w polityce zagranicznej RP – książka

  Minęło 10 lat od śmierci pierwszego ministra spraw zagranicznych wolnej Polski, a zarazem zupełnie niedawno obchodziliśmy 30. rocznicę wielkiej zmiany. W 1989 roku zaczęło się odzyskiwanie przez Polskę wolności i suwerenności oraz budowanie demokratycznego państwa prawa. Istotną częścią tej transformacji była polityka zagraniczna, której ster w tym historycznym momencie został powierzony Profesorowi...

  Data dostępności:

  Cena: 39,06 zł 42,00 zł

  Więcej

 • polityka: To co najważniejsze – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  To co najważniejsze – książka

  Władysław Bartoszewski  

  O co zapytać autorytet naszych czasów? O co zapytać Władysława Bartoszewskiego? Nikt nie ma wątpliwości, że o sprawy zasadnicze i kwestie fundamentalne. O każde zagadnienie zapytał kto inny, nieprzypadkowy, kogo z autorem łączą wzajemna sympatia i szacunek. Z Władysławem Bartoszewskim rozmawiają: o nadziei Janek Mela, o dialogu Joanna Szczepkowska, o honorze Jakub Wesołowski, o tożsamości Szewach...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • polityka: Mafia Historia Cosa Nostry – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Mafia Historia Cosa Nostry – książka

  Maud Webster  

  Cosa Nostra, czyli mafia sycylijska jest organizacją, która, mimo że przez wiele lat była ugrupowaniem tajnym, stała się źródłem wielu legend i plotek na całym świecie. Mafia pasożytuje na instytucjach publicznych i współpracuje z nimi, często korzysta z przemocy i gróźb. Liczy około pięciu tysięcy wybranych członków, którzy przysięgają jej wierność aż po grób. Korzenie mafii sięgają średniowiecza,...

  Data dostępności:

  Cena: 30,27 zł 32,55 zł

  Więcej

 • polityka: Senat II Rzeczypospolitej (1922-1939) rzecznik rozsądku rozwagi i miary – książka
  TANIEJ 7 %

  Senat II Rzeczypospolitej (1922-1939) rzecznik rozsądku rozwagi i miary – książka

  Książka jest kolejnym tomem - wydawanej przez toruńskie środowisko historyków dziejów najnowszych - serii "O Niepodległą i Jej Trwanie", która powstała, aby dokumentować dorobek współczesnych badaczy nad losami Polski u progu odzyskania przez nią niepodległości oraz prezentować wysiłki, które miały na celu tej niepodległości obronę. [...] Oddawana do rąk czytelników książka jest próbą pokazania głównych...

  Data dostępności:

  Cena: 58,59 zł 63,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2711

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA