Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

polityka

Liczba pozycji: 2563
 • polityka: Superdolary – książka
  TANIEJ 5 %

  Superdolary – książka

  Luigi Carletti  

  Historia tajnego agenta, który miał umrzeć 373 dni niewoli w Kambodży „Piekło istnieje i ja tam byłem.” Tymi słowami Agent Kasper zaczyna opowiadać swoją historię Luigiemu Carlettiemu. Były włoski karabinier, który został agentem tajnych służb, spędził trzynaście miesięcy w kambodżańskim obozie koncentracyjnym w Prey Sar w pobliżu Phnom Penh. Miał zniknąć. Wraz z nim miały zniknąć rezultaty jego...

  Cena: 35,06 zł 36,90 zł

  Więcej

 • polityka: Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego – książka
  TANIEJ 5 %

  Kaukaz w dokumentach polskiej służby konsularnej z okresu międzywojennego – książka

  Andrzej Furier  

  Polskie kontakty z Kaukazem liczą ponad pół tysiąca lat, obejmujących kilka różniących się długością i intensywnością okresów. Szczególne miejsce zajmują w nich między wojnami światowymi, które przyniosły Polsce i narodom kaukaskim odrodzenie państwowości. Bliskie relacje w przeszłości pozwoliły Polakom poznać najlepiej dwa narody Kaukazu Południowego – Ormian i Gruzinów. Ormianie zajmowali się handlem...

  Cena: 76,00 zł 80,00 zł

  Więcej

 • polityka: Pomoc społeczna Komentarz do ustawy – książka
  TANIEJ 5 %

  Pomoc społeczna Komentarz do ustawy – książka

  Magdalena Kasprzak   Joanna Nowicka  

  Publikacja jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy o pomocy społecznej, jak i innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób należy interpretować obowiązujące przepisy oraz w jakim zakresie można je stosować. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r. Komentarz do ustawy o pomocy społecznej zawiera...

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • polityka: Gniew – książka
  TANIEJ 5 %

  Gniew – książka

  Tomasz Markiewka  

  Co łączy wyborców Trumpa, sufrażystki, Adasia Miauczyńskiego i młodzież biorącą udział w strajkach klimatycznych? Gniew. Gwałtowne uczucie, które wyraźnie sygnalizuje sprzeciw i potrzebę zmian. Filozof i publicysta Tomasz S. Markiewka, odwołując się do historii, ekonomii i popkultury, odpowiada na pytania o rolę gniewu we współczesnej Polsce. Kogo najczęściej dotyczy i jak się wyraża? W jakie kierunki...

  Cena: 33,15 zł 34,90 zł

  Więcej

 • polityka: Prospects and Realities of Continued Integration in Africa – książka
  TANIEJ 5 %

  Prospects and Realities of Continued Integration in Africa – książka

  Tomasz W. Kolasiński  

  The book is representative of studies of the concept of political integration, present in the theory of political integration and international relations. It is considered a valuable source of knowledge, filling a gap in the Polish scientific editorial market, and will be definitely appreciated by both students and professionals.

  Cena: 59,85 zł 63,00 zł

  Więcej

 • polityka: Najważniejsze wybory od 1989 roku? – książka
  TANIEJ 5 %

  Najważniejsze wybory od 1989 roku? – książka

  Agnieszka Grzesiok-Horosz Prawne uwarunkowania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego Łukasz Wielgosz Konsolidacja sceny politycznej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku i jej konsekwencje Robert Radek Między katedrą a katedrą . . . Kampania Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku Tomasz Wierzbica Strategia komunikacyjna Koalicji Europejskiej...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • polityka: Stanowisko Francji wobec sytuacji w Polsce 1981-1989 – książka
  TANIEJ 5 %

  Stanowisko Francji wobec sytuacji w Polsce 1981-1989 – książka

  Katarzyna Korolko  

  Praca odnosi się niewątpliwie do bardzo istotnych i aktualnych wydarzeń związanych z najnowszą historią polityczną Polski i ich konsekwencjami na arenie międzynarodowej. Zasługuje ona także na pozytywną ocenę w aspekcie jakościowym, przede wszystkim dlatego, że Autorka w sposób jasny formułuje problemy badawcze, poprawnie sytuuje je w perspektywie historycznej, jeśli jest to istotne dla badanego zagadnienia,...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • polityka: Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Polski system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 3 – książka

  W prezentowanym tomie ukazano wpływ kryzysu demokracji liberalnej na funkcjonowanie demokracji i ochronę praw człowieka w Polsce. Szczególny nacisk położono na prawo do zgromadzeń, regulacje dotyczące partii politycznych, niezależność sądów i niezawisłość sędziów oraz działalność samorządu terytorialnego. Poddano analizie raport Komisarza Praw Człowieka Rady Europy na temat funkcjonowania systemu ochrony...

  Cena: 66,49 zł 69,99 zł

  Więcej

 • polityka: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce – książka

  Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych przez uczestników konferencji METODOLOGIA BADAŃ POLITOLOGICZNYCH W POLSCE, która odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2008 roku. Głównym celem konferencji było ożywienie dyskusji o metodologii badań politologicznych oraz zdiagnozowanie sytuacji i wypracowanie rekomendacji na rzecz jej poprawy.

  Cena: 45,89 zł 48,30 zł

  Więcej

 • polityka: Wymiar bezpieczeństwa państwa w dzisiejszym świecie – książka
  TANIEJ 5 %

  Wymiar bezpieczeństwa państwa w dzisiejszym świecie – książka

  Oddajemy w Państwa ręce monografię, której celem jest pokazanie istoty pojęcia bezpieczeństwa państwa we współczesnym świecie oraz wskazanie różnorodności zagadnień i przedstawienie tych, które zdaniem autorów zasługują na szczególną uwagę. Niniejsza monografia adresowana jest do zróżnicowanego grona odbiorców. Wiedza zawarta w publikacji skierowana jest zarówno do specjalistów, jak i studentów kierunków...

  Cena: 57,00 zł 60,00 zł

  Więcej

 • polityka: Wzorowy sojusz? – książka
  TANIEJ 5 %

  Wzorowy sojusz? – książka

  Anna Wyrwisz  

  Tematem książki są bliskie relacje łączące Stany Zjednoczone i Holandię w zakresie wspólnych interesów i wartości. Analizie poddano stosunki amerykańsko-holenderskie w odniesieniu do podejść liberalnych, nurtów realistycznych, teorii państw o średnim i małym potencjale oraz konstruktywistycznego paradygmatu stosunków międzynarodowych. Omówiono wpływ USA na wybrane problemy polityki Holandii, w tym...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • polityka: Nadużycie rozumu – książka
  TANIEJ 5 %

  Nadużycie rozumu – książka

  Friedrich August Hayek  

  Nadużycie rozumu jest fascynującą książką z zakresu filozofii nauki i historii idei. Pokazuje, że nowożytny racjonalizm, który jest podstawą sukcesów nauki i techniki, występuje również w wynaturzonej postaci scjentyzmu, prowadzącego prostą drogą do zniewolenia człowieka, a jego kulminacją jest obłędny pomysł uszczęśliwienia całej ludzkości zwany socjalizmem. Jak się okazuje, najtrudniejszym i być...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • polityka: The 10 Rules of Successful Nations – książka
  TANIEJ 5 %

  The 10 Rules of Successful Nations – książka

  Ruchir Sharma  

  This short primer distils Ruchir Sharma's decades of global analytic experience into ten rules for identifying nations that are poised to take off or crash. A wake-up call to economists who failed to foresee every recent crisis, including the cataclysm of 2008, 10 Rules is full of insights on signs of political, economic, and social change. Sharma explains, for example, why autocrats are bad for the...

  Cena: 20,90 zł 22,00 zł

  Więcej

 • polityka: Stosunki międzynarodowe 2019/2 Tom 55 – książka
  TANIEJ 5 %

  Stosunki międzynarodowe 2019/2 Tom 55 – książka

  Fabrizio Bozzato: Holy See-China-Taiwan: A Cross-Strait Triangle, doi 10.7366/020909612201901, s. 7-24 Kingshuk Chatterjee: Brinkmanship in the Persian Gulf. What Drove American and Iranian Policy in the Summer of 2019?, doi 10.7366/020909612201902, s. 25-42 Michał Dahl: Arabia Saudyjska i Iran – wybrane aspekty mocarstwowości [Saudi Arabia and Iran – relative prospects as dominant regional powers],...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • polityka: Porządki współczesnego świata – książka
  TANIEJ 5 %

  Porządki współczesnego świata – książka

  Kazimierz Albin Kłosiński  

  Racjonalność współczesnego świata wyraża się (...) na przykład w europejskiej wizji bezpieczeństwa międzynarodowego, ogłoszonej w 2003 roku w formie strategii, uważanej za katalog zdrowego rozsądku: demokracji nie da się narzucić siłą, siła militarna nie jest ani jedynym, ani pierwszym instrumentem zarządzania kryzysami, dialog ze wszystkimi i wielostronne negocjacje są niezbędne do zapobiegania konfliktom,...

  Cena: 52,15 zł 54,90 zł

  Więcej

 • polityka: Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku – książka
  TANIEJ 5 %

  Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku – książka

  Kinga Smoleń  

  Geostrategiczne położenie Turcji w XXI wieku jest cenną pracą, godną polecenia wszystkim osobom interesującym się sprawami stosunków międzynarodowych. Opracowanie jest dojrzałą refleksją na temat zmian ładu międzynarodowego, który przestaje się jawić się jako stabilny układ zintegrowanych systemów politycznych, kształtowany na gruncie uzgodnionych norm zachowań oraz więzi instytucjonalnych, stanowionych...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • polityka: Koniec sojuszu trzech cesarzy – książka
  TANIEJ 5 %

  Koniec sojuszu trzech cesarzy – książka

  Henryk Wereszycki  

  Które kwestie budziły najwięcej napięć między sygnatariuszami porozumienia trzech cesarzy? Jakie wysiłki podejmowali europejscy dyplomaci w celu ratowania status quo? Jakie intrygi planował wywiad brytyjski? Ostatni tom trylogii przedstawiającej historię dyplomacji europejskiej w latach 1878-1887, gdy o losach kontynentu decydował układ sił zwany sojuszem trzech cesarzy. Autor, wykorzystując dokumenty...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • polityka: Wstęp do nauki o państwie i prawie – książka
  TANIEJ 5 %

  Wstęp do nauki o państwie i prawie – książka

  Józef Krukowski  

  Jest to podręcznik dla studentów pierwszego roku studiów na wydziałach prawa. Jego zadaniem jest nauczenie studentów podstawowych pojęć i zasad dotyczących państwa i prawa, które mają zastosowanie we wszystkich dyscyplinach nauk prawnych, a zwłaszcza w dogmatyce prawa. Wykłady mają dostarczyć adeptom studiów prawniczych podstawowego aparatu myślowego; przyczynić się do przyswojenia sobie przez studentów...

  Cena: 23,65 zł 24,90 zł

  Więcej

 • polityka: Odwołanie od nowych do starych wigów – książka
  TANIEJ 5 %

  Odwołanie od nowych do starych wigów – książka

  Edmund Burke  

  Drugi wydany w serii Biblioteka Myśli Politycznej wybór pism Edmunda Burke’a – uznawanego za ojca współczesnego konserwatyzmu i czołowego myśliciela nowożytnej Europy – zawiera jego najważniejsze teksty poświęcone angielskiej tradycji politycznej. Rozważa w nich m.in. kwestie wolności, sprawiedliwości, władzy. Krytykuje błędy polityczne epoki, a zarazem przedstawia zasady polityki rozsądnej, sprawiedliwej...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • polityka: Perswazja w języku polityki – książka
  TANIEJ 5 %

  Perswazja w języku polityki – książka

  Agnieszka Kampka  

  Być politykiem to mówić. Być obywatelem, to umieć usłyszeć, co i jak zostało powiedziane. Celem tej pracy jest opis strategii i środków perswazyjnych używanych przez polskich polityków. Perswazja – umiejętność skutecznego przekonywania – polega na znajdowaniu właściwych słów we właściwym czasie. Analiza exposés polskich premierów i sejmowych debat nad programem rządu pokazuje zmiany języka polityki...

  Cena: 42,89 zł 45,15 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2563

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA