Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 2982
 • prawo: Finanse publiczne i prawo finansowe – książka
  TANIEJ 5 %

  Finanse publiczne i prawo finansowe – książka

  Opracowanie "Finanse publiczne i prawo finansowe" omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce. Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, nauka o pieniądzu oraz funkcje banku centralnego, zagadnienia prawa bankowego, budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego, zagadnienia prawa podatkowego, sprawność...

  Cena: 113,05 zł 119,00 zł

  Więcej

 • prawo: Czasem trzeba powiedzieć nie – książka
  TANIEJ 5 %

  Czasem trzeba powiedzieć nie – książka

  Małgorzata Gersdorf   Krzysztof Sobczak  

  Kadencja Profesor Małgorzaty Gersdorf na stanowisku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zbiegła się z dwoma ważnymi dla tej instytucji momentami: jubileuszem stulecia – bo Sąd Najwyższy ma historię nieco dłuższą niż niepodległa Polska – oraz czasem największego ataku na tę instytucję i na wolne sądy, zmierzającego do podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej. Nie był to jej żywioł,...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • prawo: Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie – książka
  TANIEJ 5 %

  Skuteczny biznesplan a fundusze europejskie – książka

  Katarzyna Świerszcz  

  Dr Katarzyna Świerszcz - jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym wielu prywatnych uczelni, w tym Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek o tematyce filozoficznej, społecznej, gospodarczej a także marketingowej, m. in.: Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE, Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce,...

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego – książka
  TANIEJ 5 %

  Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego – książka

  Mariusz Jabłoński   Justyna Węgrzyn  

  Zawody zaufania publicznego i zawody prawnicze Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Ochrona informacji i jej źródeł Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Pojęcie i klasyfikacja tajemnic Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Prawne zdefiniowanie tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Obowiązek ochrony prywatności i danych osobowych Justyna...

  Cena: 95,00 zł 100,00 zł

  Więcej

 • prawo: Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami – książka
  TANIEJ 5 %

  Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami – książka

  Karolina Kurtz   Dariusz Gawin  

  "Rekomendowane wydawnictwo, zdaniem Krajowej Rady Izby Architektów RP, stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy na temat certyfikacji energetycznej oraz powinno zwiększyć świadomość społeczeństwa i inwestorów w zakresie konieczności oszczędzania energii [...] Niezaprzeczalnym atutem podręcznika jest jego przystępna redakcja, która powinna ułatwić studentom architektury szybsze i łatwiejsze zrozumienie...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 A Komentarz do art. 1-424(12) – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks postępowania cywilnego Tom 1 A Komentarz do art. 1-424(12) – książka

  Tom IA. Komentarz do art. 1-424(12) KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC pod redakcją prof. Agnieszki Góry-Błaszczykowskiej to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 1–424(12) KPC omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego, właściwości sądu, wyłączenia sędziego, stron...

  Cena: 284,05 zł 299,00 zł

  Więcej

 • prawo: Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku – książka
  TANIEJ 5 %

  Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku – książka

  Tom Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku zawiera opracowania dedykowane prof. dr. hab. Jerzemu Jaskierni z okazji 70. urodzin. W dziale „Globalne wyzwania dla państwa i prawa” scharakteryzowano główne problemy globalne u progu trzeciej dekady XXI w. Podjęto problem społecznej globalistyki oraz państw nieuznawanych. Szczególne znaczenie mają rozważania dotyczące konstytucjonalizmu...

  Cena: 93,10 zł 98,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ustroje - prawa człowieka - bezpieczeństwo - integracja europejska – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustroje - prawa człowieka - bezpieczeństwo - integracja europejska – książka

  W tomie Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska znalazły się artykuły dedykowane prof. dr. hab. Jerzemu Jaskierni z okazji 70. urodzin. W dziale „Problemy ustrojów państw współczesnych” zostały przedstawione m.in. uwarunkowania autorytetu i prestiżu prawa, a także problem suwerenności państw współczesnych. Ukazana została ewolucja, m.in. powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego....

  Cena: 93,10 zł 98,00 zł

  Więcej

 • prawo: Minima Iuridica – książka
  TANIEJ 5 %

  Minima Iuridica – książka

  Jerzy Zajadło  

  Tytuł niniejszego opracowania nawiązuje do znanej pracy Theodora Adorno Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia. Nawet jeśli niektórym już samo porównanie może się wydawać kompletnie nie a propos i w związku z tym zupełnie nieuprawnione, to jednak jest to tylko pewna parafraza, gra słów, asocjacja, wywołana tytułem pracy niemieckiego filozofa. U Adorno pojęcie minima moralia dotyczy raczej formy...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 2 – książka

  W niniejszym tomie szczególny nacisk położono na europejski system ochrony praw człowieka. Uwzględniono wpływ kryzysu demokracji liberalnej na ochronę praw człowieka zarówno w systemie Rady Europy, jak i Unii Europejskiej. Poddano analizie wpływ tego kryzysu na funkcjonowanie systemów ochrony praw człowieka w państwach europejskich: Hiszpanii, Jersey, Niemczech, Rosji, San Marino, Serbii, Ukrainie,...

  Cena: 66,49 zł 69,99 zł

  Więcej

 • prawo: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 1 – książka

  W prezentowanym tomie zostały zamieszczone liczne opracowania dotyczące genezy i rozwoju demokracji liberalnej. Przedstawiono jej wielorakie oblicza, dotyczące m.in. znaczenia demokratycznego ładu ustrojowego jako fundamentu bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich. Ukazane też zostały przesłanki kryzysu demokracji liberalnej oraz jego oddziaływanie na funkcjonowanie systemów politycznych i...

  Cena: 66,49 zł 69,99 zł

  Więcej

 • prawo: Mowa o konstytucji rządu 3 maja 1791 r. – książka
  TANIEJ 5 %

  Mowa o konstytucji rządu 3 maja 1791 r. – książka

  Hieronim Stroynowski  

  Autor dzieła Hieronim Stroynowski to wybitny erudyta przełomu XVIII i XIX w. Był profesorem Szkoły Głównej Litewskiej w Wilnie, jej reformatorem, później rektorem, a także biskupem wileńskim. Jego Mowa o Konstytucji to dzieło szczególne. Pomyślane nie jako wykład okolicznościowy, ale jako naukowy traktat omawiający znaczenie Konstytucji 3 Maja i wartości z niej wynikające. Uzasadniał konieczność reform...

  Cena: 21,76 zł 22,90 zł

  Więcej

 • prawo: Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce orzeczniczej – książka
  TANIEJ 5 %

  Kara ograniczenia wolności w teorii i praktyce orzeczniczej – książka

  Aneta Michałek  

  Jest to wartościowe opracowanie, które daje pogłębiony obraz badanego problemu. Na podkreślenie zasługują w szczególności dokonane przez autorkę samodzielne ustalenia badawcze oraz rzetelna analiza zagadnień objętych zakresem rozważań, oparta na obszernej podstawie bibliograficznej.Z recenzji prof. dr hab. Mirosławy MeleziniPaństwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomżyOpracowanie...

  Cena: 59,85 zł 63,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo do prywatności a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa – książka

  Krzysztof Chmielarz  

  Monografia przedstawia znaczenie i konstrukcję prawa do prywatności, a także rolę inwigilacyjnych czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej i danych telekomunikacyjnych. Książka prezentuje także problematykę bezpieczeństwa w kontekście naruszania sfery prywatności jednostki przez ograny władzy publicznej. W publikacji omówiona jest również skala stosowania podsłuchów procesowych...

  Cena: 61,66 zł 64,90 zł

  Więcej

 • prawo: Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego – książka
  TANIEJ 5 %

  Leksykon prawa rodzinnego i opiekuńczego – książka

  Monika Bartnik   Justyna Jasińska  

  Charakter publikacji sprawia, że z założenia jest ona przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. Cenną pomoc mogą odnaleźć w niej zarówno studenci, przedstawiciele doktryny jak również praktycy, którzy na co dzień mają do czynienia ze skomplikowanymi instytucjami prawa rodzinnego i opiekuńczego. Charakter publikacji (...) prezentującej 100 pojęć z wybranych gałęzi prawa, zdeterminował w znaczny sposób...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • prawo: Postępowanie cywilne – książka
  TANIEJ 5 %

  Postępowanie cywilne – książka

  Opracowanie stanowi kompleksowe przedstawienie i omówienie regulacji prawnych, służących ochronie prawnoprocesowej w sprawach cywilnych, obejmujące zmiany przepisów, według stanu prawnego na 1.7.2020 r. Uwzględnione zostały nie tylko zmiany wprowadzone na mocy przepisów ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), ale...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz – książka

  Bogusław Dauter   Andrzej Kabat   Małgorzata Niezgódka-Medek  

  Komentarz kompleksowo i wyczerpująco omawia problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi, w szczególności dotyczącą: - stron i uczestników postępowania oraz pełnomocników, - postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, - uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego, - środków odwoławczych, - kosztów postępowania, - wznowienia postępowania, - skargi na stwierdzenie niezgodności z prawem...

  Cena: 227,05 zł 239,00 zł

  Więcej

 • prawo: Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu – książka
  TANIEJ 5 %

  Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu – książka

  Marta Kłopocka-Jasińska  

  Jest to pierwsza publikacja na rynku wydawniczym poruszająca w sposób kompleksowy kwestię potrzeby poszerzenia zakresu przedmiotowego skargi konstytucyjnej o orzeczenia sądów. Dyskusja dotycząca konieczności reformowania polskiej skargi konstytucyjnej toczy się od wielu lat. W obowiązującym stanie prawnym skargę można wnieść wyłącznie w sytuacji, gdy naruszenie konstytucyjnych wolności i praw wynika...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo pracy Rozporządzenia Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo pracy Rozporządzenia Komentarz – książka

  Prawo pracy. Rozporządzenia to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. W publikacji przedstawiono analizę aktów wykonawczych regulujących m.in. kwestie: - ustalania wynagrodzenia pracowników za okres urlopu i inne okresy niewykonywania pracy, - obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, - podróży...

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • prawo: Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy i chorobę zawodową – książka
  TANIEJ 5 %

  Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy i chorobę zawodową – książka

  Janusz Żołyński  

  Kompleksowe opracowanie na temat odpowiedzialności pracodawcy ponoszonej wobec pracownika z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej. W sposób usystematyzowany przedstawia zagadnienia dotyczące ponoszonych przez pracodawcę konsekwencji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownika. Ukazuje przesłanki i zasady wypłaty pracownikowi lub innym uprawnionym osobom finansowych świadczeń w formie...

  Cena: 189,52 zł 199,50 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2982

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA