Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Redakcja naukowa

Liczba pozycji: 41
 • TANIEJ 7 %

  System prawa pracy. Tom XIV. Historia polskiego prawa pracy – ebook

  Krzysztof Baran   Redakcja naukowa  

  Tom XIV "Systemu prawa pracy" zawiera kompleksową prezentację rozwoju i historii f undamentalnych instytucji indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Umożliwia poznanie aksjologii, która legła u podstaw ich konstrukcji. Dotychczas na polskim rynku wydawniczym nie było pozycji, która tak szeroko i systemowo traktowała o tych zagadnieniach. W publikacji Czytelnicy odnajdą opracowania dotyczące historii...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 236,22 zł 254,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Prawo ochrony środowiska. Wydanie 4 – ebook

  Marek Górski   Redakcja naukowa  

  Podręcznik składa się z dwóch części: Pierwsza dotyczy zasad ogólnych ochrony środowiska i oceny oddziaływania na nie . Porusza również zagadnienia dostępu do informacji o środowisku, instrumentów finansowo-prawnych stosowanych do osiągania celów jego ochrony oraz odpowiedzialności prawnej z tytułu niewykonywania obowiązków ochronnych i wyrządzania szkód w środowisku. W części drugiej omówiono...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 62,31 zł 67,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Prawo cywilne i handlowe w zarysie – ebook

  Wojciech Katner   Redakcja naukowa  

  W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego, w tym: prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców (zwłaszcza prawo spółek handlowych), zarys prawa rzeczowego (własność, inne prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie), zobowiązania (m.in. umowy handlowe, odpowiedzialność odszkodowawcza),...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Współdziałanie w realizacji zadań oświatowych – ebook

  Krzysztof Gawroński   Redakcja naukowa  

  W książce autorzy wskazali różne sposoby współdziałania między podobnymi jednostkami oświatowymi, jak również między jednostką oświatową i organami prowadzącymi oraz nadzorującymi. -------------------------------------- Zaprezentowano analizę prawa oświatowego, planowania budżetowego, zagadnień relacji interpersonalnych i kompetencji społecznych . Przedstawiono także  sposoby wspomagania instytucjonalnego...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 93,93 zł 101,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  MERITUM Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Wydanie 11 – ebook

  Ewa Walińska   Redakcja naukowa  

  "Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa" ma charakter swoistego merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu złożonych nierzadko problemów sprawozdawczości finansowej. Stąd też Autorzy skoncentrowali się na takiej prezentacji zagadnień, aby była ona zrozumiała i przydatna w tworzeniu systemu rachunkowości jednostki generującego wysokiej jakości informację o finansowych efektach...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 236,22 zł 254,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Realizacja zasady dobra dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów – ebook

  Joanna Mucha   Redakcja naukowa  

  Dziecko, nie będąc stroną sporu sądowego w kwestiach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów, jest bez wątpienia jego centralną postacią, dlatego naczelną wartością podlegającą ochronie powinno być jego dobro. W książce przeanalizowano, czy obowiązujące przepisy oraz praktyka mediacyjna realizują tę zasadę. Wyjaśniono m.in.: • czy do mediacji powinno się przenosić regulacje wykorzystywane...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 125,55 zł 135,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  MERITUM Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe – ebook

  Redakcja naukowa   Izabella Gil  

  Celem opracowania jest przedstawienie w przystępny sposób złożonych zagadnień dotyczących niewypłacalności, dlatego zostało ono podzielone na dwie części: • pierwszą, opisującą  postępowania restrukturyzacyjne oraz • drugą, poświęconą prowadzeniu  postępowania upadłościowego. --------------------------------------Autorzy starali się omówić za pomocą  przykładów, schematów i wzorów poszczególne instytucje...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 157,17 zł 169,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych – ebook

  Dominik Lubasz   Redakcja naukowa  

  Konieczność wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w kancelariach prawnych nie jest zagadnieniem nowym, jednak nadal napotyka na pewne przeszkody, zwłaszcza w obszarze analizy ryzyka, w tym poprawności jej przeprowadzenia. W publikacji autorzy omawiają m.in.: • zagadnienia związane z bezpieczeństwem, w tym w relacjach z podmiotami przetwarzającymi, • kwestie cyberbezpieczeństwa, • perspektywę...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 102,30 zł 110,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo – ebook

  Andrzej Kidyba   Redakcja naukowa  

  Publikacja stanowi rozwinięcie i uzupełnienie dwóch poprzednich książek z serii „Biblioteka Prawa Handlowego”: Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych najczęściej stosowanych w praktyce wraz ze zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem. --------------------------------------W części dotyczącej umów kodeksowych zaprezentowano wzory...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 197,16 zł 212,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Prawa pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta. Komentarz – ebook

  Dorota Karkowska   Redakcja naukowa  

  Książka to kompleksowy komentarz do przepisów ustawy prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Z uwagi na charakter praw pacjenta zawartych w ustawie, analiza dotyczy przede wszystkim prawa natury osobistej, tj. • świadczeń zdrowotnych, • informacji, • działań niepożądanych produktów leczniczych, • tajemnicy informacji związanych z pacjentem, • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, •...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 157,17 zł 169,00 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 41

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA