Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9139
 • wydawnictwa naukowe: Gdańsk za czasów Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709, 1733-1734) – książka
  TANIEJ 5 %

  Gdańsk za czasów Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709, 1733-1734) – książka

  Alfons M. Wodziński  

  Opiekuńcze rządy polskie sprawiły, że Gdańsk był niegdyś nie tylko ważną placówką gospodarczą, ale również wybitnym i wiernym obrońcą Prus polskich. Jak żaden inny gród polski, prócz Lwowa, bronił swej przynależności do Polski i odznaczał się wiernością dla króla. Widzimy to w czasie trzynastoletniej wojny, jak również w czasie pierwszej wojny szwedzkiej, kiedy to Gustaw Adolf przez trzy lata daremnie...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej – książka

  Maria Szymańska   Magdalena Ciechowska   Katarzyna Pieróg   Sylwia Gołąb  

  Na współczesnym rynku wydawniczym można spotkać wiele interesujących lektur z zakresu metodologii badań społecznych. To daje czytelnikowi (badaczowi, studentowi, praktykom pracującym w przestrzeni społecznej) możliwość wyboru i prowadzenia badań w dowolnie wybranej strategii z odpowiednio dobranymi metodami, technikami i narzędziami badawczymi. Nie często zdarza się jednak, by prace te były bogate...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia – książka
  TANIEJ 5 %

  Ewolucja statusu obywateli Unii wobec państwa przyjmującego i państwa pochodzenia – książka

  Magdalena Gniadzik  

  Przedmiotem prezentowanej monografii jest proces ewolucji, który zachodził i nadal zachodzi w orzecznictwie Trybunału odnoszącym się do statusu prawnego obywateli Unii Europejskiej w państwach przyjmujących oraz państwach pochodzenia. W 2018 r. mija dwadzieścia pięć lat funkcjonowania – wprowadzonej Traktatem z Maastricht – instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej, a w 2019 r. upłynie piętnaście lat...

  Cena: 179,55 zł 189,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Teatr w kronice – książka
  TANIEJ 5 %

  Teatr w kronice – książka

  Piotr Bering  

  Tom stanowi owoc wieloletnich badań nad związkami teatru i kronikarstwa w średniowieczu, wzbogacony o najnowsze ustalenia w tej dyscyplinie. Na kartach książki autor śledzi te związki zarówno w polskiej, jak i zachodnioeuropejskiej kulturze literackiej i teatralnej. Publikacja jest także analizą niektórych zjawisk społecznych doby średniowiecza, a cytowane fragmenty tekstów z epoki przybliżają czytelnikowi...

  Cena: 23,75 zł 25,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polska 1944/45 - 1989 – książka
  TANIEJ 5 %

  Polska 1944/45 - 1989 – książka

  Jerzy Eisler   Tomasz Szarota  

  ARTYKUŁY I STUDIA Anna Maria Jackowska, Polacy z emigracji i z kraju w propagandowej „zimnej wojnie”(proces Wiktora Krawczenki i tzw. Sprawa „Międzynarodówki Zdrajców”) Dariusz Jarosz, Historia powodzi w Polsce 1945-1989: prolegomena do badań Bartosz Kaliski, Paryska „Kultura” i Czechosłowacja u progu „normalizacji” (wokół listu Jerzego Giedroycia do Macieja Kozłowskiego z 31 marca 1969 roku) Krzysztof...

  Cena: 49,40 zł 52,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Skarbiec i Archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Skarbiec i Archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej – książka

  Oswald Balzer  

  Kiedy po zgonie biskupa Baldwina, na stolicy katedral­nej krakowskiej zasiadł biskup Maurus, spisano na zlecenie nowego pasterza, zaraz w r. 1110, inwentarz rzeczy, przechowanych w skarbcu tamtejszej katedry. W licznym szeregu pozycji, jakie tu wymieniono, trzy przede wszystkim zwracają, szczególną uwagę na siebie: dwie, bezpośrednio złączone ze sobą: corona aurea, duo corone argentee pendentes; i...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Antologia bioetyki Tom 4 Sprawiedliwość w medycynie Część 1-2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Antologia bioetyki Tom 4 Sprawiedliwość w medycynie Część 1-2 – książka

  Włodzimierz Galewicz  

  Czwarty tom ANTOLOGII BIOETYKI, poświęcony sprawiedliwości w medycynie i opiece zdrowotnej, jest tomem podwójnym. W jego pierwszej części – Wokół prawa do opieki zdrowotnej – zamieszczono kilka klasycznych pozycji z zakresu współczesnej teorii praw oraz wybrane prace, które odegrały ważną rolę w sporze o treść i podstawę prawa do opieki zdrowotnej. Druga część prezentowanego tomu – Dystrybucja zasobów...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: (Prze)zwierzęcenia – książka
  TANIEJ 5 %

  (Prze)zwierzęcenia – książka

  Anna Filipowicz  

  Książka obrazuje utrwalone w polskiej poezji relacje człowieka ze zwierzęciem, traktowane jako zapowiedź kształtującego się w dzisiejszej kulturze nieantropocentrycznego paradygmatu. Na przykładzie wybranych utworów współczesnych i najnowszych przedstawia ona charakter rodzimej refleksji, która od strony posthumanistycznych filozofii kwestionuje wyjątkowość ludzkiego gatunku i postuluje jego bardziej...

  Cena: 31,92 zł 33,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Weterani w prowincjach naddunajskich w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. n.e.) – książka
  TANIEJ 5 %

  Weterani w prowincjach naddunajskich w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego (I-III w. n.e.) – książka

  Krzysztof Królczyk  

  Niniejsza publikacja została poświęcona jednej z wyróżniających się grup społe¬czeństwa rzymskiego doby wczesnego Cesarstwa – weteranom (łac. veterani). Pod nazwą tą kryli się żołnierze, którzy po odbyciu przewidzianego prawem okresu służby bądź po uzyskaniu wcześniejszego zwolnienia opuszczali szeregi oddziałów armii rzymskiej i powracali – by użyć współczesnego nam sformułowania – „do cy¬wila”. Weterani...

  Cena: 52,25 zł 55,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagińskich w okresie przewagi Barkidów (237-201 p.n.e) – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagińskich w okresie przewagi Barkidów (237-201 p.n.e) – książka

  Miron Wolny  

  Okres przewagi Barkidów zaznaczający się w dziejach Kartaginy po zakończeniu pierwszej wojny punickiej (241 p.n.e.) i utrzymujący się niemalże do zakończenia drugiego konfliktu z Rzymem (201 p.n.e.) na trwałe zmienił oblicze państwa. Kartagina dzięki dynamicznej strukturze politycznej była w stanie przez długi czas skutecznie przeciwstawiać się Rzymowi, a wojny punickie (zwłaszcza druga wojna punicka...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Od Konstytucji 3 maja i insurekcji kościuszkowskiej do powstania listopadowego tom 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Od Konstytucji 3 maja i insurekcji kościuszkowskiej do powstania listopadowego tom 2 – książka

  Henryk Kocój  

  Najnowsza publikacja Prof. H. Kocója, będąca podsumowaniem pracy twórczej, zawierająca autorskie recenzje, omówienia i oryginalne relacje m.in. posłów pruskich z Warszawy, Petersburga, Wiednia, Konstantynopola i Londynu – przesyłane królom pruskim Fryderykowi Wilhelmowi II i Fryderykowi Wilhelmowi III – ukazuje się na rynku księgarskim dzięki „mrówczej pracy” Autora. Profesor Henryk Kocój tworzy dzieła...

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: O powinnościach żołnierskich Tom 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  O powinnościach żołnierskich Tom 2 – książka

  Nie ulega żadnej wątpliwości – organizatorzy zdali sobie z tego sprawę, gdy opadły emocje – że podjęte na XII Forum Historyków Wojskowości w Rzeszowie w 2014 r. zobowiązanie do przygotowania, na kolejnym, gdyńskim spotkaniu dyskusji „o powinnościach żołnierskich”, z wielu powodów zasługuje na poważną debatę środowiska historyków wojskowych oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, których udział...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: O powinnościach żołnierskich – książka
  TANIEJ 5 %

  O powinnościach żołnierskich – książka

  Powinności żołnierskie uczyniliśmy przedmiotem debaty na obecnym XIII Ogólnopolskim Forum Historyków Wojskowości. Tom I, który oddajemy do rąk czytelnika opatrzyliśmy podtytułem Na fundamencie historii i tradycji, aby dać wyraz przekonaniu, że historia wojskowości jest mocno osadzona na dwóch filarach: historii i tradycji. O tym, że środowisko historyków wojskowości chce zabrać głos w ważnej, naszym...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Japończycy w Stanach Zjednoczonych Ameryki – książka
  TANIEJ 5 %

  Japończycy w Stanach Zjednoczonych Ameryki – książka

  Katarzyna Chomicz   Halina Parafianowicz   Mariusz Puchacz  

  Społeczność japońska w Stanach Zjednoczonych, mająca swoją ciekawą i bogatą historię, przez dłuższy czas nie była obiektem poważniejszych studiów na gruncie amerykańskim. Dopiero z czasem, wiele lat po drugiej wojnie światowej, badania nad imigracją, położeniem i przeszłością Nikkei podjęli na szerszą skalę przede wszystkim historycy japońskiego pochodzenia kolejnych pokoleń, Nisei i Sansei, zadomowionych...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Czas wojny, czas pokoju: – książka
  TANIEJ 5 %

  Czas wojny, czas pokoju: – książka

  Niniejszy tom publikacji pt. „Czas wojny, czas pokoju”, to już czwarta pozycja z tej serii. Na jego treść składają się artykuły stanowiące rezultat naukowych dociekań młodych adeptów nauki, którzy za cel swoich badań objęli dzieje USA. Warto przy tym zauważyć, że wśród autorów opracowań, tradycyjnie już, silną grupę stanowią osoby reprezentujące Uniwersytet w Białymstoku, a w sposób szczególny Koło...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: American Historical Sources to 1945 – książka
  TANIEJ 5 %

  American Historical Sources to 1945 – książka

  Polish historical space is deficient in studies of source materials about the United States of America’s history and culture. Until now, the initiative of publishing the above mentioned sources has been made by the staff of the American Studies Center of the University of Warsaw. In 1994 a selection of source materials ed. by Michał Rozbicki and Krzysztof Michałek titled “A Selection of Sources on...

  Cena: 57,00 zł 60,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece – książka
  TANIEJ 5 %

  Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece – książka

  Grzegorz Gmiterek   Sebastian Dawid Kotuła  

  Książkę tworzą trzy merytorycznie wyróżniające się części: prezentacja unikalnej metodologii oceny aplikacji, w tym czytelne ukazane uwarunkowania stanu i rozwoju aplikacji mobilnych; katalog wybranych (w metodologicznie uzasadniony sposób) aplikacji bibliotecznych oraz tabelaryczne zestawienie parametrów ocenionych aplikacji. Każda z tych części dowodzi profesjonalizmu Autorów, a dla czytelnika stanowi...

  Cena: 52,25 zł 55,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kobieta literatura medycyna – książka
  TANIEJ 5 %

  Kobieta literatura medycyna – książka

  Figura kobiety – narratorki, autorki, lekarki, pielęgniarki, pedagoga, aktywistki w służ­bach medycznych, pacjentki szpitalnej, kobiety z obozu w Ravensbrück i warszawskiego getta – wprawia w ruch rozliczne kulturowe konteksty, prowadząc do wglądu w episteme danej epoki. Otwiera pytania: o rozdział ról płciowych, ich hie­rarchię (lekarz/pacjentka, lekarz a kobieca służba medyczna), o podstawowe kwestie...

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Recepcja prozy Herty Muller w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Recepcja prozy Herty Muller w Polsce – książka

  Agnieszka Reszka  

  Niniejsza publikacja jest próbą przedstawienia odbioru utworów Herty Müller – niemieckiej noblistki z 2009 roku – w Polsce, z zaakcentowaniem charakterystycznych cech jej twórczości, zwłaszcza prozy, które przyciągają uwagę naszych czytelników i krytyków literatury. Autorka podjęła próbę wykazania, że twórczość niemiecko-rumuńskiej pisarki ma charakter uniwersalny, nie jest ograniczona terytorialnie...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ekonomiczne ekologiczne i społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Ekonomiczne ekologiczne i społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych – książka

  Barbara Kryk  

  Monografia składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym poruszono zagadnienia zasobooszczędności i efektywności energetycznej w kontekście koncepcji rozwoju zrównoważonego, której realizacja jest determinantą podejmowanych działań proekologicznych. W rozdziale drugim zaprezentowano wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego, postrzeganego jako źródło ogromnych możliwości w zakresie zwiększania...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9139

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA