Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 270
 • administracja, samorząd terytorialny: Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2015 – książka
  TANIEJ 5 %

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych 2015 – książka

  Agnieszka Jacewicz  

  Jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników samorządowych? Praktyczny poradnik dla osób rozliczających wynagrodzenia pracowników samorządowych w oparciu o szczególne zasady wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych: -szczegółowy komentarz do przepisów, -szereg przykładów opartych na rzeczywistych zdarzeniach, -omówienia wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na...

  Cena: 159,60 zł 168,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie publiczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie publiczne – książka

  Konrad Raczkowski  

  Książka dotyczy zarządzania publicznego w odniesieniu do zarządzania organizacją jaką jest państwo. W części teoretycznej temat omówiony jest z perspektywy podstawowych funkcji zarządzania, tj. planowania, organizowania, kierowania i kontroli. W części praktycznej zarządzanie pokazane jest z perspektywy najbardziej uprawnionego do zarządzania generalnego – Prezesa Rady Ministrów. Zawiera wywiady z...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Przegląd Prawa i Administracji Tom 96 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd Prawa i Administracji Tom 96 – książka

  "Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii. Przyjęta konstrukcja i formuła "Przeglądu" umożliwia publikację opracowań autorów spoza Wydziału Prawa i Administracji, w...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji publicznej – książka

  Małgorzata Borowik  

  Dotychczasowe systemy zarządzania w administracji publicznej są nieskuteczne zwłaszcza w kontekście współczesnej roli informacji i jej wykorzystywania (Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020). W sektorze publicznym dominuje tradycyjny model funkcjonowania, kładący nacisk na hierarchiczną strukturę,...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sprawozdanie finansowe za 2014 rok – książka
  TANIEJ 5 %

  Sprawozdanie finansowe za 2014 rok – książka

  Wojciech Rup  

  Sprawozdanie finansowe za 2014 rok jednostek sfery budżetowej – praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Najnowsze wydanie uzupełnione zostało o nowe komentarze i interpretacje, ze szczególnym uwzględnieniem opisu związków sprawozdań finansowych ze sprawozdaniami budżetowymi. Komentarze te dotyczą odniesień i porównań sprawozdań...

  Cena: 179,55 zł 189,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Transparentność zarządzania finansami lokalnymi – książka
  TANIEJ 5 %

  Transparentność zarządzania finansami lokalnymi – książka

  Józej Andrzej Kozłowski   Zofia Iwona Czaplicka-Kozłowska  

  Jak udoskonalić procesy zarządzania w samorządzie? Jak wdrożyć układ zadaniowy budżetu gminy? Opracowanie jest propozycją wdrożenia do organizacji sektora publicznego, w szczególności do samorządów terytorialnych, racjonalnych metod wykorzystania publicznych zasobów finansowych. Recenzowana książka stanowi istotny krok w kierunku uporządkowania zarządzania publicznego w wymiarze lokalnym i dobrze wpisuje...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz – książka

  Niniejsze opracowanie stanowi już 7. wydanie popularnego Komentarza poświęconego ustawie z 17.6.1996 r. – Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prezentowany komentarz jest dziełem znakomitego grona Autorskiego – wybitnych specjalistów, praktyków oraz teoretyków zajmujących się prawem administracyjnym. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu...

  Cena: 284,05 zł 299,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Sprawozdania finansowe za 2014 r. w jednostkach finansów publicznych – książka

  Mieczysława Cellary  

  Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2014 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją. W 2014 r. pojawiło się wiele kontrowersji w zakresie sporządzania sprawozdań, np. pojawiają się wątpliwości co robić jak organ stanowiący nie przyjmuje (zatwierdza) sprawozdania. Warto też zapoznać się z ostatnimi uchwałami...

  Cena: 151,05 zł 159,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ochrona infrastruktury krytycznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Ochrona infrastruktury krytycznej – książka

  Ryszard Radziejewski  

  W publikacji podjęto próbę analizy podstawowych aktów prawnych oraz stosownej literatury. Skonfrontowano teoretyczne zapisy z tych dokumentów z możliwością wprowadzenia ich w życie. Autor dowodzi, że podjęta przez ustawodawcę filozofia budowania systemu ochrony infrastruktury krytycznej na płaszczyźnie współpracy administracji państwowej z operatorami infrastruktury, przy bezsankcyjnym do tego podejściu,...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Sprawozdawczość budżetowa oraz w zakresie operacji finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych – książka

  Stanisława Szlachta  

  Nowe zasady sporządzania sprawozdań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119). Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze 2014 r. W publikacji szczegółowo omówiono poszczególne sprawozdania: budżetowe w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego...

  Cena: 189,52 zł 199,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych – książka

  Bożena Tuziak  

  Rozpoznanie znaczenia czynnika autorytetu gminnych władz samorządowych dla rozwoju wiejskich społeczności lokalnych może prowadzić do zmiany perspektywy w myśleniu o samorządzie. Oparte na autorytecie przywództwo jest niezbędne do ukierunkowanego i dynamicznego rozwoju społeczności lokalnej. Zrealizowane w podkarpackich gminach badania, będące empiryczną egzemplifikacją problematyki podjętej w tej...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej – książka

  Katarzyna Grosicka   Leszek Grosicki   Przemysław Grosicki  

  "Struktury organizacyjne poszczególnych organów terenowych administracji rządowej przedstawiamy szczegółowo, w relacji organ nadzoru - organ podporządkowany, uwzględniając stan prawny na dzień 28 lutego 2014 r. Z kolei zadania, które realizują, ujmujemy w kontekście zadań ustawowych organu oraz zadań poszczególnych komórek struktury organizacyjnej, podstawowych dla realizacji zadań organu. W tym celu...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Przegląd prawa i administracji Tom 92 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd prawa i administracji Tom 92 – książka

  "Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii. Przyjęta konstrukcja i formuła "Przeglądu" umożliwia publikację opracowań autorów spoza Wydziału Prawa i Administracji, w...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Przegląd prawa i administracji Tom 94 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd prawa i administracji Tom 94 – książka

  "Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii. Przyjęta konstrukcja i formuła "Przeglądu" umożliwia publikację opracowań autorów spoza Wydziału Prawa i Administracji, w...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Przegląd prawa i administracji Tom 87 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd prawa i administracji Tom 87 – książka

  "Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii. Przyjęta konstrukcja i formuła "Przeglądu" umożliwia publikację opracowań autorów spoza Wydziału Prawa i Administracji, w...

  Cena: 14,25 zł 15,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Przegląd prawa i administracji Tom 86 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd prawa i administracji Tom 86 – książka

  "Przegląd Prawa i Administracji" ukazuje się nieprzerwanie od 1969 roku. Obecnie redaktorem naczelnym jest prof. UWr dr hab. Mariusz Jabłoński. W "Przeglądzie" publikowane są prace naukowe z dziedziny prawa, w tym także historii prawa oraz problematyki administracji i ekonomii. Przyjęta konstrukcja i formuła "Przeglądu" umożliwia publikację opracowań autorów spoza Wydziału Prawa i Administracji, w...

  Cena: 18,05 zł 19,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Potencjał innowacyjności sektora administracji publicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Potencjał innowacyjności sektora administracji publicznej – książka

  Daniel Rzeczkowski  

  W książce podjęto się wyjaśnienia powodów sukcesywnego spadku pozycji Polski w międzynarodowym rankingu innowacyjności sektora e-government, który cyklicznie jest opracowywany przez ONZ. Wykazano, że aby wyjaśnić te przyczyny, należy się skupić na funkcjonowaniu sektora administracji publicznej na szczeblu gmin. Wraz z rozwojem idei e-government pojawiła się w ekonomii nowa szkoła myślenia, którą...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Europejskie modele samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Europejskie modele samorządu terytorialnego – książka

  Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz lokalnych. Autorami tekstów są pracownicy naukowo-dydaktyczni z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Uniwersytetu w...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce Tom 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce Tom 3 – książka

  Kolejny tom pt. "Z Zagadnień Nadzoru I Kontroli organów władzy publicznej w Polsce?" - cyklu wydawniczego, który ma na celu wielowymiarową i wielopłaszczyznową analizę zagadnień związanych z instytucjami nadzoru i kontroli w systemie organów ścigania władzy publicznej w Polsce...?

  Cena: 51,30 zł 54,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Sprawozdanie finansowe za 2013 rok – książka
  TANIEJ 5 %

  Sprawozdanie finansowe za 2013 rok – książka

  Wojciech Rup  

  Sprawozdanie finansowe za 2013 rok jednostek sfery budżetowej – praktyczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Autor, doświadczony praktyk: omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych – od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg,...

  Cena: 179,55 zł 189,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 270

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA