Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Zamówienia publiczne – ebook

CENA NEXTO

Radosław Antonów   Anna Banaszewska   Wojciech Bereszko   Piotr Bielarczyk   Wojciech Bożek   Wojciech Gonet   Joanna Kiraga   Michał Krawczyk   Maciej Lubiszewski   Piotr Marquardt   Rafał R. Wasilewski   Paulina Sobczyk-Smolik   Daniel Wacinkiewicz   Anna Wójtowicz-Dawid   Anna Wolska-Bagińska  

29.09.2021

23.09.2021

polski

801

Wolters Kluwer

978-83-8246-820-5

  • PDF

Opis

W książce omówiono regulacje nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustaw związanych z szeroko rozumianymi zamówieniami publicznymi, w tym: o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Analizie poddano m.in.:

• najważniejsze instytucje Prawa zamówień publicznych,

• poszczególne stanowiska przedstawiane w wybranych orzeczeniach sądów oraz doktrynie prawa.


Autorzy poruszają zagadnienia związane z wyborem podmiotu do realizacji zadania publicznego, który wykona go w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem trudnych do jednoczesnego spełnienia kryteriów:

• uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz

• optymalnego doboru środków służących osiągnięciu założonych celów.


Ico_Gray_17.gif [486 B] W opracowaniu przedstawiono m.in.:

uwarunkowania wydatkowania środków publicznych,

• krajowe regulacje określające zasady udzielania zamówień publicznych,

• podmioty stosujące zamówienia publiczne,

• narzędzia wykorzystywane do komunikacji elektronicznej,

• szacowanie zamówień publicznych,

• wartość zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu,

dokumentację zamówień publicznych,

• postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, a także o wartości mniejszej niż progi unijne,

• dynamiczny system zakupów,

• postępowanie konkursowe,

• zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,

• zamówienia sektorowe, w obronności i bezpieczeństwie,

• elementy społeczne w zamówieniach publicznych,

• status prawny i kompetencje organów właściwych w sprawach zamówień,

• środki ochrony prawnej,

• pozasądowe rozwiązywanie sporów,

• kwestie kontroli udzielania zamówień publicznych,

kary pieniężne w zamówieniach publicznych,

• odpowiedzialność karną i dyscyplinarną za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.


Autorzy starali się wskazać właściwe kierunki interpretacji i wykładni przepisów Prawa zamówień publicznych, z uwzględnieniem norm prawa Unii Europejskiej.


Ico_Gray_6.gif [752 B] Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji publicznej zajmujących się zamówieniami publicznymi, na każdym etapie realizacji zamówienia publicznego, a także adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców i przedstawicieli nauki.

Zamówienia publiczne - ebook

121,50 zł 135,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 121,50 zł

Cena Klubowicza Nexto Premium?

81,00 zł 135,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 121,50 zł
i
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!