Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

pwe

Liczba pozycji: 123
 • Strategie konkurowania międzynarodowych korporacji hotelowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Strategie konkurowania międzynarodowych korporacji hotelowych – książka

  Małgorzata Sztorc  

  Oddawana do rąk Czytelników książka jest pierwszą wydaną w ostatnich latach pracą naukową analizującą w sposób kompleksowy zagadnienia konkurencyjności, strategii konkurowania oraz zasobów umożliwiających umocnienie przewagi konkurencyjnej międzynarodowych przedsiębiorstw z sektora usług hotelarskich. Książka dotyczy nowych, niezwykle złożonych zjawisk organizacyjnych i ekonomicznych oraz wnosi istotne...

  Data dostępności:

  Cena: 65,01 zł 69,90 zł

  Więcej

 • Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw – książka

  Beata Stępień  

  Z przykładów przytoczonych w książce Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw wyłania się obraz dużego, ale niewykorzystanego na rynku międzynarodowym potencjału polskich przedsiębiorstw. Kwalifikacje, połączone z wiarą we własne siły, mają zatem decydujące znaczenie w podejmowaniu działań w zakresie internacjonalizacji. Niniejsza monografia nie jest popularnonaukowym zbiorem...

  Data dostępności:

  Cena: 55,71 zł 59,90 zł

  Więcej

 • Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce – książka

  Migracje są współcześnie zjawiskiem masowym, w którym Polska bierze aktywny udział – tradycyjnie jako kraj wysyłający. W XXI wieku zaczyna się jednak rysować także trend odwrotny – coraz większe grupy osób decydują się na przyjazd, czasowy lub stały do Polski. Wprawdzie na tle innych krajów Europy w Polsce udział migrantów w społeczności wciąż jest relatywnie niewielki, ich rola jednak rośnie. Autorzy...

  Data dostępności:

  Cena: 55,71 zł 59,90 zł

  Więcej

 • Tworzenie ekoinnowacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Tworzenie ekoinnowacji – książka

  Ewa Dostatni   Magdalena Rybaczewska-Błażejowska  

  Rozwój gospodarczy jest ściśle powiązany z konkurencyjnością gospodarki, na którą ma wpływ działalność innowacyjna. Jednym z typów innowacji są innowacje ekologiczne zwane ekoinnowacjami. Idea ekoinnowacji została zapoczątkowana w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. Kryzys ekonomiczny zmusił społeczeństwa do przemyślenia poczynań i zmiany nastawienia w działaniu obejmującym środowisko. Zaczęto zauważać,...

  Data dostępności:

  Cena: 60,36 zł 64,90 zł

  Więcej

 • Luka informacyjna w przedsięwzięciach informatycznych. – książka
  TANIEJ 7 %

  Luka informacyjna w przedsięwzięciach informatycznych. – książka

  Bartosz Wachnik  

  Monografię uważam za bardzo cenną i potrzebną. Książka systematyzuje podjęte zagadnienia, które dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu były tylko sygnalizowane. Na tle innych publikacji z tej dziedziny oceniane opracowanie wnosi do niej twórczy i inspirujący ferment teoretyczny i badawczy. Autor wykonał olbrzymią pracę badawczą, kompetentnie dokonując identyfikacji ważnych problemów badawczych...

  Data dostępności:

  Cena: 55,71 zł 59,90 zł

  Więcej

 • Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej – książka
  TANIEJ 7 %

  Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej – książka

  Autorzy przeanalizowali kierunki i siłę oddziaływania idei liberalizmu na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce. Główne rozważania w książce zostały skoncentrowane na: społeczno - ekonomicznych ideach liberalizmu, koncepcjach transformacji gospodarczej, przebiegu i rezultatach przemian gospodarczych w Polsce, porównaniach przebiegu transformacji w różnych krajach, modelach ustrojowych gospodarek...

  Data dostępności:

  Cena: 60,36 zł 64,90 zł

  Więcej

 • Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych – książka
  TANIEJ 7 %

  Polskie gospodarstwa domowe wobec wyzwań globalizacyjnych – książka

  Michał Michorowski   Rafał Sieradzki   Bogumiła Szopa  

  W monografii zdecydowano się na pokazanie wpływu ogólnie korzystnej koniunktury gospodarczej w Polsce w powiązaniu z przekształceniami systemowymi na warunki życia statystycznego gospodarstwa domowego. Wyeksponowano te aspekty sytuacji gospodarstw, które w istotny sposób wiążą się z aktualnymi, istotnymi wyzwaniami, jakie niesie ze sobą współczesny świat, m.in. globalizację. Głównym kryterium wyboru...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • Ryzyko katastroficzne – książka
  TANIEJ 7 %

  Ryzyko katastroficzne – książka

  Tomasz Michalski   Adam Śliwiński   Renata Pajewska-Kwaśny   Ilona Tomaszewska  

  Książka jest przeznaczona dla osób zawodowo związanych z sektorem ubezpieczeń, pracowników administracji rządowej i samorządowej, studentów uczelni i kierunków ekonomicznych.

  Data dostępności:

  Cena: 55,71 zł 59,90 zł

  Więcej

 • Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju regionalnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej a polityka rozwoju regionalnego – książka

  Przemysław Dubel  

  Książka przedstawia wielopłaszczyznowe ujęcie zarządzania projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kontekście rozwoju regionalnego. W obliczu bieżącej debaty o przyszłości polityki spójności UE i formułowanych argumentów o nowych kierunkach interwencji strukturalnej, które implikują zmiany na wszystkich poziomach rozwoju regionalnego, problem podjęty w pracy należy...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej społecznej i zarządczej – książka
  TANIEJ 7 %

  Sprawiedliwe wynagradzanie pracowników z perspektywy prawnej społecznej i zarządczej – książka

  Rynek pracy podlega zmianom, a analiza zagadnień związanych z kapitałem ludzkim nabiera coraz większego znaczenia. Z tego powodu wzrasta zainteresowanie analizą sprawiedliwego wynagradzania z perspektywy zarówno pracowników, jak i zarządzających organizacją. Złożoność tego problemu wymaga jednak przeprowadzenia analizy z kilku perspektyw: jakościowych cech wynagrodzenia za pracę, skuteczności systemu...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 123

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA