Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy koncepcje wyzwania i rozwiązania – ebook

CENA NEXTO

Opis

Zbiór opracowań naukowych, recenzowanych przez dr. hab. Pawła Smolenia, prof. KUL, a będących wynikiem prac badawczych przedstawicieli krajowych ośrodków naukowych (praktyków prawa, sędziów NSA, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów powszechnych, członków samorządowych kolegiów odwoławczych i regionalnych izb obrachunkowych, radców prawnych, adwokatów oraz doradców podatkowych, pracowników Ministerstwa Finansów), ma na celu zdiagnozowanie teoretycznych i praktycznych aspektów stanowienia oraz stosowania prawa finansowego.

Ukazano doktrynalne problemy i praktyczne bariery w prawidłowym kształtowaniu treści tego prawa i jego funkcjonowaniu, a także podjęto próbę zidentyfikowania wyzwań, jakie dla nauki i stosowania prawa finansowego wynikają z dynamicznych zmian stosunków gospodarczych, społecznych i politycznych.

W książce omówiono zagadnienia m.in. związane z:

 • opłatami administracyjnymi, podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych;
 • zasadami prawa podatkowego (w tym zasada: rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości stanu faktycznego na korzyść podatnika, zdolności płatniczej, pewności, gospodarowania środkami publicznymi, in dubio pro tributario, równości opodatkowania);
 • ochroną interesu strony przed bezczynnością i przewlekłością postępowania podatkowego;
 • znaczeniem poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK;
 • normatywizacją finansów publicznych;
 • hipoteką akcyzową, długiem publicznym, instytucją absolutorium budżetowego, tajemnicą bankową;
 • regulacjami wynikającymi z prawa unijnego, mającymi wpływ na polski porządek prawny;
 • funkcjonowaniem jednostek samorządowych w Polsce oraz ich kontrolą finansową;
 • wprowadzeniem obowiązku raportowania schematów podatkowych;
 • wpływem postępowania dowodowego na postępowanie podatkowe, a także przedawnieniem zobowiązań podatkowych;
 • opodatkowaniem sektora energetycznego;
 • subwencją jako źródłem finansowania publicznej szkoły wyższej;
 • wpływem Brexitu na wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2021–2027;
 • wykonaniem zobowiązania podatkowego poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego;
 • innowacyjnymi technologiami finansowymi, w których wykorzystuje się systemy oparte na najnowszych osiągnięciach technicznych (duże zbiory danych, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, przetwarzanie w chmurze, biometria, system rejestrów rozproszonych.

Wieloaspektowość, różnorodność oraz wysoka wartość merytoryczna przedstawionych w książce treści z pewnością spotkają się z dużym zainteresowaniem.

Publikacja przeznaczona jest dla: sędziów i prokuratorów, adwokatów i radców prawnych oraz notariuszy i komorników sądowych. Będzie przydatna także aplikantom wszystkich zawodów prawniczych oraz studentom, a także osobom poszukującym informacji na temat prawa finansowego.

Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego. Problemy koncepcje wyzwania i rozwiązania - ebook

179,10 zł 199,00 zł

Cena Klubowicza Nexto Premium

119,40 zł 199,00 zł
?
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!