Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

CeDeWu

Liczba pozycji: 962
 • Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 7 %

  Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej – książka

  J. Bednarczyk   Sławomir Ireneusz Bukowski   W. Kapuścińska-Przybylska  

  Książka jest prezentacją badań przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrod- ków naukowych na temat uwarunkowań wzrostu gospodarczego w Polsce oraz w kra- jach Unii Europejskiej.Stanowi ona kontynuację rozważań na temat mechanizmów i źródeł wzrostu gospodarczego zawartych w publikacji wydawanej w CeDeWu. Na treść tamtej publikacji składają się głównie analizy teoretycznych i empirycznych aspektów...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • Renta geograficzna a rozwój społeczno - gospodarczy – książka
  TANIEJ 7 %

  Renta geograficzna a rozwój społeczno - gospodarczy – książka

  Katarzyna Kopczewska  

  W skomplikowanej „układance ” badań regionalnych coraz częściej elementem porządkującym mnogość czynników rozwoju jest struktura powiązań przestrzennych.Interakcje sąsiedzkie oraz ograniczające je bariery fizyczne, administracyjne, kulturowe, historyczne, językowe stanowią o rozprzestrzenianiu się procesów w sferze ekonomicznej i społecznej. Stąd rozwój ekonomiczno-społeczny może być obserwowany z...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • Polityka przestrzenna obszarów wiejskich – książka
  TANIEJ 7 %

  Polityka przestrzenna obszarów wiejskich – książka

  Marcin Feltynowski  

  Przestrzeń jako dobro ograniczone powinna być kształtowana w odpowiedni sposób przez władze lokalne. Kluczowe znaczenie w zarządzaniu przestrzenią ma prowadzona polityka przestrzenna, która dzięki swoim instrumentom umożliwia osiąganie celów założonych przez władze samorządowe.

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości – książka
  TANIEJ 7 %

  Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości – książka

  Rynek finansowy i jego instrumenty w obliczu globalizacji Inwestycje i ryzyko w działalności gospodarczej Problemy wyceny wartości przedsiębiorstwa Finansowe aspekty zarządzania aktywami niematerialnymi System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce – książka

  Iwona Ładysz  

  Obszary metropolitalne są nowym jakościowo zjawiskiem w przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski. Konkurencyjność obszarów metropolitalnych na tle pozostałych jednostek przestrzennych rośnie, co wywołuje różnorodne, często niejednoznaczne konsekwencje dla rozwoju regionalnego. W książce zaprezentowano wyniki badań nad konkurencyjnością obszarów metropolitalnych, przeprowadzonych w Katedrze Gospodarki...

  Data dostępności:

  Cena: 49,29 zł 53,00 zł

  Więcej

 • Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji – książka

  Tradycją stały się już coroczne seminaria naukowe z zakresu szeroko rozumianych finansów, zwane zjazdami katedr finansów, bankowości i ubezpieczeń polskich uczelni. Przedmiotem dyskusji w trakcie tych seminariów są aktualne zagadnienia z zakresu finansów, bankowości i ubezpieczeń. W 2003 roku seminarium zostało zatytułowane: "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji". W ostatnich...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach – książka

  Książka "Zarządzanie konkurencyjnością biznesu turystycznego w regionach" jest adresowana do studentów, przedsiębiorców oraz pracowników sektora publicznego i społecznego działających w systemie zarządzania turystyką. Pozwoli na: - przełamywanie stereotypów typowych systemów świadczenia usług turystycznych w regionach, - nowoczesne komponowanie biznesu turystycznego z wykorzystaniem turystyczno-krajobrazowych...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy – książka
  TANIEJ 7 %

  Wpływ ryzyka strategicznego na wartość firmy dla akcjonariuszy – książka

  Magdalena Wereda-Kolasińska  

  Jednym z najistotniejszych rodzajów ryzyka, które oddziaływuje na firmę jest tzw. ryzyko strategiczne, stanowiące główny temat niniejszego opracowania. Waga podjętego tematu wynika często z niedostrzegania lub niedoceniania przez instytucje niebezpieczeństw, jakie niesie ryzyko strategiczne, a przede wszystkim niskiej świadomości samego pojęcia i siły ryzyka strategicznego w świecie biznesu. Celem...

  Data dostępności:

  Cena: 40,92 zł 44,00 zł

  Więcej

 • Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji – książka

  Wiesława Caputa   Alina Gorczyńska-Dybek   Danuta Szwajca  

  Przełom wieku XIX i XX to bez wątpienia era informacji, w której na skutek nowych rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych, rzeczywistość gospodarcza nabrała multimedialnego, interaktywnego oraz wirtualnego charakteru. Dzięki dynamicznemu rozwojowi systemów komunikacji (telefonii komórkowej, Internetu, telewizji interaktywnej), klienci mają dostęp do ogromnej ilości informacji. Mają też większą...

  Data dostępności:

  Cena: 40,92 zł 44,00 zł

  Więcej

 • Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Technologiczne i społeczno ekonomiczne determinanty zatrudnienia w sektorze bankowym w Polsce – książka

  Jerzy Kaźmierczyk  

  W książce poruszono wpływ determinant: - ekonomicznych (prywatyzacja, napływ kapitału zagranicznego, łączenia banków oraz cykl koniunkturalny), - społecznych (kultura organizacyjna, migracje krajowe i międzynarodowe, poziom wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników oraz potencjalnych pracowników), - technologicznych (systemy informatyczne wspomagające zarządzanie personelem, Internet i Intranet...

  Data dostępności:

  Cena: 57,66 zł 62,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 962

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA