Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 7776
 • wydawnictwa naukowe: Zagraniczne związki Solidarności – książka
  TANIEJ 5 %

  Zagraniczne związki Solidarności – książka

  Wszyscy wiemy, jak doszło do powstania NSZZ „Solidarność” w 1980 roku i jak załamał się komunizm w krajach bloku wschodniego w roku 1989, ale mało kto wie, w jaki sposób Solidarność przetrwała w podziemiu przez osiem lat. W ferworze zwycięstwa zapomniano o poprzednim, trudnym okresie. Liderzy związku objęli nowe funkcje, gospodarcze lub polityczne, i nie mieli czasu na pisanie pamiętników. Niektórzy...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Williama Goldinga obrazy cielesności w perspektywie wybranych aspektów fenomenologii ciała Maurice’a Merleau-Ponty'ego – książka
  TANIEJ 5 %

  Williama Goldinga obrazy cielesności w perspektywie wybranych aspektów fenomenologii ciała Maurice’a Merleau-Ponty'ego – książka

  Małgorzata Kowalcze  

  Małgorzata Kowalcze przywołuje wiele zagadnień, które rozpalały literaturoznawczą wyobraźnię przez ostatnie dekady, takich jak wstręt, lęk, trauma, językowy obraz świata, abiekt, i przetwarza je w sposób zajmujący i ciekawy poznawczo, dzięki czemu odsłania interesujące warstwy tekstowe prozy Goldinga. Z recenzji dr hab. Agnieszki Gajewskiej Dr Małgorzata Kowalcze – adiunkt w Katedrze Literatur Anglojęzycznych....

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Los valores discursivos de la deíxis en la prensa española – książka
  TANIEJ 5 %

  Los valores discursivos de la deíxis en la prensa española – książka

  Agata Komorowska  

  La monografía de la Dra. Agata Komorowska aborda una de las cuestiones centrales de la lingüística descriptiva, esto es, la deíxis, analizando el fenómeno deíctico basándose en un corpus del espanol periodístico, lo cual ya de por sí constituye una novedad. El libro consta de dos partes principales: en la primera, integrada por cuatro capítulos, la autora demuestra un excelente dominio de los aspectos...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego – książka
  TANIEJ 5 %

  Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego – książka

  Rola nauczyciela jest rolą złożoną, wielowymiarową, w którą wpisano wiele nieredukowalnych napięć między oczekiwaniami przełożonych, uczniów i własnymi celami, między wysokim poziomem autonomii a podporządkowaniem decyzjom administracyjnym, między działaniami na rzecz adaptacji i emancypacji uczniów, między etosem a presją codzienności, między wypełnieniem misji a realizacją podstawy programowej, między...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Żywioły w literaturze dziecięcej Powietrze – książka
  TANIEJ 5 %

  Żywioły w literaturze dziecięcej Powietrze – książka

  Wszechobecne, niewidzialne, niezbędne do życia – powietrze symbolizuje to, co duchowe, a zarazem rzeczywiście istniejące. Najbardziej nieuchwytny z żywiołów odgrywa wyjątkowo ważną rolę zarówno w dawnych baśniach, jak i w nowszej literaturze dziecięcej. Subtelny żywioł daje o sobie znać na różne sposoby, może być delikatnym powiewem, ale ma też swój dramatyczny i destrukcyjny wymiar – staje się wówczas...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Europejskie kino gatunków II – książka
  TANIEJ 5 %

  Europejskie kino gatunków II – książka

  Drugi tom Europejskiego kina gatunków stanowi kontynuację pionierskiej publikacji z 2017 roku. Jego redaktorzy podjęli się odważnej próby zaprezentowania wielu niezwykle interesujących i dotychczas bardzo rzadko opisywanych gatunków filmowych, takich jak poliziotteschi, macaroni combat, peplum czy ballada filmowa. Większość omówionych w niniejszej książce fenomenów pozwala postawić pod znakiem zapytania...

  Cena: 41,90 zł 44,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom – książka
  TANIEJ 5 %

  Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom – książka

  Jan Amos Komeński  

  Ilustrowany podręcznik Jana Amosa Komeńskiego (łac. Comenius, 1592-1670) Orbis sensualium pictus, czyli Świat w obrazach rzeczy dostępnych zmysłom (pierwsze wydanie: Norymberga 1658) uważany jest za pierwowzór współczesnych podręczników szkolnych. Niniejsze wydanie to reprint pierwodruku, a zarazem pierwszy od 200 lat nowy przekład tekstu łacińskiego na język polski. Znalazła tu zastosowanie sformułowana...

  Cena: 27,55 zł 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu – książka
  TANIEJ 5 %

  Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu – książka

  (red.) Marek Kulczycki, Marek Musioł - Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu

  Cena: 42,56 zł 44,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Profesjonalizm w psychiatrii – książka
  TANIEJ 5 %

  Profesjonalizm w psychiatrii – książka

  Glen O. Gabbard   Laura Weiss Roberts   Holly Crisp-Han  

  Profesjonalizm w psychiatrii to pozycja wydawnicza, która powinna być ozdobą każdego gabinetu psychiatrycznego - nie tylko jako jedna z wielu książek na bibliotecznej półce, ale także jako codzienne przypomnienie dla psychiatry: czy wszystko, co dzisiaj zrobiłem, było w pełni profesjonalne? Gdzie mogłem popełnić błąd? Jak powinienem był się zachować? Z ogromną satysfakcją mam przyjemność polecić Szanownym...

  Cena: 47,48 zł 49,98 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zoologia Tom 3 Część 3 Ssaki – książka
  TANIEJ 5 %

  Zoologia Tom 3 Część 3 Ssaki – książka

  Czesław Błaszak  

  Trzecia część tomu trzeciego podręcznika zoologii systematycznej obejmuje ssaki. Jest to najnowsza polska teriologia. Zawiera szeroko omówioną morfologię, anatomię, rozmnażanie, a także przybliża dane z ekologii, etologii, biologii rozwoju i rozmieszczenia ssaków na kuli ziemskiej. Szeroki zakres opracowania, cała jego konstrukcja i uwzględnienie najnowszych wiadomości dają w efekcie naukowe kompendium...

  Cena: 160,55 zł 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Doświadczanie wartości estetycznych w kontaktach z przyrodą uczniów kończących edukację wczesnoszkolną – książka
  TANIEJ 5 %

  Doświadczanie wartości estetycznych w kontaktach z przyrodą uczniów kończących edukację wczesnoszkolną – książka

  Katarzyna Kowalik-Paluch  

  Praca wypełnia lukę w wiedzy i badaniach nad kształceniem i stymulacją doświadczenia przyrodniczego i estetycznego dziecka z wykorzystaniem możliwości twórczo-artystyczno-poznawczych, jakie można rozwinąć i kształtować u uczniów w zakresie wiedzy przyrodniczej przez kontakt z przyrodą oraz działania ze sztuką. […] Praca jest oryginalna i stanowi cenny wkład w badania z pedagogiki wczesnoszkolnej, edukacji...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Inwestycje alternatywne – książka
  TANIEJ 5 %

  Inwestycje alternatywne – książka

  Tematyka opracowania jest aktualna i interesująca, co więcej, niektóre z prezentowanych zagadnień nie były do tej pory przedmiotem szerszych rozważań, co podkreśla ich oryginalność. Poszczególne analizy uporządkowano tematycznie. Pierwsza dotyczy ogólnego zagadnienia, jakim jest zachowanie konsumentów na rynku inwestycji alternatywnych o charakterze finansowym – znalazły się tutaj dwa opracowania dotyczące...

  Cena: 31,92 zł 33,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Mentoring – książka
  TANIEJ 5 %

  Mentoring – książka

  Znana od wieków, niezastąpiona relacja mistrz-uczeń coraz częściej wykorzystywana jest we współczesnych organizacjach, przybierając postać ustrukturyzowanych programów mentoringowych. Profesjonalne podejście do mentoringu omawia szeroko w pierwszej części książki Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka i autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim, podejmując takie tematy...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Sto lat polskiego prawa handlowego – książka
  TANIEJ 5 %

  Sto lat polskiego prawa handlowego – książka

  Małgorzata Dumkiewicz   Jerzy Szczotka   Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak  

  Przyjaciele, uczniowie i współpracownicy Profesora Andrzeja Kidyby podjęli miły trud przygotowania księgi dla uczczenia jubileuszu czterdziestolecia Jego pracy naukowej. Krąg autorów księgi obejmuje znakomite gremium osób indywidualnie znanych i cenionych, reprezentujących nie tylko środowiska naukowe najważniejszych uczelni krajowych, lecz także przynależących do instytucji skupiających renomowanych...

  Cena: 379,05 zł 399,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Podręcznik radiologii – książka
  TANIEJ 5 %

  Podręcznik radiologii – książka

  W. Herring  

  Zanim będziesz mógł zacząć wykorzystywać diagnostykę obrazową jako narzędzie w rozpoznawaniu choroby Twojego pacjenta, musisz wcześniej posiąść zdolność odróżniania obrazu prawidłowego od nieprawidłowego. To wcale nie jest takie proste, jak może się wydawać i wymaga często wielkiego doświadczenia, do zdobycia którego radiolodzy poświęcają całe swoje życie zawodowe. Przeczytanie tej książki nie sprawi,...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój mieszkalnictwa w Unii Europejskiej i w Polsce – książka

  Mariusz Andrzejewski   Maciej Baranowski   Ewelina Pawłowska-Szawara  

  Celem monografii jest poszerzenie obszaru badań dotyczących finansowania mieszkalnictwa, aby choć częściowo wypełnić lukę w dotychczasowym dorobku nauki w tym zakresie. W opracowaniu wykorzystano jako materiały źródłowe publikacje takich instytucji, jak: Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, Bank Rozliczeń Międzynarodowych, European Mortgage Federation, International Capital Market Association....

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Innowacyjny produkt finansowy wspierający rozwój gospodarki mieszkaniowej w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Innowacyjny produkt finansowy wspierający rozwój gospodarki mieszkaniowej w Polsce – książka

  Mariusz Andrzejewski   Ewelina Pawłowska-Szawara   Jolanta Stanienda  

  Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz poprawa warunków mieszkaniowych rodzin w Polsce, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych, stanowi jedno z największych wyzwań społecznych i ekonomicznych. Narzędziem pomocnym w sprostaniu temu wyzwaniu może być innowacyjne rozwiązanie finansowe, wdrażane w relatywnie krótkim czasie, wykorzystujące przekierowywanie części strumieni pieniężnych z programu...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: W kurortach przedwojennej Polski – książka
  TANIEJ 5 %

  W kurortach przedwojennej Polski – książka

  Maja Łozińska   Jan Łoziński  

  Narty, dancing i brydż – to niewątpliwie najważniejsze rozrywki bywalców kurortów w okresie międzywojennym. Książka „W kurortach przedwojennej Polski” zabiera na w fascynującą podróż do modnych miejscowości wypoczynkowych Drugiej Rzeczpospolitej. Pierwszym pociągiem narciarskim udamy się do Zakopanego, gdzie przekonamy się między innymi, gdzie bywali namiętni brydżyści. Następnie odwiedzimy Krynicę...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające głoski J, L – książka
  TANIEJ 5 %

  Ćwiczenia wprowadzające i utrwalające głoski J, L – książka

  Magdalena Maniecka  

  Prezentowana publikacja jest przeznaczona dla logopedów i terapeutów pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Podane w niej ćwiczenia są na tyle łatwe, że będą w stanie wykonać je nawet dzieci od trzeciego roku życia. Publikacja zawiera zestaw ćwiczeń przygotowujących aparat artykulacyjny: wargi, język, podniebienie miękkie i drogi oddechowe do wymowy poszczególnych głosek. Zaproponowane...

  Cena: 17,95 zł 18,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Mikroekonomia Ujęcie statyczne i dynamiczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Mikroekonomia Ujęcie statyczne i dynamiczne – książka

  Krzysztof Malaga   Karolina Sobczak  

  Podręcznik powstał na podstawie wykładu i ćwiczeń z mikroekonomii prowadzonych przez autorów dla studentów I roku kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i stanowi kontynuację wcześniejszych podręczników z mikroekonomii autorstwa prof. Krzysztofa Malagi wydanych w Wydawnictwie C.H. Beck (2010, 2012). Autorzy aktualizują treści i rozszerzają je o ujęcie dynamiczne Do...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 7776

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA