Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

służba zdrowia, opieka zdrowotna

Liczba pozycji: 172
 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Odpowiedzialność karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych – książka

  Odpowiedzialność karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych – książka

  Rafał Kubiak  

  Stwierdzić należy, iż rozprawa Rafała Kubiaka dotyczy zagadnień ważnych społecznie i – z punktu widzenia ocen prawnych – istotnych, choć leżących z reguły na uboczu zainteresowań piśmiennictwa z zakresu prawa karnego. (...) Praca R. Kubiaka zainteresować powinna przede wszystkim osoby zajmujące się praktyką związaną z wykonywaniem zabiegów kosmetycznych. Dla tej grupy czytelników szczególnie użyteczne...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ustawa o działalności leczniczej Komentarz – książka

  Ustawa o działalności leczniczej Komentarz – książka

  Maciej Dercz   Tomasz Rek  

  W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; - zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami; - zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych; - relacje...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw – książka

  Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw – książka

  Książka stanowi analizę problematyki systemów ochrony zdrowia w wybranych państwach. W publikacji zestawiono 17 systemów ochrony zdrowia z 17 państw, stosując kilka ogólnie przyjętych kryteriów, tj. historia legislacyjna i polityczna-tło, organizacja systemu ochrony zdrowia, opieka publiczna i prywatna, finansowanie, ubezpieczenia, koszyk świadczeń, refundacje, pacjent w systemie, narodowe programy...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – książka

  Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia – książka

  Jack W. Duncan   Peter M. Ginter   Linda E. Swayne  

  Książka zawiera kompleksowy i szczegółowy opis metod i procedur zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, obejmujący m.in.: - zasady myślenia i planowania strategicznego; - sposoby oceny otoczenia oraz reagowania na gwałtownie zmieniające się warunki funkcjonowania organizacji; - nowoczesne narzędzia analizy danych w sektorze opieki zdrowotnej; - metody weryfikacji przyjętych założeń i rozwijania...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zawód psychologa w ochronie zdrowia Reglamentacja prawnoadministracyjna – książka

  Zawód psychologa w ochronie zdrowia Reglamentacja prawnoadministracyjna – książka

  Lech J. Żukowski  

  W tekście zaprezentowano podstawowe problemy związane z reglamentacją zawodu psychologa w ochronie zdrowia. W tym celu odwołano się do dorobku doktryny prawa oraz ponad 130 aktów prawnych związanych z przedstawianą problematyką. Książka dedykowana jest psychologom, prawnikom, osobom pracującym w ochronie zdrowia, nauczycielom akademickim i studentom na kierunkach prawniczych lub psychologicznych oraz...

  Cena: 109,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie – książka

  Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie – książka

  Jerzy B. Karski  

  Rozwój promocji zdrowia jako integralnej części zdrowia publicznego poszedł w Europie tak daleko, iż wymaga on znacznie większej niż dotychczas uwagi. Podstawy promocji zdrowia zostały już wielokrotnie publikowane w różnych monografiach i artykułach, z tego względu w niniejszym opracowaniu przypomniano tylko podstawy i aktualne programy i promocji zdrowia opublikowane głównie przez Światową Organizację...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: RODO w praktyce – książka

  RODO w praktyce – książka

  W książce znajdują się najczęściej spotykane pytania oraz odpowiedzi na temat stosowania RODO w placówkach leczniczych. Gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych pacjentów, powierzanie danych podmiotom zewnętrznym, naruszenia ochrony danych oraz kontrole UODO placówki ochrony zdrowia, wszystkie te zagadnienia omawiamy w naszej publikacji. Podajemy konkretne wskazówki i gotowe rozw...

  Cena: 79,50 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: System Prawa Medycznego Tom 2 część 1/2 – książka

  System Prawa Medycznego Tom 2 część 1/2 – książka

  Maria Boratyńska   Przemysław Konieczniak   Eleonora Zielińska  

  Tom II Systemu Prawa Medycznego poświęcony jest regulacjom prawnym czynności medycznych. Najważniejszym celem tego tomu jest przedstawienie – w oparciu o źródła prawa, literaturę przedmiotu i orzecznictwo – pogłębionej analizy uregulowań, które wytyczają przedstawicielom zawodów medycznych obszar ich dozwolonej działalności oraz warunki, które muszą być spełnione, żeby w razie niepowodzenia w leczeniu...

  Cena: 299,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym – książka

  Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym – książka

  Agnieszka Kister  

  Recenzowana pozycja jest dziełem koncepcyjnie spójnym, ukazującym – moim zdaniem – autentyczny namysł Autorki nad tytułowym zagadnieniem doskonalenia jakości zarządzania szpitalem publicznym, posiadającym walor teoriotwórczy, ale także istotnym dla praktyki zarządzania w ochronie zdrowia. Uzyskane rezultaty mogą stanowić podstawę do dalszych badań nad kosztami niezgodności i ich źródłami. Praca ma...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne – książka

  Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne – książka

  Adam Górski  

  Publikacja omawia wykonywanie zawodu lekarza z punktu widzenia prawa karnego i bioetyki, jak również konfliktów dóbr i kolizji norm, w przypadku np. ratowania przez lekarzy osób, które nie życzą sobie tego ze względów religijnych lub które podjęły decyzję o odebraniu sobie życia. W monografii przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: - kiedy lekarz może powoływać się na klauzulę sumienia, - jaki...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Szczawnica Podróż do kurortu w XIX wieku i dzisiaj – książka

  Szczawnica Podróż do kurortu w XIX wieku i dzisiaj – książka

  Barbara Alina Węglarz  

  Szczawnica, malownicze miasteczko, położone u stóp Pienin i Beskidu Sądeckiego, ze specyficznym mikroklimatem, obfitością leczniczych wód i jedyną w swoim rodzaju atmosferą. Walory uzdrowiskowe tego miejsca znane są od ponad dwustu lat. Tutaj, podejmując nie lada trudy podróży, przybywali liczni kuracjusze, a wśród nich śmietanka polskich artystów – malarzy, pisarzy, śpiewaków, aktorów i innych postaci,...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Prawo dla ratowników medycznych – książka

  Prawo dla ratowników medycznych – książka

  Małgorzata Paszkowska  

  Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego w Polsce. Drugie wydanie uwzględnia m.in. szereg istotnych zmian prawa dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zawodu ratownika medycznego, uchwalonych w 2018 roku. Posługując się przystępnym językiem autorka wskazuje m.in.: - jakie są zasady prowadzenia działalności leczniczej...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej – książka

  Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej – książka

  Włodzimierz Galewicz  

  Medycyna ma służyć dobru pacjentów, ale jak rozumieć to dobro: czy ogranicza się ono do zdrowia, czy obejmuje jeszcze coś innego? Jeżeli powołaniem medycyny jest troszczyć się przede wszystkim o to, co wchodzi w skład zdrowia, to jaką wagę powinna ona przykładać do jego różnych składników, takich jak długie życie, dobre samopoczucie lub sprawne funkcjonowanie? Jeżeli zaś właściwym przedmiotem troski...

  Cena: 45,99 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: e-zwolenienia lekarskie Przepisy i praktyka – książka

  e-zwolenienia lekarskie Przepisy i praktyka – książka

  Ewa Bogucka-Łopuszyńska   Joanna Śliwińska  

  Poradnik dla pracodawców i przedsiębiorców, w którym omówione zostały najnowsze przepisy dotyczące wprowadzenia z dniem 1 grudnia 2018 r. obowiązkowych elektronicznych zwolnień lekarskich (e-zwolnień). Publikacja zawiera nowe regulacje i praktyczne porady dla płatników i ubezpieczonych. Choć elektroniczna forma zaświadczeń o niezdolności do pracy jest w obiegu od 2016 roku, od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego – książka

  Model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego – książka

  Adam R. Szromek  

  Model biznesu to opis wyjaśniający, w jaki sposób działa przedsiębiorstwo. Jego istotą jest zobrazowanie logiki funkcjonowania organizacji lub przedsięwzięć, w postaci odpowiednio nazwanych i powiązanych elementów szablonu, umożliwiając logiczne zrozumienie procesu działania, przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe zlokalizowane w 45 polskich uzdrowiskach, prowadzą zróżnicowaną...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 rok – książka

  Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 rok – książka

  Zuzanna Świerc  

  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzna forma prawna prowadzenia działalności leczniczej, o statusie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres regulacji prawnych odnoszących się do gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje kilka ustaw, przy czym nie wszystkie ich zapisy dotyczą tego właśnie typu jednostki. Przysparza to wiele trudności...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów – książka

  Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów – książka

  Poradnik zawiera zbiór najbardziej aktualnych odpowiedzi na problemy pojawiające się przy przetwarzaniu danych osobowych pacjentów w placówkach medycznych uwzględniając najnowsze zmiany oraz te, które czekają podmioty lecznicze od 1 stycznia 2018 r. Wskazówki ekspertów będą pomocne zarówno dla jednostek przetwarzających dane osobowe w formie papierowej, jak i dla podmiotów gromadzących je w formie...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Dokumentacja medyczna w praktyce + CD – książka

  Dokumentacja medyczna w praktyce + CD – książka

  Książka zawiera porady ekspertów związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej w taki sposób, aby była skutecznym niemym świadkiem w ewentualnych procesach sądowych, a także, aby NFZ nie zakwestionował realizowanej przez Ciebie umowy. Dowiesz się, jakie zasady stosować w przypadku prowadzenia e-dokumentacji, a także w zakresie jej zabezpieczania przed dostępem osób nieuprawnionych. Poznasz nowe obowiązki...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Nowoczesny menadżer ochrony zdrowia – książka

  Nowoczesny menadżer ochrony zdrowia – książka

  W placówkach medycznych szczególną rolę odgrywają menedżerowie. To właśnie oni tworzą wzorce różnych zachowań i są odpowiedzialni za powstanie kultury wewnętrznej placówki oraz za reprezentowanie jej na  zewnątrz. Jednak, aby placówka odniosła sukces, musi być zarządzana  przez kompetentnego menedżera. Jakie cechy powinien mieć, aby umiejętnie zarządzać zespołem, budować swój autorytet i wypromować swoją organizację na tle konkurencji? ...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Chcę prowadzić działalność leczniczą w zakresie stomatologii – książka

  Chcę prowadzić działalność leczniczą w zakresie stomatologii – książka

  Książka stanowi cenny wybór zagadnień skierowanych do grupy zawodowej lekarzy dentystów. Zawiera wartościowy materiał merytoryczny, ułatwiający czytelnikowi poruszanie się w meandrach prawa. Co ważne, publikacja została skonstruowana w oparciu o najnowsze regulacje prawne. Dr N. O Zdr. Joanna Zemlik

  Cena: 120,75 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 172

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA