Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Aplikacja komornicza 2024. Pytania odpowiedzi tabele + dostęp do testów online – ebook

CENA NEXTO

Mariusz Stepaniuk  

13.02.2024

24.01.2024

polski

1024

C.H.Beck

978-83-8356-296-4

 • PDF

Opis

Przygotuj się do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą w 2024!

Opracowanie w formie wygodnej tabeli zawiera zbiór testów z odpowiedziami, które przede wszystkim ułatwiają naukę do egzaminu wstępnego, a także przypomną i utrwalą zagadnienia potrzebne do wykonywania praktyki zawodowej.

Dodatkowo książka zawiera miesięczny dostęp do testów online opracowanych zgodnie z wykazem ustaw wymaganych na egzaminie komorniczym, ogłaszanym corocznie przez Ministra Sprawiedliwości.

Zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi pytania testowe są jednokrotnego wyboru i każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, w tym jedną, prawidłową wraz z podaniem podstawy prawnej. Pytania oparte są jedynie na brzmieniu tekstów ustaw, nie dotyczą problemów doktrynalnych czy zagadnień wynikających z orzecznictwa.

Aplikacja komornicza zawiera testy z wszystkich ustaw objętych wykazem publikowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości (brakujące testy z ustaw wymaganych w 2024 r. są publikowane w wersji online).

Zbiór uwzględnia stan prawny na styczeń 2024 r. i zmiany, które zostały ogłoszone w Dz.U. do tego czasu, a wchodzące w życie do końca września 2024 r. Zapewniamy kilkakrotną aktualizację pytań do dnia egzaminu w 2024 r. (w tym nowe testy po opublikowaniu wykazu aktów prawnych, które będą obowiązywały na egzaminie w 2024 r.). Sprawdź na stronie aktualizacje.beck.pl.

Pytania, które pojawiły się w ubiegłych latach na egzaminach są zaznaczone na szaro (w polu zawierającym podstawę prawną) wraz z wskazaniem roku, w którym padło konkretne pytanie.

Do książki została dołączona zakładka, która pomaga w nauce. Zakładka zakrywa odpowiedź i podstawę prawną - wystarczy ją przyłożyć pod treścią pytania.

Aplikacja komornicza to:

 • prawie 8 000 pytań ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę,
 • pomoże zdać egzamin na aplikację – 130 pytań z ubiegłorocznego egzaminu znajdowało się w książce,
 • utrwali materiał zdobyty w toku aplikacji,
 • przypomni wiedzę potrzebną do wykonywania praktyki zawodowej,
 • zawiera pytania, które padały na egzaminach wstępnych w latach 2011–2023,
 • zawiera statystykę pytań (pozwala sprawdzić, ile pytań z poszczególnych ustaw padało na egzaminach wstępnych).

Aplikacja komornicza obejmuje testy m.in. z:

 • Prawa konstytucyjnego: Konstytucji RP, ustawy o Sądzie Najwyższym, Rzeczniku Praw Obywatelskich, Prawie o ustroju sądów powszechnych, skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym;
 • Prawa cywilnego: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustaw: o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, o księgach wieczystych i hipotece, o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • Prawa handlowego, gospodarczego i finansowego: Kodeksu spółek handlowych, Prawa upadłościowego, Prawa restrukturyzacyjnego, Ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych, Krajowym Rejestrze Sądowym, o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, o fundacjach, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Krajowym Rejestrze Zadłużonych;
 • Prawa pracy: Kodeksu pracy, ustaw o o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Prawa karnego: Kodeksu karnego;
 • Prawa administracyjnego i spółdzielczego: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o ustroju sądów administracyjnych, ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o spółdzielniach mieszkaniowych, o gospodarce nieruchomościami, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ewidencji ludności;
 • Prawa prywatnego międzynarodowego;
 • Prawa o Unii Europejskiej oraz
 • Ustawy o komornikach i kosztach komorniczych.

Aplikacja komornicza 2024. Pytania odpowiedzi tabele + dostęp do testów online - ebook

269,10 zł 299,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 299,00 zł

Cena Klubowicza Nexto Premium?

179,40 zł 299,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 299,00 zł
i
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!