Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Świadek koronny – ebook

CENA NEXTO

Opracowanie zbiorowe  

19.03.2024

30.01.2024

polski

1285

Wolters Kluwer

978-83-8358-440-9

  • PDF

Opis

KODEKS KARNY

23 września 2023 r. – ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834)

→ dotyczy: art. 112a.

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 10 § 2, § 2a, § 3, art. 32 pkt 4, art. 33 § 1a, § 2a, art. 34 § 1aa, art. 37, art. 37a, art. 38 § 2 i 3, art. 39 pkt 8 i pkt 9, art. 40 § 2 pkt 2, art. 41 § 1a, art. 41a § 1a, art. 42 § 2 i 3, art. 43a § 3, 4, art. 43ba, art. 43bb, art. 44b, art. 53 § 1, § 2a–2e, art. 57, art. 57b, art. 60 § 3, § 6, § 7, § 7a, § 8, art. 64 § 1 i 2, art. 64a, art. 73 § 2, art. 75 § 4, art. 75a, art. 76 § 1 i § 1b, art. 77 § 2, § 3 i 4, art. 78, art. 79, art. 80 § 2, § 2a, § 3, art. 81, art. 85a, art. 86 § 1, § 1a, § 2b, art. 88, art. 93c pkt 3, art. 93d § 5, art. 93g § 2 i 3, art. 101 § 1 pkt 1, § 3, § 3a, § 4, art. 102 § 1 i § 2, art. 105, art. 107 § 1 i § 3, art. 115 § 2 i § 9a, art. 117 § 1, art. 118 § 1 i § 2, art. 118a § 1, § 2, § 3, art. 120, art. 122 § 1, art. 123 § 1 i § 2, art. 124 § 1, art. 125 § 2, art. 126c § 1, art. 127 § 1 i § 2, art. 128 § 1, art. 130 § 2 i § 4, art. 134, art. 140 § 2, art. 148 § 1, § 2, § 5, art. 148a, art. 154 § 2, art. 156 § 1 i § 3, art. 158 § 1, § 2, § 3, art. 161 § 1, § 2, § 3 i 4, art. 163 § 3, art. 165 § 3, art. 165a § 1, art. 166 § 1, § 2, § 3, art. 167 § 1, art. 173 § 3, art. 178 § 1, § 1a, § 3, art. 178a § 1, § 4, art. 185 § 3, art. 189 § 2a, § 3, art. 189a § 1, art. 190 § 1, art. 190a, art. 191 § 1 i 1a, § 3, art. 193 § 1, § 2, art. 197 § 1, § 3, § 4, § 5, art. 200 § 1, § 6, art. 200a § 1, art. 202 § 3, art. 203, art. 207 § 3, art. 210 § 2, art. 223 § 2, art. 224a § 2, art. 228 § 5, § 5a, § 6, art. 229 § 4, § 4a, § 5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 234, art. 235, art. 239 § 1, art. 240 § 1, art. 241 § 3, art. 244c, art. 252 § 1 i § 2, art. 256 § 1 i § 1a, § 2, art. 258 § 1, § 2, § 3, § 4, art. 264 § 4, art. 270 § 1, art. 270a § 2, art. 271a § 2, art. 277a § 1, art. 278 § 1a, § 3, § 3a, § 5, art. 278a, art. 280 § 1 i § 2, art. 282, art. 283, art. 294 § 1, § 3 i 4, art. 296 § 4a, art. 305, art. 306b, art. 306c, art. 307 § 1, art. 309, art. 310 § 1, art. 324 § 1, art. 327, art. 328, art. 352 § 3.

1 października 2023 r. – ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1834)

→ dotyczy: art. 40 § 3, art. 130, art. 131.

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 44b, art. 178 § 3, art. 178a § 5.

1 lipca 2024 r. – ustawa z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. poz. 1963)

→ dotyczy: art. 115 § 13 pkt 10.

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS KARNY

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 8.

USTAWA Z 20 LUTEGO 2015 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – wyciąg

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 16, art. 17.

USTAWA Z 7 LIPCA 2022 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS KARNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – wyciąg

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 22–31.

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

28 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 52a, art. 55 § 5, art. 60 § 1, 5, art. 133 § 2a, 2b, 2c, art. 177 § 1a, 1c, 1d, art. 249 § 3a, art. 287 § 5, art. 313 § 1, 1a, art. 330 § 4, art. 339 § 3b, 5, art. 368a, art. 390 § 4, 5.

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 12 § 4, art. 25 § 1 pkt 2, art. 29 § 2, art. 37, art. 49a, art. 55 § 1, 2, 2b, art. 114, art. 213 § 1 i 2, art. 258a, art. 266 § 1a i 3, art. 306 § 1a pkt 3, art. 325b § 1 pkt 3, art. 330 § 2, 2a, art. 332 § 1 pkt 3, art. 338 § 6, art. 387 § 2, art. 413 § 3, art. 418 § 2, § 4, art. 426 § 2, art. 457 § 2, art. 618f § 1.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

→ dotyczy: art. 52a, art. 147 § 2a, art. 171 § 8, 9, art. 185d, art. 185e, art. 185f, art. 300 § 3a, 3b, 4.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)

→ dotyczy: odnośnik nr 1 do ustawy, art. 76, art. 76a, art. 214 § 2 pkt 1a, art. 299b, art. 300 § 1, art. 360 § 1 pkt 2, art. 607l § 3a–3c, 4, art. 618 § 1 pkt 12a, art. 618ia.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

→ dotyczy: art. 21 § 1 pkt 4, art. 51 § 2a.

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 291 § 2 pkt 2, art. 295 § 1a.

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 34 § 3, 4–6, art. 133a, art. 294 § 1, art. 402 § 2a, art. 404 § 2a, art. 404b, art. 404c, art. 439 § 1 pkt 2, art. 448 § 1a.

1 października 2028 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

→ dotyczy: art. 100b.

1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

→ dotyczy: art. 55 § 1 zd. 1, art. 100a, art. 116, art. 119 § 1 pkt 2, art. 120 § 1, 1a, art. 124, art. 128 § 1, 1a, 1b, art. 130 zd. 2, art. 131 § 1, 1a, art. 131a, art. 132 § 1, 1a, art. 133 § 1, art. 138, art. 139 § 1 zd. 2, art. 140, art. 141, art. 148a § 1, 3, 4, art. 157 § 1, 2, art. 213 § 2, art. 299a § 2, art. 300a, art. 302a, art. 332 § 1 pkt 1a, art. 333 § 3 zd. 2, art. 334 § 2 pkt 2, art. 338 § 1, 1b, 3 zd. 1, art. 338b § 1 zd. 1, art. 505 § 1 zd. 1 i 2, § 2 zd. 1, art. 517d § 1a zd. 1, art. 517e § 1 zd. 1, § 1a zd. 2, art. 589s § 3 zd. 3, art. 611tj § 5.

USTAWA Z 7 LIPCA 2023 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA  CYWILNEGO, USTAWY – PRAWO O USTROJU SĄDÓW  POWSZECHNYCH, USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA  KARNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – wyciąg

28 września 2023 r., 1 października 2023 r., 14 grudnia 2023 r., 1 stycznia 2024 r., 14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania  cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów  powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania  karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 3, 10, 35, 36, 39, 40.

KODEKS KARNY WYKONAWCZY

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 43la § 1 pkt 1, § 6, art. 43lla § 1 pkt 1, art. 85 § 2, art. 88 § 3 pkt 2, art. 110 § 2b pkt 2, art. 139 § 6, art. 151 § 2, art. 159 § 1, art. 161 § 3 i 4, art. 169b § 3 pkt 1, art. 178a.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 818)

→ dotyczy: art. 212 § 1.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

→ dotyczy: art. 11 § 1b, 2, art. 43lh § 5, art. 168a § 2, 2a, 2b.

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 11 § 1, art. 11a–11c, art. 12a § 1, 2, art. 44 § 1, art. 49 § 2a, art. 51 § 1, 1a, art. 187 § 1, 1b, art. 195a § 2, art. 206 § 1a, 1b, 3, 3a.

1 stycznia 2026 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 43a § 2 pkt 1, art. 43c, art. 43e § 4, art. 43i § 4, art. 43k § 1, art. 43ka, art. 153a, art. 153b, art. 156 § 2a i § 2b, art. 173 § 3.

KODEKS KARNY SKARBOWY

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 20 § 2, art. 39 § 2.

KODEKS WYKROCZEŃ

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 65a, art. 107, art. 107a § 1, art. 116 § 1, 1a, 2, art. 119 § 1, art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2, art. 124 § 1.

3 października 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. poz. 2119)

18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

→ dotyczy: art. 138b.

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.; t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 285)

→ dotyczy: art. 38 § 1 i 2.

7 października 2023 r. – ustawa z 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz.U. poz. 1963)

→ dotyczy: art. 96 § 1ae.

WSPIERANIE I RESOCJALIZACJA NIELETNICH

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 5, art. 25, art. 38 ust. 2 pkt 4, art. 46 ust. 2, art. 65 ust. 2, art. 67 ust. 1, 3, art. 87 pkt 3, art. 235 ust. 5, art. 237 ust. 5, art. 240 ust. 3, art. 248 ust. 1 pkt 2, art. 250 ust. 2, art. 355.

15 lutego 2024 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)

→ dotyczy: art. 28 § 5.

14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

→ dotyczy: art. 7 pkt 8.

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY POPEŁNIONE POD GROŹBĄ KARY

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a.

USTAWA O OPŁATACH W SPRAWACH KARNYCH

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 2 ust. 1 pkt 6 i 7.

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

6 października 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. poz. 2151)

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

20 września 2023 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. poz. 1939)

1 października 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2600 ze zm.)

→ dotyczy: art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 3, art. 59 ust. 2.

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Świadek koronny - ebook

75,60 zł 84,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 84,00 zł

Cena Klubowicza Nexto Premium?

50,40 zł 84,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 84,00 zł
i
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!