Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Opłata za odpady komunalne – książka

TANIEJ 5 %

Zofia Wojdylak-Sputowska   Arkadiusz Jerzy Sputowski  

polski

264

ODDK

9788378047230

Produkt fizyczny: Książka

Opis

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zdecydowanej przebudowie. Niniejsze opracowanie odnosi się zarówno do postępowania dotyczącego opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, jak i do postępowań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W opracowaniu zawarto zbiór 84 gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych.

Niniejsza publikacja podpowie:
*jak wszcząć i przeprowadzić postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie określenia opłaty za oddawanie odpadów komunalnych;
*jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie właściciela nieruchomości o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
*jak orzec o utracie prawa do zwolnienia podatkowego w przypadku naruszenia zasad kompostowania bioodpadów;
*jak wydać decyzję w przypadku naruszenia zasad selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;
*jak na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej powołać świadka;
*jak sprawnie i efektywnie przeprowadzić kontrolę podatkową w zakresie wykonywania obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tzw. e-standardu kontroli podatkowej;
*jak sporządzić zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia oraz wykroczenia karnego skarbowego;
*jak zabezpieczyć interesy strony, która nie może skutecznie występować w postępowaniach.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach oraz łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce).
Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Opłata za odpady komunalne - książka

189,52 zł 199,50 zł
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!