Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wolters kluwer

Liczba pozycji: 62
 • TANIEJ 7 %

  Ustawowe określenie sankcji karnej – ebook

  Paweł Burzyński  

  Stan prawny na 6.03.2008 r. Monografia zawiera analizę szczególnego rodzaju instrumentu prawnego, jakim jest sankcja karna. Obejmuje ona problematykę ustalenia kryteriów pozwalających na odróżnienie sankcji karnej od innych sankcji prawnych przewidzianych w polskim porządku prawnym, konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych uwarunkowań stanowienia sankcji karnych oraz techniki legislacyjnej stosowanej...

  Data dostępności:

  Cena: 57,96 zł 62,32 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Autoryzacja wypowiedzi – ebook

  Joanna Taczkowska  

  Instytucja autoryzacji wypowiedzi nie była dotąd przedmiotem opracowania monograficznego, niewiele jest także wypowiedzi na jej temat w doktrynie i piśmiennictwie prawniczym. Prezentowana praca przynosi więc pierwszą wyczerpującą wykładnię nałożonego na dziennikarzy prawnego obowiązku autoryzacji, a także defi nicję pojęcia wypowiedzi w odniesieniu do werbalnych i niewerbalnych form ekspresji. Autorka...

  Data dostępności:

  Cena: 50,02 zł 53,78 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska – ebook

  Bartosz Rakoczy  

  "Temat monografii jest oryginalny i dzięki temu praca zawiera dużą dawkę nowości naukowej. Monografia nie ma swego odpowiednika w literaturze naukowej. (...) Autor swe wywody opiera na solidnej materii normatywnej polskiej, międzynarodowej, europejskiej i wybranych państw. (...) Nadto nawiązuje do orzecznictwa. Szczególnie cenne jest wykorzystanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. (...) Autor...

  Data dostępności:

  Cena: 65,89 zł 70,85 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym – ebook

  Adrian Niewęgłowski  

  Prezentowana monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem problematyki cywilnoprawnego obrotu wynikami prac badawczych. Zawiera analizę wielu ważnych zagadnień prawnych, takich jak status wyników prac badawczych w prawie własności intelektualnej, realizacja prac badawczych na podstawie umów o prace badawcze i porozumień kooperacyjnych czy konkursy i udzielanie zamówień publicznych na prace badawcze....

  Data dostępności:

  Cena: 83,37 zł 89,64 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Konsekwencje prawne śmierci pracownika – ebook

  Ewa Hofmańska  

  Przedmiotem opracowania jest zagadnienie konsekwencji prawnych śmierci pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy i niektórych innych ustaw z zakresu prawa pracy. Analizie poddano z jednej strony zagadnienie następstwa prawnego w zakresie świadczeń majątkowych ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku oraz kwestię własnych roszczeń jego następców prawnych powstających na skutek śmierci pracownika,...

  Data dostępności:

  Data publikacji:

  Cena: 41,28 zł 44,39 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego – ebook

  Anna Kalisz  

  Celem pracy jest ukazanie roli wykładni operatywnej ETS, czyli tzw. case law , w procesie stosowania prawa wspólnotowego przez sądy ponadnarodowe i krajowe. Autorka opisuje odmienności i podobieństwa modelu stosowania i interpretacji prawa wspólnotowego w stosunku do prawa krajowego . Na uwagę zasługuje szerokie ujęcie wykładni (rozumianej jako interpretacja źródeł prawa, ale także etap ustaleń owych...

  Data dostępności:

  Cena: 54,11 zł 58,18 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym – ebook

  Agnieszka Skóra  

  Stan prawny na 1.05.2009 r. Niniejsza monografia jest pierwszą pracą w polskiej literaturze prawniczej podejmującą zagadnienie współuczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Celem pracy jest zaproponowanie definicji współuczestnictwa charakterystycznej dla postępowania administracyjnego oraz przydatnej w praktyce administracyjnej, wskazanie zasad wyznaczania współuczestników oraz przedstawienie...

  Data dostępności:

  Cena: 65,89 zł 70,85 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Alimenty i ojcostwo. Komentarz – ebook

  Zdzisław Krzemiński  

  Stan prawny na 1.01.2008 r. W komentarzu autor omawia przepisy prawa materialnegooraz procesowego , odnoszące się do alimentacjioraz ustalania ojcostwa. W pracy - poza komentarzemautorskim - przytoczone zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literatura przedmiotu. Książka zawieraponadto przepisy związkowe oraz wzory pozwu w sprawieo ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. W trzecim wydaniu autor omawia...

  Data dostępności:

  Cena: 41,28 zł 44,39 zł

  Więcej

  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim – ebook

  Joanna Buchalska  

  Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony nazwiska na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego. W monografii przedstawiono ochronę nazwiska jako dobra osobistego, jak również elementu nazwy lub firmy. Wskazano także na normy kolizyjne w odniesieniu do nazwiska oraz problematykę związaną z jego pisownią....

  Data dostępności:

  Cena: 78,59 zł 84,51 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • TANIEJ 7 %

  Podróże służbowe 2013 – ebook

  Jarosław Masłowski   Paweł Ziółkowski  

  Od 1 marca 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie podróży służbowych. Zastępuje ono dwa rozporządzenia dotychczas obowiązujące. Rozporządzenie w głównej mierze wprowadza zmiany dotyczące: wzrostu wartości stawek diet przy podróży krajowej oraz zagranicznej, jak również limitów noclegowych w wielu państwach. Modyfikuje przepisy o zastępczym dokumentowaniu poniesionych wydatków w sytuacji,...

  Data dostępności:

  Cena: 7,86 zł 8,45 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
Liczba pozycji: 62

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA