Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 2832
 • prawo: Czarne złoto – książka
  TANIEJ 5 %

  Czarne złoto – książka

  Karolina Baca-Pogorzelska   Michał Potocki  

  Donbas znaczy węgiel. To dzięki niemu zbudowano tam miasta i fabryki. Przez dekady przyciągał awanturników, uciekinierów i biznesmenów z całej Europy. Wojna i rosyjska agresja nic w tej kwestii nie zmieniły. Czarne złoto Donbasu wciąż idzie w świat. Dzisiaj handlu nim nie kontroluje jednak ani Ukraina, ani jej wielki biznes. Z błogosławieństwem Rosji przejęli go separatyści i związani z nimi przedsiębiorcy....

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • prawo: Samozatrudnienie Uproszczone formy ewidencji – książka
  TANIEJ 5 %

  Samozatrudnienie Uproszczone formy ewidencji – książka

  zbiorowa Praca  

  Jeżeli myślisz o indywidualnej działalności gospodarczej lub ją prowadzisz, to ksiażka dla Ciebie. Czy wiesz, że obecnie w Polsce żyje około 1 miliona kobiet i 2 miliony meżczyzn pracujących na własny rachunek (samozatrudnienie). Dzięki tej książce dowiesz się o: -istocie samozatrudnienia w warunkach polskiej gospodarki; -relacjach samozatrudnionego z "pracodawcą" i członkami rodziny; -obciążeniach...

  Cena: 44,64 zł 46,99 zł

  Więcej

 • prawo: Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego – książka
  TANIEJ 5 %

  Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego – książka

  Tadeusz Syczewski  

  Miejsca święte - kościoły, kaplice, ołtarze, sanktuaria czy cmentarze - winny być otaczane szczególną troską przez osoby, które z racji sprawowanego urzędu są za te miejsca odpowiedzialne. W pierwszej kolejności jest to biskup ordynariusz miejsca. Du­chowni mają obowiązek oddziaływać na wiernych i budzić w nich poczucie szacunku względem świętych miejsc. Prawo kościelne zawsze nakazywało, aby przestrzeń...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawnokarne granice nowatorskiej interwencji medycznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawnokarne granice nowatorskiej interwencji medycznej – książka

  Małgorzata Gałązka  

  W związku z rozwojem medycyny, w tym także poszukiwaniem nowatorskich interwencji medycz­nych, należy podkreślić znaczenie tej publikacji nie tylko dla prawników, ale i lekarzy oraz wielu innych środowisk zainteresowanych problemami medycznymi. Książka dr Małgorzaty Gałązki temu zapotrzebowaniu wychodzi naprzeciw oferując kompleksową analizę prawnokarnych aspektów dopuszczalności tego rodzaju interwencji. Znajomość...

  Cena: 146,30 zł 154,00 zł

  Więcej

 • prawo: Frank – książka
  TANIEJ 5 %

  Frank – książka

  Mateusz Stępień  

  Jerome N. Frank (1889–1957) – prawnik, intelektualista, jeden z najważniejszych reprezentantów amerykańskiego realizmu prawnego. Sam siebie określał mianem „konstruktywnego sceptyka”. Kierując się owym sceptycyzmem, uważał, że w trakcie procesu sądowego nie jesteśmy w stanie uzyskać w pełni obiektywnej wiedzy o zdarzeniach,które miały miejsce w przeszłości i że osiągnięcie idealnej sprawiedliwości...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Schmitt – książka
  TANIEJ 5 %

  Schmitt – książka

  Jerzy Zajadło  

  Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom serii Horyzonty Filozofii Prawa poświęcony Carlowi Schmittowi. We współczesnej nauce Schmitt znany jest przede wszystkim jako twórca interesujących i kontrowersyjnych koncepcji z zakresu filozofii polityki, dotyczących m.in. pojęcia polityczności, istoty suwerenności, relacji pomiędzy legalnością i prawomocnością. Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak na...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków 2020 – książka

  Mariusz Pigulski  

  Specyfika dokonywania egzekucji świadczeń pieniężnych z wynagrodzenia i zasiłków w 2020 roku jest tematem niniejszej publikacji. W książce, na podstawie licznych przykładów z praktyki, autor krok, po kroku wskazuje zasady dokonywania potrąceń, zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych ( po wyrażeniu pisemnej zgody przez pracownika). Autor wiele uwagi poświęcił orzecznictwu sądowemu, zwłaszcza Sądu Najwyższego,...

  Cena: 75,91 zł 79,90 zł

  Więcej

 • prawo: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – książka

  Na szczeblu gminnym wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz realizują działania mające na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji obowiązków środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jeżeli jesteś podmiotem stanowiącym element gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi musisz...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Mechanizmy partycypacji publicznej w systemie wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Mechanizmy partycypacji publicznej w systemie wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej – książka

  Radosław Potorski  

  Mechanizmy partycypacji publicznej w systemie wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej - Radosław Potorski

  Cena: 59,85 zł 63,00 zł

  Więcej

 • prawo: Cieniom Treblinki – książka
  TANIEJ 5 %

  Cieniom Treblinki – książka

  Ryszard Czarkowski  

  „Każda publikacja traktująca o czasach pogardy i zagłady, o ile jest rzetelnie napisana, przedstawia ogromną wartość poznawczą. Żyjemy w świecie, który z łatwością zapomina o milionach ofiar i tragediach niedających się opisać. Czarkowski razem ze współwięźniami oglądał swoimi oczami przebieg zagłady. I stąd wartość jego wspomnień.” Jacek E. Wilczur „Kiedyś trafiła do moich rąk ulotka z pytaniem: czy...

  Cena: 35,06 zł 36,90 zł

  Więcej

 • prawo: Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia nad formalnymi i nieformalnymi źródłami prawa – książka

  zbiorowa Praca  

  Prezentowany zbiór opracowań ponad 20 autorów stanowi próbę wielopłaszczyznowej analizy problematyki formalnych i nieformalnych źródeł prawa. Problematyka ta jest znacząca, chociażby ze względu na skalę aktywności stanowienia prawa, zakres procesu jurydyzacji oraz dynamiczne przemiany spo-łeczno-kulturowe. Zasadniczo w europejskiej kulturze prawnej tworzenie (stanowienie) prawa sprowadzić można do...

  Cena: 87,40 zł 92,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo gospodarcze publiczne w pigułce – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo gospodarcze publiczne w pigułce – książka

  Stan prawny: sierpień 2018 r. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przedsiębiorców – Krajowy Rejestr Sądowy Rejestrowanie przedsiębiorców – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Koncesje, zezwolenia Działalność...

  Cena: 331,55 zł 349,00 zł

  Więcej

 • prawo: Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy – książka
  TANIEJ 5 %

  Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy – książka

  Mariusz Jabłoński   Patryk Piotr Smęda  

  Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z uchwałą Nr 19/VI/2017, zmienione przez uchwałę Nr 28/VI/2017, obowiązującą od 21.11.2017 r. oraz przez uchwałę z 23.2.2018 r. Nr 31/VI/2018. Publikacja zawiera rozwiązania do nowych kazusów wprowadzonych uchwałą z 23.2.2018 r. Nr 31/VI/2018. Publikacja składa się z trzech części. W CZĘŚCI I książki zostały zamieszczone...

  Cena: 331,55 zł 349,00 zł

  Więcej

 • prawo: Nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim – książka
  TANIEJ 5 %

  Nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim – książka

  Dzieje nauk społecznych w Uniwersytecie Warszawskim zaprezentowane w niniejszym tomie obejmują pięć głównych działów: ekonomię, nauki polityczne, psychologię, socjologię i prawo. Autorzy poszczególnych tekstów - znawcy historii swoich dziedzin - piszą o procesach ich kształtowania na poziomie akademickim i o przemianach, jakim podlegały w ramach Uniwersytetu. Odnoszą się również do najważniejszych...

  Cena: 95,00 zł 100,00 zł

  Więcej

 • prawo: Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 – książka
  TANIEJ 5 %

  Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 – książka

  W badaniach historycznych na temat polityki okupacyjnej Rzeszy Niemieckiej na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej istotną rolę odgrywają różne aspekty aktywności tzw. policji granatowej – powołanej przez Niemców do życia na terenie Generalnego Gubernatorstwa w grudniu 1939 r. Tych zagadnień dotyka również oddawany do rąk Czytelników tom zatytułowany: Policja granatowa w Generalnym Gubernatorstwie...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • prawo: Strategia sukcesji władzy i własności w spółkach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – książka
  TANIEJ 5 %

  Strategia sukcesji władzy i własności w spółkach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – książka

  Aleksandra Majda-Kariozen  

  W ostatnich trzech dekadach problematyka przedsiębiorczości rodzinnej jest podejmowana przez coraz liczniejsze grono badaczy, także w Polsce, a jej znaczenie wyraźnie wzrosło. Mimo zidentyfikowania przez środowisko naukowe wielu zmiennych opisujących specyfikę funkcjonowania tej grupy podmiotów gospodarczych, dużo kwestii nadal wymaga pogłębionych eksploracji. Jedną z nich stanowi strategia sukcesji...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • prawo: E-protokół w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą – książka
  TANIEJ 5 %

  E-protokół w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą – książka

  zbiorowa Praca  

  Zaprezentowany w monografii problem badawczy dotyczy aspektów pracy pełnomocników procesowych występujących zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed Krajową Izbą Odwoławczą. Z tych chociażby względów niniejsza publikacja może stanowić istotną pomoc dla osób wykonujących zawód radcy prawnego czy adwokata.

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • prawo: Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski – książka
  TANIEJ 5 %

  Opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w krajach Unii Europejskiej Wnioski dla Polski – książka

  Anna Krajewska   Piotr Krajewski  

  Książka zawiera analizę systemów podatkowych w Unii Europejskiej, przedstawioną według podziału na trzy najważniejsze rodzaje podatków, czyli: • opodatkowanie konsumpcji, • opodatkowanie dochodów z pracy, • opodatkowanie dochodów z kapitału. Na podstawie szczegółowego przeglądu rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej Autorzy formułują wnioski dotyczące polityki podatkowej w Polsce. Z przeprowadzonych...

  Cena: 57,00 zł 60,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne – książka

  Maciej Cycoń   Tomasz Jedynak  

  Niniejszy zbiór zadań zapełnia lukę w krajowym piśmiennictwie ubezpieczeniowym, w którym brakuje publikacji stricte dydaktycznej do wykorzystania jako pomoc przy prowadzeniu kursów w formie ćwiczeniowej lub warsztatowej. Publikacja powinna być traktowana przede wszystkim jako materiał edukacyjny przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych oraz osób rozpoczynających karierę na rynku ubezpieczeniowym....

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • prawo: Podstawy europeistyki – książka
  TANIEJ 5 %

  Podstawy europeistyki – książka

  Inicjatywa opracowania i wydania podręcznika jest ze wszelkich miar uzasadniona i cenna, w pierwszym rzędzie ze względu na potrzeby dydaktyki akademickiej, ale także ze względu na inspirujący do badań nad wybranymi problemami coraz silniej integrującej się przestrzeni europejskiej charakter takiego kompendium wiedzy.

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2832

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA