Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 2982
 • prawo: Masz prawo – książka
  TANIEJ 5 %

  Masz prawo – książka

  „Masz prawo” to uproszczona wersja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Powstała, aby z treścią tego dokumentu mogły zapoznać się również dzieci. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta przez ONZ 13 grudnia 2006 roku, Polska podpisała ją 30 marca 2007 roku, zaś 23 grudnia 2010 Konwencję ratyfikowała Unia Europejska. To pierwsza w XXI wieku konwencja dotycząca praw człowieka....

  Cena: 21,76 zł 22,90 zł

  Więcej

 • prawo: Bestie – książka
  TANIEJ 5 %

  Bestie – książka

  Tadeusz M. Płużański  

  Praca Tadeusza Płużańskiego jest gigantycznym kompendium wiedzy o terrorze komunistycznym w latach powojennych, o próbach oddania sądowej sprawiedliwości oprawcom po 1989 roku oraz o trudnej drodze prawdy o tamtych czasach do szerszej świadomości Polaków w III RP. Książka, nad którą wydawnictwo Najwyższego Czasu! pracowało przez długie miesiące jest jedyną tak obszerną i jednocześnie przystępnie napisaną...

  Cena: 49,88 zł 52,50 zł

  Więcej

 • prawo: Historia prawa w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Historia prawa w Polsce – książka

  Dariusz Makiłła  

  Nowoczesny podręcznik historii prawa w ujęciu dostosowanym do wymagań egzaminacyjnych. Autor zastosował podział chronologiczny i w każdym z okresów historycznych omówił szczegółowo dziedziny prawa od wczesnej epoki piastowskiej do początku XXI wieku. Czytelny układ podręcznika ułatwia przyswojenie zawartej w nim wiedzy i powtórzenie materiału. Pozycja przeznaczona dla studentów wydziałów prawa i administracji,...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • prawo: Naga Wyspa Gułag Tity – książka
  TANIEJ 5 %

  Naga Wyspa Gułag Tity – książka

  Bozidar Jezernik  

  Na początku wojny jugosłowiańscy komuniści śpiewali: „Oj, Stalinie, czołem, cześć, rację masz i wszystko wiesz!”. W 1948 roku piosenka brzmiała już inaczej: „Oj, Stalinie, babo stara, od naszego Tity wara!”. W nowej rzeczywistości nikt nie wiedział, kiedy i za co może zostać uznany za przeciwnika władzy. A chociaż Tito uniezależnił się od Stalina, jego metody rozprawiania się z wrogami były bardzo...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • prawo: Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Nauka o przestępstwie Zasady odpowiedzialności Tom 3 – książka

  System Prawa Karnego – dzieło naukowe przedstawiające w jedenastu tomach całość systemu polskiego prawa karnego. Przygotowany z wielką starannością podział tej bogatej materii pozwala Autorom – najwybitniejszym znawcom prawa karnego w Polsce – przeprowadzić dogłębną analizę wszystkich zagadnień tej gałęzi prawa, nurtujących zarówno teoretyków jak i praktyków. W tworzenie Systemu Prawa Karnego zaangażowali...

  Cena: 284,05 zł 299,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji w Niemczech i w Polsce w perspektywie prawa europejskiego – książka
  TANIEJ 5 %

  Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji w Niemczech i w Polsce w perspektywie prawa europejskiego – książka

  Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji, w Niemczech i w Polsce w perspektywie prawa europejskiego. Konferencja międzynarodowa, Łódź, 18-19.09.2007

  Cena: 24,94 zł 26,25 zł

  Więcej

 • prawo: Euroobligacje jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenia francuskie – książka
  TANIEJ 5 %

  Euroobligacje jednostek samorządu terytorialnego. Doświadczenia francuskie – książka

  Magdalena Godek  

  Wraz z procesem decentralizacji finansów publicznych europejskie jednostki samorządu terytorialnego otrzymały nowe kompetencje. Przekazaniu zadań towarzyszył zazwyczaj transfer środków finansowych z budżetu centralnego. Ponadto samodzielność finansowa samorządu terytorialnego została rozszerzona prawnie, co stworzyło możliwość pozyskiwania środków pozabudżetowych na rynku kredytowym i finansowym. Zewnętrzne...

  Cena: 14,96 zł 15,75 zł

  Więcej

 • prawo: Terapia w resocjalizacji część 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Terapia w resocjalizacji część 2 – książka

  W części tej są praktyczne rozważania, co robić, by młodzież ze środowisk marginalnych, często zdemoralizowana i osadzona w zakładzie poprawczym mogła wrócić do normalnego życia. W tym tomie kilkanaście osób, nauczycieli akademickich pracujących jako terapeuci dzielą się wrażeniami z pracy. Opowiadają o swoich sukcesach wychowawczych, nie ukrywając również niepowodzeń. Jak zatem prowadzić resocjalizację,...

  Cena: 36,91 zł 38,85 zł

  Więcej

 • prawo: Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych – książka

  Joanna Działo  

  Celem pracy jest dokonanie oceny jakości istniejących w Polsce instytucji fiskalnych oraz wskazanie rozwiązań w tym zakresie, które mogłyby przyczynić się do poprawy dyscypliny fiskalnej i prowadzenia dobrej polityki fiskalnej. W niniejszej pracy przez instytucje fiskalne rozumie się reguły fiskalne, regulacje odnośnie systemu wyborczego, reguły proceduralne związane z ustawą budżetową oraz rozwiązania...

  Cena: 31,92 zł 33,60 zł

  Więcej

 • prawo: Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej – książka
  TANIEJ 5 %

  Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej – książka

  Igor Lyubashenko  

  Publikacja stanowi udaną próbę wielostronnej analizy funkcjonowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej w odniesieniu do państw Europy Wschodniej w latach 2004-2009, z pewnymi odniesieniami do roku 2010. Jest najrzetelniejszym ujęciem tego problemu w literaturze polskiej. Z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Kazimierza Łastawskiego

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1/2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1/2 – książka

  Andrzej Kidyba  

  W komentarzu, poza omówieniem przepisów ustawy - kodeks spółek handlowych, przedstawiono cel ich wprowadzenia oraz praktyczne aspekty stosowania. Autor komentuje najnowsze zmiany, w tym przepisy: - dotyczące unowocześnienia sposobów realizacji wymogów informacyjnych (publikacyjnych) spółek akcyjnych, w szczególności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej; - regulujące funkcjonowanie spółek prawa...

  Cena: 369,55 zł 389,00 zł

  Więcej

 • prawo: Regulamin urzędowania sądów powszechnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Regulamin urzędowania sądów powszechnych – książka

  Ewa Stryczyńska   Marcin Uliasz   Wojciech Łukowski  

  Kolejny tom w serii Sądowych Komentarzy Tematycznych, opracowany z inicjatywy Jacka Ignaczewskiego, jest komentarzem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 41 § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070...

  Cena: 151,05 zł 159,00 zł

  Więcej

 • prawo: Model rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym na przykładzie banków spółdzielczych – książka
  TANIEJ 5 %

  Model rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym na przykładzie banków spółdzielczych – książka

  Łukasz Murowaniecki  

  Kolegium redakcyjne wydawnictw „Folia Oeconomica” wyodrębniło osobną serię prac doktorskich, w stosunku do których Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego i Rada Wydziału Zarządzania uchwaliły wnioski o nagrody naukowe. Celem nowej serii jest promocja młodych pracowników nauki i prezentacja ich dorobku. Publikacja wyróżnionych prac pozwoli na rozszerzenie kręgu czytelników i będzie stanowiła dodatkową...

  Cena: 23,94 zł 25,20 zł

  Więcej

 • prawo: Zagłada Żydów Studia i Materiały /Rocznik 8/ – książka
  TANIEJ 5 %

  Zagłada Żydów Studia i Materiały /Rocznik 8/ – książka

  Rachela Auerbach - Treblinka. Reportaż Caroline Sturdy Colls o pracach archeologicznych w Treblince Wendy Lower o ściganiu nazistów w NRD Agnieszka Witkowska-Krych o losach gettowej spuścizny Janusza Korczaka Jacek Nowakowski o badaniach nad Zagładą i nauczaniu o niej w Stanach Zjednoczonych

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • prawo: Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie – książka
  TANIEJ 5 %

  Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie – książka

  Inwentarz archiwalny, jako najważniejsza i najpełniejsza z form pomocy archiwalnych sporządzana z reguły dla jednego zespołu archiwalnego, umożliwia korzystającemu z zasobów archiwalnych pozyskanie podstawowych informacji. Jest to możliwe dzięki odzwierciedleniu w inwentarzu układu materiałów archiwalnych w całym zespole. Opracowany Inwentarz zespołu archiwalnego Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie...

  Cena: 89,78 zł 94,50 zł

  Więcej

 • prawo: Resocjalizacja penitencjarna aktualne wyzwania i rozwiązania 8 – książka
  TANIEJ 5 %

  Resocjalizacja penitencjarna aktualne wyzwania i rozwiązania 8 – książka

  Współczesny świat podlega dynamicznym zmianom w wielu obszarach ludzkiej egzystencji. Przeobrażenia nie omijają również środowisk inkarcerowanych , w tym zakładów karnych i aresztów śledczych, w którym przebywa wielotysięczna grupa więźniów. […] Poszczególne teksty mają niejednolity charakter oraz różnicują je wartość poznawcza i informacyjna. Wszystkie jednak dotyczą problematyki resocjalizacyjnej...

  Cena: 36,10 zł 38,00 zł

  Więcej

 • prawo: Polityka równości płci w Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Polityka równości płci w Unii Europejskiej – książka

  Johanna Kantola  

  Polityka równości płci odgrywa coraz większą rolę w procesie podejmowania decyzji i działaniach na poziomie unijnym i krajowym. Regulacje Unii Europejskiej wpływają na rozwiązania przyjmowane zarówno w państwach członkowskich, jak i kandydujących. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, wraz ze wzrostem znaczenia problematyki nierówności ze względu na płeć, wyraźnie poszerzył się zakres obszarów polityki,...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Władca i prawo 1200-1600 – książka
  TANIEJ 5 %

  Władca i prawo 1200-1600 – książka

  Kenneth Pennington  

  Prezentowana książka stanowi studium poglądów średniowiecznych prawników oraz teoretyków prawa i myśli politycznej na temat pojęcia oraz zakresu uprawnień władzy publicznej ¦ Księcia, tj. suwerennego władcy: cesarza, papieża, królów czy włoskich republik miejskich w stosunku do poddanych w okresie dojrzałego średniowiecza. W centrum uwagi znajduje się pojęcie władzy absolutnej ¦ w powszechnym, lecz...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Egzaminy Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka Tom 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Egzaminy Aplikacje 2013 radcowska i adwokacka Tom 2 – książka

  Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka, zawiera akty prawne ogłoszone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin radcowski i adwokacki. Tom II: •Prawo upadłościowe i naprawcze •Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów •Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji •Prawo zamówień publicznych •Ustawa o swobodzie działalności...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • prawo: Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa – książka
  TANIEJ 5 %

  Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa – książka

  Współczesne nauki medyczne i przyrodnicze posiadają ogromne możliwości ingerencji w rozwój zygoty, embrionu i płodu ludzkiego. Społeczne oceny takich praktyk dalekie są od zgodności, a regulacja prawna budzi wiele zastrzeżeń. Prezentowana książka zajmuje się problemami badań nad embrionami ludzkimi z trzech perspektyw. Część autorów skupia się na języku dyskusji bioetycznych, komentując najczęściej...

  Cena: 34,20 zł 36,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2982

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA