Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Dochody nieujawnione – ebook

CENA NEXTO

Aneta Nowak-Piechota   Aleksandra Krajewska   Kacper Sołoniewicz   Michał Sroczyński   Adam Mariański   Bartosz Rodak   Michał Wilk  

19.09.2016

01.01.2016

polski

212

Wolters Kluwer

978-83-264-8657-9

  • EPUB
  • PDF

Opis

Adam Mariański doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze
Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkie-
go; adwokat; doradca podatkowy; partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Praw-
no-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, członek
zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International
Fiscal Association; członek rady programowej Przeglądu Podatkowego; autor i współautor
ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Książka zawiera omówienie wszystkich aspektów i etapów kontroli w zakresie dochodów nie-
ujawnionych. W pracy znajdują się odpowiedzi na takie pytania jak:
Na czym polega i jak przebiega kontrola podatkowa oraz postępowanie podatkowe związane
z dochodami nieujawnionymi?
Jak udowodnić, że wydatki zostały pokryte przychodami opodatkowanymi lub nieopodatko-
wanymi?
W jaki sposób dokumentować czynności oraz jakich błędów dokumentacyjnych nie popeł-
niać, aby nie narażać się na kontrolę w zakresie dochodów nieujawnionych?
Jak skutecznie prowadzić postępowania przed organami, a także jakie wnioski dowodowe na-
leży zgłaszać oraz jakie przysługują środki zaskarżenia?
Publikacja przeznaczona jest dla podatników, wobec których prowadzona jest kontrola w za-
kresie dochodów nieujawnionych, oraz dla tych osób, którym grozi ryzyko wszczęcia kontro-
li, a także ich pełnomocników. Zainteresuje również studentów oraz aplikantów, pracowników
organów podatkowych i księgowych.

Dochody nieujawnione - ebook

122,16 zł 135,73 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 122,16 zł

Cena Klubowicza Nexto Premium?

81,44 zł 135,73 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 122,16 zł
i
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!