Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

status

Liczba pozycji: 448
 • CENA NEXTO

  Status prawny i społeczny pracownika socjalnego – ebook

  Jakub Niedbalski  

  W książce zaprezentowano status prawny, społeczny i zawodowy pracownika socjalnego w Polsce. Treść publikacji została podzielona na trzy główne obszary. Po pierwsze, autor zamieścił genezę tworzenia się kadry pracowników socjalnych na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, z nakreśleniem sytuacji społeczno-politycznej towarzyszącej rozwojowi zawodów opiekuńczych w Polsce. Po drugie, scharakteryzował...

  Data dostępności:

  Cena: 18,55 zł 19,95 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Status korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym – ebook

  Bartosz Ziemblicki  

  Mimo iż korporacje te wywodzą się z pojedynczych spółek krajowego prawa handlowego w ostatnich dekadach ich rola w globalnych stosunkach gospodarczych istotnie wzrosła. Niniejsza monografia zawiera analizę statusu tych korporacji w prawie międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których status ten jest najbardziej istotny. Regulacje korporacji transnarodowych przez prawo międzynarodowe...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 166,47 zł 179,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Uchodźcy - azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku – ebook

  Aleksandra Hadzińska-Wyrobek  

  Od zarania dziejów, ludzie, determinowani różnymi powodami, przemieszczali się. Zawsze jednak, określane, zwłaszcza przez historyków, „wędrówki ludów”, były poszukiwaniem przyjaznego terytorium, bądź też ucieczką przed wrogiem, przed głodem, przed różnego rodzaju klęskami. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich pokoleń była i jest konieczność ochrony życia. Prezentowana książka „Uchodźcy – azyl polityczny...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych – ebook

  Dorota Pudzianowska  

  Prezentowane w publikacji zagadnienia są niezwykle aktualne, zwłaszcza w kontekście praw uchodźców i wyzwań, przed którymi stanęły państwa członkowskie Unii Europejskiej w związku z napływem dużej liczby migrantów. Monografia zawiera omówienie istotnych kwestii, jakie wiążą się z regulacjami prawnymi dotyczącymi cudzoziemców, w tym m.in.: - ubiegania się o status uchodźcy oraz praw uchodźców, ...

  Data dostępności:

  Cena: 102,41 zł 110,12 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Status moralny. Obowiązki wobec osób i innych istot żywych – ebook

  Mary Anne Warren  

  Istot posiadających status moralny nie możemy traktować w sposób dowolny, gdyż mamy wobec nich obowiązki wynikające z moralności. Co jednak decyduje o tym, komu lub czemu przypisujemy status moralny? Życie, odczuwanie, osobowość czy rola organizmu w środowisku naturalnym bądź społecznym? Mary Anne Warren nie ogranicza się do jednego kryterium, lecz kwestię statusu moralnego rozpatruje wieloaspektowo....

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
 • CENA NEXTO

  Status prawny składek wnoszonych na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – ebook

  Ewa Kowalewska  

  Monografia dotyczy złożonego problemu badawczego, jakim jest status prawny składek wnoszonych na rzecz BFG przez zobowiązane do tego podmioty. Ocena statusu prawnego tytułowych składek nie byłaby możliwa bez pogłębionych badań, obejmujących m.in. rolę BFG w zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności na rynku finansowym, ocenę charakteru prawnego BFG czy charakterystykę dwóch podstawowych zadań BFG, tj....

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Status szkoły wyższej jako podmiotu administracji publicznej – ebook

  Agnieszka Bednarczyk-Płachta  

  W publikacji zaprezentowano kompleksową analizę statusu prawnego szkół wyższych. Szkoły wyższe publiczne i niepubliczne różnią się od siebie oraz od większości podmiotów zaliczanych do grona zakładów administracyjnych ze względu m.in. na samodzielność organizacyjno-prawną, środki ochrony właściwe dla uczelni, zakres uzależnienia od podmiotu założycielskiego czy sposób finansowania uczelni. Autorka...

  Data dostępności:

  Cena: 94,48 zł 101,59 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • CENA NEXTO

  Status prawny energii elektrycznej jako wyznacznik stosunków umownych w polskim prawie prywatnym – ebook

  Szymon Słotwiński  

  W aktualnym stanie prawnym postawienie – wydawałoby się prostego – pytania o status prawny energii elektrycznej i sposób rozporządzania tym dobrem, nie prowadzi do klarownej odpowiedzi. W literaturze oraz orzecznictwie w zasadzie przesądza się te kwestie jedynie fragmentarycznie. Nie starano się wpisać tych zagadnień w szerszy kontekst wykraczający poza potrzeby rozwiązania określonego problemu. Charakter...

  Data dostępności:

  Cena: 138,57 zł 149,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Status prawny referendarza sądowego w sądownictwie administracyjnym – ebook

  Ewa Wójcicka   Sylwia Chamerska  

  Monografia stanowi pierwsze w literaturze opracowanie, które w sposób kompleksowy analizuje status ustrojowy i procesowy referendarzy sądowych w sądach administracyjnych. W książce omówiono następujące zagadnienia: ewolucja statusu prawnego referendarza w prawie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wprowadzenia tego urzędu do sądownictwa administracyjnego i przebiegu prac legislacyjnych...

  Data dostępności:

  Cena: 175,77 zł 189,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • CENA NEXTO

  Status prawny osób trzecich w procesie cywilnym – ebook

  Kinga Dróżdż-Chmiel  

  Monografia jako jedyna na rynku wydawniczym przedstawia w uporządkowany sposób status osób trzecich w procesie cywilnym, omawiając m.in. instytucje chroniące ich interesy prawne czy zjawiska procesowe, przeciwdziałaniu którym zapobiega polski ustawodawca, dopuszczając możność rozszerzenia o osoby trzecie kręgu podmiotów występujących w sprawie cywilnej. Autorka prezentuje kompleksową analizę przepisów,...

  Data dostępności:

  Cena: 157,17 zł 169,00 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 448

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA