Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

CeDeWu

Liczba pozycji: 549
 • TANIEJ 7 %

  Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych – ebook

  Agnieszka Dejnaka  

  „Oddawana do rąk Czytelników książka pt. Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościo­wych ma szczególną wartość w związku z dokonującymi się przeobrażeniami rynkowymi w Polsce, a zwłaszcza rozwojem Internetu i technologii infor­macyjnych. Kluczową rolę w tych przeobrażeniach odgrywa e-konsument. Wiedza o jego zachowaniach staje się głównym czynnikiem...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 56,73 zł 61,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym – ebook

  Maciej J. Nowak   Paweł Mickiewicz  

  „Na rynku wydawniczym wprawdzie są opracowania z tego zakresu, ale nie ma zwartej monografii ujmującej plan zagospodarowania przestrzennego województwa, jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym. Żadne z nich nie jest tak kompleksowe, jak przedstawiona do recenzji książka.” - z recenzji prof. dr hab. Barbary Kryk Książka „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 56,73 zł 61,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy – ebook

  Jerzy B. Karski  

  Przedstawiony w niniejszym opracowaniu zbiór osiągnięć w dziedzinie dowodów naukowych promocji zdrowia w skali światowej oraz zaprezentowa­nie decyzji i kierunków działań w wybranych krajach, powinny przekonać naszych polityków i decydentów o potrzebie większego ich zaangażowania w problematykę zdrowotną społeczeństwa, gdyż jak wiadomo postęp i rozwój społeczno-gospodarczy jest znacznie łatwiejszy,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 39,99 zł 43,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej – ebook

  dr Grzegorz Borowski  

  Ostatnie dwadzieścia lat było okresem dynamicznego rozwoju funduszy inwestycyjnych. Instytucje te odgrywają coraz większą rolę na rynku oszczęd­ności i w gospodarce. Mimo istnienia prawa unijnego regulującego tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych rynki tych instytucji w poszcze­gólnych krajach nie rozwinęły się w jednakowym stopniu - niektóre kraje stały się europejskimi centrami funduszy...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 56,73 zł 61,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Finansowe determinanty wzrostu w gospodarce globalnej – ebook

  Jan L. Bednarczyk  

  Współczesna gospodarka światowa znajduje się w szczególnej fazie rozwoju. Z jednej strony, pojawiają się oznaki wychodzenia z jednego z najgłęb­szych kryzysów, jakie dotknęły kraje rozwinięte w latach 2007-2008, zaś z drugiej strony - równowaga wzrostu jest na tyle krucha, że znaczna część uczestników życia gospodarczego przewiduje możliwość rozwinięcia się po tym kryzysie jedynie słabego ożywienia...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 56,73 zł 61,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Polityczne uwarunkowania zmian w ochronie zdrowia. Sektor niepubliczny – ebook

  Leszek Buliński  

  Wśród licznych opracowań dotyczących poszczególnych aspektów działalności zakładów opieki zdrowotnej przedstawiona praca ujmuje możliwie cało­ściowo proces rozwoju rynku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnych w Polsce. Autor wyznaczył sobie trudne zadanie zaproponowania kolejnej pozycji literatury, która ma wyjaśnić możliwości i trudności rozwoju sektora prywatnego w opiece zdrowotnej wobec aktualnego...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polityki pieniężnej – ebook

  Wiesława Przybylska-Kapuścińska  

  Przedstawione opracowanie ilustruje funkcjonowanie współczesnych narzędzi polityki pieniężnej w ramach Eurosystemu oraz w dwóch państwach (od 1.05.2004 r. nowych członkach Unii Europejskiej) , Polsce i Czechach. Jego celem jest prezentacja trzech najważniejszych instrumentów polityki pieniężnej, do których należą: - rezerwa obowiązkowa, - operacje otwartego rynku, - transakcje kredytowo-depozytowe...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 33,48 zł 36,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Książka stanowi omówienie sposobu wdrażania systemów IT i skuteczność ich działania w publicznych służbach zatrudnienia – ebook

  Tomasz Jeruzalski  

  Książka stanowi omówienie sposobu wdrażania systemów IT i skuteczność ich działania w publicznych służbach zatrudnienia. W sektorze publicznym efektywność powinna być głównym determinantem sposobu realizacji systemów IT. Praktyka wskazuje  jednak, że już na etapie planowania systemów informatycznych nie uwzględnia się rzeczywistych potrzeb  przyszłych użytkowników oraz nie prowadzi się rzetelnej analizy...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Nowa umowa kapitałowa - ewolucja czy rewolucja – ebook

  Jolanta Zombirt  

  Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) dla środowiska bankowców oraz badaczy zajmujących się tematyką bankową jest szeroko dyskutowanym i jednocze­śnie ogromnym wyzwaniem regulacyjnym. (...) Publikacja Jolanty Zombirt jest jednym z pierwszych kompleksowych i poważniejszych opracowań dotyczących nowych standardów w zakresie ade­kwatności kapitałowej. Zebrano w niej wiele dotychczas fragmentarycznie poruszanych...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 48,36 zł 52,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Instrumenty bankowości elektronicznej – ebook

  Anna Matuszyk   Paweł Grzegorz Matuszyk  

  Książka "Instrumenty bankowości elektronicznej" wpisuje się w nowoczesny nurt bankowości, jej funkcjonowania i organizacji. Stanowi interesujący, na­pisany w sposób zwięzły i kompleksowy, przegląd wszystkich instrumentów bankowości elektronicznej głównie uwzględniający rozwiązania amerykań­skie. W książce przedstawiono m.in.: - definicje bankowości elektronicznej, - obowiązujące systemy płatności,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 549

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA