Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 1745
 • wydawnictwa prawnicze: Redagowanie aktów podustawowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Redagowanie aktów podustawowych – książka

  Mateusz Kaczocha  

  Publikacja w sposób kompleksowy i przystępny przedstawia zasady i reguły redagowania projektów aktów podustawowych, tj. projektów: rozporządzeń, aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych. Praktyczna realizacja tych zasad i reguł została poparta licznymi przykładami rozwiązań stosowanych zarówno w obecnym prawie, jak i tym projektowanym. Autor zwraca też uwagę na specyfikę opracowywania poszczególnych...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Edycja administracyjna Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – książka
  TANIEJ 5 %

  Edycja administracyjna Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – książka

  Stan prawny: 30 lipca 2020 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 30.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 i poz. 2070), 1.10.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), 30.10.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070), 1.1.2021 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 2020), 20.2.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553 i poz. 2070), 1.3.2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 i poz. 1798), 30.4.2021...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wynagrodzenia 2020. Wydanie lipiec 2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Wynagrodzenia 2020. Wydanie lipiec 2020 – książka

  Izabela Nowacka   Mariusz Pigulski  

  Ustalenie wysokości wynagrodzenia, a także innych świadczeń pracowniczych oraz sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Ze względu na szczególny okres, w którym panuje epidemia COVID-19, zaszły w tej dziedzinie pewne zmiany. Odroczono pracodawcom obowiązek zawarcia umów dotyczących PPK z odpowiednią instytucją, udzielono firmom niezbędnego wsparcia w postaci dofinansowań...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. – książka
  TANIEJ 5 %

  Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. – książka

  Księga jubileuszowa przygotowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej dla dr hab. prof. UW Beaty Gruszczyńskiej, znakomitego kryminologa i specjalisty z zakresu polityki kryminalnej. Do uświetnienia jubileuszu i napisania tematycznego tekstu zaproszono najwybitniejszych przedstawicieli polskiej i międzynarodowej nauki, szczególnie z zakresu kryminologii. Wybrane artykuły zostały podzielone...

  Cena: 52,25 zł 55,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Komentarz do Konstytucji RP Art. 102, 103, 104 – książka
  TANIEJ 5 %

  Komentarz do Konstytucji RP Art. 102, 103, 104 – książka

  Marek Chmaj   Joanna Juchniewicz  

  W tomie komentarza zawarto trzy przepisy odnoszące się do statusu posłów i senatorów. Art. 102 zabrania łączenia mandatów posła i senatora, zaś art. 103 wprowadza niepołączalność personalną mandatu parlamentarzysty z określonymi stanowiskami, zawodami i funkcjami. Z kolei art. 104 określa przedstawicielski charakter mandatu wolnego oraz odnosi się do ślubowania parlamentarzystów i rozpoczęcia przez...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107, 108 – książka
  TANIEJ 5 %

  Komentarz do Konstytucji RP Art. 105, 106, 107, 108 – książka

  Marek Chmaj  

  W prezentowanym tomie komentarza do Konstytucji poddano analizie niektóre aspekty statusu prawnego parlamentarzystów, w tym m.in. kwestie immunitetu parlamentarnego (immunitetu materialnego, immunitetu formalnego oraz przywileju nietykalności), aspekty proceduralne immunitetu, zagadnienie odpowiedzialności quasi konstytucyjnej posłów i senatorów za prowadzenie działalności gospodarczej z osiąganiem...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych – książka
  TANIEJ 5 %

  Odpowiedzialność za środowisko z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych – książka

  Wiesław Pływaczewski   Elżbieta Zębek   Joanna Narodowska  

  Monografia w sposób interdyscyplinarny przedstawia problematykę odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Pierwsza część dotyczy odpowiedzialności administracyjnoprawnej w odniesieniu do ustanawiania, funkcjonowania oraz prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej (ograniczenia) form ochrony przyrody: obszarowej, obiektowej i gatunkowej. Druga część opisuje aspekty ekokryminologiczne przeciwdziałania...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo o aktach stanu cywilnego – książka

  Stan prawny na: 20.08.2020 r. W najnowszym 10. wydaniu książki uwzględniono m.in. zmianę w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego wynikającą z ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która dopuszcza przekazywanie kierownikowi urzędu stanu cywilnego karty urodzenia, martwego urodzenia lub zgonu w formie dokumentu elektronicznego...

  Cena: 9,40 zł 9,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania karnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks postępowania karnego – książka

  Stan prawny na: 17.08.2020 r. W 12. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in.: - z ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.), - ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania...

  Cena: 14,16 zł 14,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ordynacja podatkowa – książka
  TANIEJ 5 %

  Ordynacja podatkowa – książka

  Stan prawny na: 10.08.2020 r. W najnowszym 26. wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustaw: - z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106), - z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,...

  Cena: 11,31 zł 11,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks pracy – książka

  Stan prawny na: 17.08.2020 r. W najnowszym 43. wydaniu książki dodano wyciągi z ustaw: - z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.); - z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem...

  Cena: 9,40 zł 9,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Konstytucyjna ochrona prywatności – książka
  TANIEJ 5 %

  Konstytucyjna ochrona prywatności – książka

  Katarzyna Łakomiec  

  Wejście w życie przepisów RODO wywołało poruszenie w przestrzeni publicznej. Należy jednak pamiętać, że prawna ochrona prywatności i autonomii informacyjnej ma w Polsce źródła konstytucyjne. Konstytucja wprowadza nakaz zaprojektowania przez państwo architektury obiegu danych osobowych, na której kształt wpływają konteksty przetwarzania informacji o jednostce. W publikacji omówiono m.in.: - dopuszczalne...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawnoporównawcza analiza przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawnoporównawcza analiza przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości – książka

  Izabela Jankowska-Prochot  

  Prezentowana monografia to pierwsze na polskim rynku wydawniczym wyczerpujące omówienie współczesnych zagadnień związanych z przestępczością seksualną i kierunkiem orzecznictwa karnego w tym obszarze w Polsce, Irlandii, a pośrednio i w Wielkiej Brytanii. Przy pomocy modelu procesu komparatystycznego Waltera Kamby autorka dokonała porównania - z uwzględnieniem historycznego i kulturowego kontekstu -...

  Cena: 85,50 zł 90,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa – książka
  TANIEJ 5 %

  Wykładnia sądów kasacyjnych w świetle empirycznych badań orzecznictwa – książka

  Artur Kotowski  

  Książka jest wynikiem szeroko zakrojonego projektu badawczego, którego celem było porównanie praktyki interpretacyjnej Izb Sądu Najwyższego: Cywilnej i Karnej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor dokonał analizy statystycznej obszernego materiału empirycznego w postaci liczącej prawie 3 tys. orzeczeń próby badawczej postanowień, wyroków oraz uchwał SN oraz NSA. W dalszej konsekwencji celem...

  Cena: 104,50 zł 110,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Rozwód czy separacja? – książka
  TANIEJ 5 %

  Rozwód czy separacja? – książka

  Joanna Hetman-Krajewska  

  Publikacja to jedyny na rynku wydawniczym tak obszerny poradnik całościowo wyjaśniający problematykę związaną ze sprawami o rozwód i separację. Autorka napisała go w sposób przystępny dla czytelnika niebędącego prawnikiem, świadomie unikając trudnego do zrozumienia prawniczego metajęzyka. Objaśnienia kwestii prawnych zostały uzupełnione o przykłady wzięte z życia, pokazujące standardowe sytuacje występujące...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo filmowe – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo filmowe – książka

  Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz   Ksenia Kakareko   Jacek Sobczak  

  W publikacji wyczerpująco omówiono regulacje prawne związane z funkcjonowaniem rynku filmowego. Szczegółowo przedstawiono m.in: - zagadnienia autorskoprawne, w tym związane z rekonstrukcją cyfrową dzieła filmowego, - status i prawa twórców filmowych, w tym producentów, reżyserów, scenarzystów, - wykorzystanie internetu i zagrożenia związane z piractwem, - zmieniające się sposoby eksploatacji filmu...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych – książka

  Dariusz Świecki  

  Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich. Książka przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w ujęciu praktycznym – według kolejności ich podejmowania. Stanowi swego rodzaju przewodnik po tekście...

  Cena: 151,05 zł 159,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Układ administracji publicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Układ administracji publicznej – książka

  W książce autorzy koncentrują się wokół zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu dla nauk administracyjnych - układu administracji publicznej, którego koncepcję stworzył założyciel wrocławskiej szkoły administratywistycznej Profesor Franciszek Longchamps. W 2019 r. minęła 50. rocznica założenia Instytutu Nauk Administracyjnych na wrocławskim wydziale prawniczym, a zarazem 50. rocznica śmierci współzałożyciela...

  Cena: 103,55 zł 109,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Indywidualne Konta Emerytalne – książka
  TANIEJ 5 %

  Indywidualne Konta Emerytalne – książka

  Zbigniew Ofiarski  

  Monografia zawiera wyczerpującą i kompleksową analizę oraz ocenę ustawodawstwa regulującego kwestie organizacyjne, funkcjonalne i podatkowoprawne dotyczące indywidualnych kont emerytalnych. Prawną instytucję IKE osadzono w szerokim tle innych produktów emerytalnych umożliwiających dobrowolne gromadzenie środków pieniężnych na dodatkową emeryturę, w szczególności indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego...

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu – książka
  TANIEJ 5 %

  Niezależna adwokatura a efektywna pomoc prawna z urzędu – książka

  Robert Rynkun-Werner  

  Problematyka dostępności do pomocy prawnej oraz wynikający z niej zakres prawa do obrony od wielu lat stanowi jeden z głównych problemów w działalności legislacyjnej Unii Europejskiej. Podjęte w ramach Wspólnoty działania zmierzają do stopniowego wprowadzania ujednoliconego standardu dostępu obywatela do systemu pomocy prawnej oraz określonego zakresu prawa do obrony w przestrzeni prawnej całej Unii...

  Cena: 50,35 zł 53,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1745

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA