Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa popularne

Liczba pozycji: 4172
 • wydawnictwa popularne: Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw – książka

  Iwona Wasielewska-Marszałkowska  

  Logistyka jako naturalna przestrzeń poszukiwań konkurencyjności stała się przedmiotem coraz większego zainteresowania przedsiębiorstw funkcjonujących we współczesnych łańcuchach dostaw. Skuteczne wykorzystanie transportu, stała adaptacja i modernizacja środków transportowych, a także wykorzystanie nowoczesnych systemów telematycznych i informatycznych to główne wyzwania, przed jakimi stanęły przedsiębiorstwa...

  Data dostępności:

  Cena: 39,06 zł 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Czynniki kulturowe w procesie zarządzania zmianą organizacyjną w służbie cywilnej – książka

  Mariola Wiater  

  Nieodzowność zmian we współczesnych organizacjach i ich złożone uwarunkowania implikują potrzebę podejmowania interdyscyplinarnych badań empirycznych i korzystania z dorobku różnych subdyscyplin naukowych. Niniejsza monografia podejmuje problematykę kulturowych uwarunkowań zarządzania zmianą organizacyjną w polskiej służbie cywilnej. Poprzez scharakteryzowanie istoty i zakresu zmian organizacyjnych...

  Data dostępności:

  Cena: 69,75 zł 75,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Budżetowanie w przedsiębiorstwie – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Budżetowanie w przedsiębiorstwie – książka

  Marek Dylewski   Beata Filipiak   Piotr Szczypa  

  Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat budżetowania i jego wykorzystania w zarządzaniu finan¬sami. Istotnym elementem wyróżniającym jest wykroczenie poza do tej pory przyjmowane ramy i pokazanie nowych trendów oraz możliwości zastosowania budżetowania w prakty¬ce, zwłaszcza mikro- i małych przedsiębiorstw. Autorzy omawiają problemy i dylematy finansowe, rachunkowe i zarządcze, przeprowadzają...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Zastosowanie behawioralnego modelu oporu społecznego – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zastosowanie behawioralnego modelu oporu społecznego – książka

  Anna Maria Stankowska  

  Książka podejmuje jeden z kluczowych dla rozumienia i prognozowania procesów ekonomicznych problem modelowania zachowań ludzkich, które nie mieszczą się w uproszczonym modelu człowieka ekonomicznego. Autorka za przedmiot swoich badań obrała zależności między elementami psychologii zachowań człowieka a podejmowanymi przez niego decyzjami ekonomicznymi zachodzącymi w sferze realnej gospodarki. Dotyczy...

  Data dostępności:

  Cena: 91,14 zł 98,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Odporność psychiczna Strategie i narzędzia rozwoju – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Odporność psychiczna Strategie i narzędzia rozwoju – książka

  Doug Strycharczyk   Peter Clough  

  Odporność psychiczna to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem i z presją. Determinuje ona sposób reagowania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne psychicznie wierzą we własne umiejętności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwałością dążą do celu. Lepiej sobie radzą z potencjalnie stresującymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzychylne...

  Data dostępności:

  Cena: 74,31 zł 79,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Pokonać lęki i fobie – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Pokonać lęki i fobie – książka

  Amr Barrada   Judith Bemis  

  Pierwsze polskie wydanie wydanie tej książki ukazało się pod tytułem "Oswoić lęk" Każdy z nas odczuwa czasem lęk. Jednak co zrobić, gdy owe uczucie wymyka się nam spod kontroli, ogranicza nasze możliwości i satysfakcję z codziennego życia? "Pokonać lęki i fobie" skierowana jest do osób, które poszukują sposobów radzenia sobie z nadmiernymi lękami i atakami paniki. Obok podstawowych informacji na temat...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Od Potwornej szmiry do Wlasnego kiczu – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Od Potwornej szmiry do Wlasnego kiczu – książka

  Robert Dudziński  

  W dekadzie lat 50. polska kultura oscylowała między totalitarnym zniewoleniem stalinizmu a swobodą i entuzjazmem odwilży, między patetycznym kultem jednostki a rozważaniami o indywidualnej wolności, między monumentalnymi wizjami społecznej przebudowy a obrazami codziennej nędzy i biedy. Wydawać by się mogło, że czas dziejowej burzy nie sprzyjał snuciu rozrywkowych opowieści o detektywach i zbrodniarzach...

  Data dostępności:

  Cena: 40,92 zł 44,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Arkusze Google Ćwiczenia praktyczne – książka
  TANIEJ 7 %

  Arkusze Google Ćwiczenia praktyczne – książka

  Krzysztof Masłowski  

  Policz to szybko i sprawnie Arkusze Google są sieciowym odpowiednikiem Excela, programu szeroko rozpowszechnionego, nauczanego w szkołach i stosowanego w wielu firmach i urzędach. Dlatego ich twórcy starali się stworzyć środowisko pracy możliwie najdokładniej imitujące narzędzia Excela. Zadbali także o zgodność z formatem Excela - dlatego Arkusze potrafią odczytywać i zapisywać pliki w excelowych...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Lifelong learning w wersji short z doświadczeń Uniwersytetu Dziecięcego – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Lifelong learning w wersji short z doświadczeń Uniwersytetu Dziecięcego – książka

  Przemysław Pluskota   Joanna Rzempała   Małgorzata Skweres-Kuchta  

  Tematyka niniejszej monografii jest aktualna ze względu na gospodarcze i społeczne konsekwencje deficytu wiedzy oraz świadomości ekonomicznej i finansowej społeczeństwa. Braki te sprzyjają popełnianiu błędów, bardzo często mających daleko idące konsekwencje i przekładających się na realne problemy społeczne i gospodarcze. Nieodległa przeszłość najlepiej ukazuje deficyt wiedzy, konsekwencją czego były...

  Data dostępności:

  Cena: 35,34 zł 38,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Opieka i wychowanie – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Opieka i wychowanie – książka

  Władysława Szulakiewicz  

  Książka pt. Opieka i wychowanie. Dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje została poświęcona wybranym aspektom teorii i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. Autorzy w artykułach składających się na niniejszą publikację swoją refleksję wpisują w takie rozumienie opieki, które w dotychczasowej literaturze naukowej zostało określone jako: opieka społeczna, opieka moralna, opieka prawna,...

  Data dostępności:

  Cena: 26,97 zł 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: W przestrzeni edukacji akademickiej – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  W przestrzeni edukacji akademickiej – książka

  Szanowni Czytelnicy, z nieukrywaną satysfakcją i radością przygotowaliśmy drugą książkę w zaplanowanej serii wydawniczej „Pedagogika Szkoły Wyższej”. Seria ta powstała dość nieoczekiwanie, a mianowicie jest odpowiedzią na zmiany wprowadzone w nauce polskiej w zakresie wsparcia czasopism. Ustalone przez MNiSW nowe zasady „wsparcia” doprowadziły decyzją samych uczelni do wycofania finansowania tych czasopism,...

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Modele dialogu z tradycją w najnowszej dramaturgii rosyjskiej – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Modele dialogu z tradycją w najnowszej dramaturgii rosyjskiej – książka

  Maciej Pieczyński  

  Monografia Macieja Pieczyńskiego stanowi udaną próbę nowatorskiego odczytania intertekstualnych relacji wybranych współczesnych dramatów rosyjskich z klasyczną literaturą rosyjską. (…) W rusycystycznym literaturoznawstwie w Polsce dotychczas brakowało tak ożywczego metodologicznie opracowania rosyjskich sztuk współczesnych, w którym oryginalne ujęcie badanych problemów pozwoliłoby na merytoryczne i...

  Data dostępności:

  Cena: 46,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Społeczna i przestrzenna dostępność krytych pływalni w Polsce – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Społeczna i przestrzenna dostępność krytych pływalni w Polsce – książka

  Sebastian Kokot  

  Infrastruktura społeczna, w tym także infrastruktura sportowa, odgrywa współcześ­nie ważną rolę w funkcjonowaniu całych społeczeństw i jednostek. Powszechnie do­stępna infrastruktura sportowa sprzyja podejmowaniu aktywności fizycznej, co jest ważne o tyle, że coraz większy udział w wytwarzaniu PKB krajów rozwiniętych ma praca wykonywana na siedząco. Spędzanie długich godzin w pozycji siedzącej sprzy­ja...

  Data dostępności:

  Cena: 32,55 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Zbudujmy sobie wioskę – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zbudujmy sobie wioskę – książka

  Agnieszka Stein   Małgorzata Stańczyk  

  Od wydania pierwszej części rozmów Małgorzaty Stańczyk z Agnieszką Stein („Potrzebna cała wioska”) minęło już kilka lat. W tym czasie dialog dwóch psycholożek, który toczył się wokół rodzicielstwa, bliskości, relacji, stał się niemal lekturą obowiązkową dla osób zainteresowanych rozwojem własnym i rodziny. W „Zbudujmy sobie wioskę” autorki powracają z nowymi tematami, a z ich rozmów płyną w stronę...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Budowanie pokoju w środowisku konfliktowym na przykładzie Afganistanu – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Budowanie pokoju w środowisku konfliktowym na przykładzie Afganistanu – książka

  Marcin Zubek  

  Monografia Budowanie pokoju w środowisku konfliktowym na przykładzie Afganistanu. Efektywność działań społeczności międzynarodowej dotyczy efektywności, wysiłku i wpływu wybranych aktorów społeczności międzynarodowej na budowanie trwałego pokoju w rejonie postkonfliktowym oraz przedstawia, w jaki sposób wysiłki te są kontestowane w debatach parlamentarnych. Autor opracowania skonfrontował pewną wizję...

  Data dostępności:

  Cena: 38,08 zł 40,95 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Miasto Zdrój Architektura i programowanie zmysłów – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Miasto Zdrój Architektura i programowanie zmysłów – książka

  Niniejszy zbiór tekstów to „podręcznik do oduczania się” – oduczania się różnych sposobów teoretyzowania miasta, które uważamy za naturalne do tego stopnia, że nie postrzegamy ich już jako konstrukcji myślowych, traktując je jako część rzeczywistości. Ponieważ słowa, nazwy i pojęcia nadal są naszymi podstawowymi narzędziami myślenia, czasami, żeby dobrze się czegoś nauczyć, trzeba wcześniej porządnie...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Deindywiduacja Socjologia zachowań zbiorowych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Deindywiduacja Socjologia zachowań zbiorowych – książka

  Książka Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych pod redakcją Marka Krajewskiego jest powrotem do porzuconego przez nowoczesne nauki społeczne paradygmatu wyjaśniania życia zbiorowego. W tej perspektywie w jego centrum nie znajduje się autonomiczny, racjonalny podmiot, ale naśladowca, dla którego jednym źródłem informacji są zachowania innych. To właśnie naśladowca działa w czasie pogromów i...

  Data dostępności:

  Cena: 30,69 zł 33,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Bielajewo. Zabytek przyszłości – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Bielajewo. Zabytek przyszłości – książka

  Kuba Snopek  

  Bielajewo, zwyczajne moskiewskie osiedle, powinno uzyskać status zabytku. To standardowe do bólu blokowisko wzniesione zostało w ramach wielkiego chruszczowowskiego programu mieszkaniowego, który rozpoczął się w 1954 roku — bloki i przestrzenie pomiędzy nimi są pozornie identyczne jak w tysiącach innych osiedli z tamtych czasów. A jednak Bielajewo jest inne — było bowiem scenerią pojawienia się, rozkwitu...

  Data dostępności:

  Cena: 33,48 zł 36,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Kapitalizm. Historia krótkiego trwania – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Kapitalizm. Historia krótkiego trwania – książka

  Kacper Pobłocki  

  Czym jest kapitalizm i skąd się wziął? Porywająca opowieść o systemie, który na naszych oczach odchodzi w przeszłość. Czy nowoczesność, indywidualizm i miejskość są rzeczywiście europejskimi wynalazkami? Czy kapitalizm powstał wraz z brytyjską rewolucją przemysłową? Czy rok 1989 faktycznie był przełomowy, a Amerykanie wygrali zimną wojnę? W którym momencie ludzie zamieszkujący tereny współczesnej...

  Data dostępności:

  Cena: 65,10 zł 70,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa popularne: Miasto w działaniu – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Miasto w działaniu – książka

  Magdalena Matysek-Imielińska  

  " Jak dbać o dobro wspólne w społeczeństwie kapitalistycznym opartym na konkurencji? Jak tworzyć wspólnotę bez narzucania gotowych rozwiązań? Jakie są granice eksperymentów społecznych? Pytania te, aktualne i dzisiaj, były stawiane przez twórców WSM założonej w 1921 r. Książka składa się więc z trzech nakładających się warstw. Pierwsza z nich to opis powstania ewolucji projektu WSM, a jednocześnie...

  Data dostępności:

  Cena: 53,94 zł 58,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4172

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA