Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

1981

Liczba pozycji: 314
 • Strzały do Papieża i narodu 13 V 1981 13 XII 1981 – książka
  TANIEJ 5 %

  Strzały do Papieża i narodu 13 V 1981 13 XII 1981 – książka

  Henryk Piecuch  

  Napisanie książki o zamachu na papieża Jana Pawła II 13 V 1981 roku, w dodatku papieża Polaka, który w 2014 r. został ogłoszony świętym i ukazanie tego wydarzenia w powiązaniu z zamachem na naród dokonanym 13 XII 1981 roku przez „dwupak generalski” (W. Jaruzelski & Cz. Kiszczak), wspierany przez potęgę Armii Radzieckiej i jej akolitów z Układu Warszawskiego – wojska CSRS i NRD, jest dla prawdziwego...

  Cena: 43,61 zł 45,90 zł

  Więcej

 • Bibliografia analityczna "Czerwonej Serii" 1981-2008 Tom 1-25 – książka
  TANIEJ 5 %

  Bibliografia analityczna "Czerwonej Serii" 1981-2008 Tom 1-25 – książka

  Agnieszka Bogusta  

  Niniejsza bibliografia wykazuje zawartość 25 tomów "czerwonej serii" Instytutu Filologii Polskiej UMCS, wydanych w latach 1981-2008. Zawierają one materiały z konferencji odbytych w ramach konwersatorium "Język a kultura". Ogółem zestawienie obejmuje 413 ponumerowanych pozycji bibliograficznych.

  Cena: 28,93 zł 30,45 zł

  Więcej

 • Raporty polskie Stasi 1981-1989. – książka
  TANIEJ 5 %

  Raporty polskie Stasi 1981-1989. – książka

  "Dokumenty Stasi, przetłumaczone na język polski oraz opatrzone aparatem krytycznym, poddane zostały dodatkowo analizie statystycznej. Miała ona pomóc w wizualizacji i ocenie najważniejszych wątków podkreślanych przez służby NRD w raportach tygodniowych. W przygotowaniu znajdują się kolejne tomy, dotyczące okresu obowiązywania stanu wojennego (1981–1983), a także sześciu miesięcy po jego zakończeniu...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • Porozumienia społeczne 1980-1981 – książka
  TANIEJ 5 %

  Porozumienia społeczne 1980-1981 – książka

  Pomysł wydania dokumentów, nazywanych porozumieniami społecznymi, zrodził się już w 1981 r. Przyświecało mu głębokie, choć jak się rychło miało okazać, złudne przekonanie, że te pisemne zobowiązania, podpisane przez przedstawicieli komunistycznej władzy, stanowią kamienie milowe prowadzące ku nowej rzeczywistości, zrywającej z pojałtańskim porządkiem w Europie Wschodniej, wszechwładzą partii komunistycznej...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992 – książka
  TANIEJ 5 %

  Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992 – książka

  Milena Kindziuk  

  Monografia ukazująca dokonania prymasa Józefa Glempa w przełomowych latach 1981-1992 w zakresie relacji z władzami państwowymi i ówczesną opozycją, rozwiązywania problemów społecznych, obchodów rocznic kościelnych i narodowych, upamiętniania wielkich postaci z dziejów Polski.

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • Dziennik 1981-1983 – książka
  TANIEJ 5 %

  Dziennik 1981-1983 – książka

  Włodzimierz Kapczyński  

  Włodzimierz Kapczyński (1929–2018) – w 1947 r. organizator grupy Związek Walki z Komunizmem, w 1948 r. aresztowany, skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach na 7 lat więzienia, osadzony w Sosnowcu-Radosze, Wronkach, Potulicach, Raciborzu, Obozie Pracy Więźniów w Jelczu, zwolniony w 1953 r. na mocy amnestii. Od września 1980 r. w „Solidarności”; przewodniczący Komisji Zakładowej w Budostalu-4;...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • Regionalny wymiar solidarności 1980-1981 – książka
  TANIEJ 5 %

  Regionalny wymiar solidarności 1980-1981 – książka

  Publikacja jest pokłosiem konferencji „Regionalny wymiar »Solidarności« 1980–1981. NSZZ »Solidarność« Regionu Pomorze Zachodnie na tle ogólnopolskim", którą zorganizował szczeciński oddział IPN w czerwcu 2011 r. Publikacja prezentuje „Solidarność" w regionie w szerszym kontekście historycznym. Poza tekstami odnoszącymi się do Pomorza Zachodniego w tomie znalazły się zatem także opracowania dotyczące...

  Cena: 56,96 zł 59,96 zł

  Więcej

 • NSZZ Solidarność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1980-1981 – książka
  TANIEJ 5 %

  NSZZ Solidarność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1980-1981 – książka

  Zbigniew Zaporowski   Mirosław Szumiło  

  Powstanie "Solidarności" i pierwszy okres działalności związku (wrzesień 1980-grudzień 1981) były wielkimi wydarzeniami w dziejach Polski, kraju zniewolonego, rządzonego w oparach absurdalnej ideologii i satelickiej zależności od Związku Radzieckiego. Powstała bowiem organizacja, która była niezależna od władzy, reprezentowała dążenia i odczucia ogromnej większości Polaków. Nie był to tylko związek...

  Cena: 29,92 zł 31,50 zł

  Więcej

 • Łódzki strajk studencki Styczeń - Luty 1981 – książka
  TANIEJ 5 %

  Łódzki strajk studencki Styczeń - Luty 1981 – książka

  Przełomem w aktywizacji środowiska studenckiego był strajk na łódzkich uczelniach, który rozpoczął się 21 stycznia 1981 r. i trwał do 18 lutego tego samego roku, kiedy zawarto tzw. porozumienie łódzkie. Przez prawie miesiąc studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Akademii Medycznej, Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, a na ostatnim etapie także Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych...

  Cena: 55,86 zł 58,80 zł

  Więcej

 • Komisja Tadeusza Grabskiego (1981) – książka
  TANIEJ 5 %

  Komisja Tadeusza Grabskiego (1981) – książka

  Seria wydawnicza „Polska mniej znana 1944-1989” wydawana jest wspólnie z Archiwum Akt Nowych i Uniwersytetem Warszawskim. Są to dokumenty i opracowania władz centralnych oraz organów państwowych PRL odnalezione w zasobach Archiwum Akt Nowych i po raz pierwszy udostępnione czytelnikom. Każdy z tomów został opracowany przez wybitnych historyków i politologów. Wyjątek stanowi tom 4 „Polski rok 1989” (2...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 314

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA