Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Kodeks karny. Komentarz – ebook

CENA NEXTO

Magdalena Budyn-Kulik   Patrycja Kozłowska-Kalisz   Marek Kulik   Marek Mozgawa  

12.09.2023

28.06.2023

polski

1315

Wolters Kluwer

978-83-8328-919-9

  • EPUB
  • PDF

Opis

W komentarzu zawarto konkretne rozwiązania problemów pojawiających się na tle stosowania regulacji kodeksowych. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne autorzy proponują odpowiedzi wsparte argumentacją zarówno własną, jak i innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego, z przywołaniem orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

W najnowszym wydaniu zostały omówione m.in. zmiany dokonane tzw. dużą nowelizacją Kodeksu karnego, dotyczące:
• wydłużenia okresu przedawnienia karalności za zabójstwo z 30 do 40 lat;
• zwiększenia liczby przestępstw niepodlegających przedawnieniu (np. zgwałcenie dziecka lub zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem);
• rozszerzenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów na kierowców, którzy po spowodowanym wypadku, a przed poddaniem ich badaniu na zawartość alkoholu lub środka odurzającego, spożywali alkohol lub zażywali środek odurzający;
• wprowadzenia nowych typów przestępstw, w tym przyjęcie zlecenia zabójstwa, uchylanie się od wykonania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki za przygotowanie do zabójstwa (dodany art. 148 § 5 k.k.).
• zaostrzenie odpowiedzialności karnej wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, wolności seksualnej i własności.

Komentarz uwzględnia też zmiany wprowadzone ustawą z 13.01.2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289), dotyczące m.in. wprowadzenia nowego typu przestępstwa doprowadzenia innej osoby do zawarcia małżeństwa przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności.
Komentarz uzupełniono o najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych.
Autorami publikacji są pracownicy Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS, dr Patrycja Kozłowska-Kalisz, dr. hab. Marek Kulik, prof. UMCS, oraz prof. dr. hab. Marek Mozgawa.

Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców – zarówno praktyków, jak i przedstawicieli doktryny prawa karnego. Będzie też pomocna studentom oraz aplikantom w zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa karnego.

Kodeks karny. Komentarz - ebook

221,40 zł 246,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 246,00 zł

Cena Klubowicza Nexto Premium?

147,60 zł 246,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 246,00 zł
i
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!