Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce – ebook

TANIEJ 7 %

Ewa Wójcik  

17.09.2020

polski

275

CeDeWu

978-83-7941-383-6

  • PDF

Opis

Książka stanowi studium przedstawiające sytuację podmiotów na rynku oszczędności indywidualnych w Polsce - zarówno gospodarstw domowych reprezentujących podaż środków finansowych, jak i instytucji finansowych zgłaszających popyt na te środki.

Część analizy dotycząca gospodarstw domowych obejmuje podejmowane przez nie decyzje finansowe, cele i motywy działania na tle teorii dotyczą­cych konsumpcji i oszczędzania. Przedstawione zmiany w sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce oraz ich postawach i skłonności do oszczędzania znajdują odzwierciedlenie w zmieniającej się wielkości i strukturze oszczędzania. Interesujące wnioski płyną z porównania skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych w różnych krajach.

Książka zawiera również analizę sytuacji instytucji rywalizujących o oszczędności, tj. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw fundu­szy inwestycyjnych, podmiotów maklerskich i towarzystw emerytalnych oraz ocenę i porównanie ich siły i pozycji konkurencyjnej. Ponadto przeprowa­dzono rozważania dotyczące sposobu i zakresu, w jaki instytucje finansowe wykorzystują poszczególne narzędzia konkurowania, tj. dywersyfikację oferty, cenę, dystrybucję, promocję i czynniki niematerialne - personel i wizerunek.

Ocenę skuteczności instrumentów stosowanych przez konkurujące na rynku oszczędności instytucje przeprowadzono na podstawie analizy wyników badania ankietowego, którego celem była m.in. identyfikacja czynników wpływających na decyzje i zachowania klientów dotyczące oszczędzania, w tym determinant wyboru poszczególnych form lokowania nadwyżek finansowych.

Książka może stanowić wartościowe źródło informacji zarówno dla studentów uczelni ekonomicznych pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu konkurencji i rynku oszczędności, jak też dla pracowników naukowych wyższych uczelni. Powinna również zainteresować pracowników instytucji fi­nansowych dążących do zwiększenia efektywności działań konkurencyjnych w zakresie przyciągania oszczędności.

Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce - ebook

70,68 zł 76,00 zł
?
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!