Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Difin

Liczba pozycji: 510
 • Poradnik skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego – książka
  TANIEJ 5 %

  Poradnik skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego – książka

  Beata Janik  

  Poradnik został opracowany dla absolwentów szkół policealnych przygotowujących się do egzaminu zawodowego na technika administracji. Książka składa się z czterech części. W pierwszej Autorka zawarła krótki zarys postępowania administracyjnego, a w nim omawia m.in. następujące zagadnienia: postępowanie administracyjne w systemie norm prawa administracyjnego, zakres obowiązywania Kodeksu postępowania...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • Podstawy ekonomii część 1 Mikroekonomia Podręcznik – książka
  TANIEJ 5 %

  Podstawy ekonomii część 1 Mikroekonomia Podręcznik – książka

  Janina Mierzejewska-Majcherek  

  Podręcznik został opracowany na podstawie programu nauczania ekonomii, zawartego w dokumentacji programowej dla zawodu technika ekonomisty nr 341[02]/MEN/2008.05.20. Podręcznik jest przeznaczony do kształcenia na poziomie technikum i szkoły policealnej. Jego treści są zgodne z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych dla technika ekonomisty. Struktura i treści podręcznika były konsultowane...

  Cena: 30,40 zł 32,00 zł

  Więcej

 • Matematyka Repetytorium dla maturzysty – książka
  TANIEJ 5 %

  Matematyka Repetytorium dla maturzysty – książka

  Wiesław Włodarski  

  Matematyka. Repetytorium dla maturzysty – to wyjątkowa książka. Nie jest podręcznikiem, nie jest także zbiorem zadań. Autor umiejętnie łączy obie te funkcje. Na uwagę zasługuje jasność i zrozumiałość części teoretycznej. Materiał powtórzeniowy podzielono na 12 działów. Po każdym z nich zamieszczono dwie grupy zadań. Pierwsza, nazwana sprawdzianem, jest złożona z dość prostych zadań. Uczeń, który rozwiąże...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • Oswoić ADHD – książka
  TANIEJ 5 %

  Oswoić ADHD – książka

  Beata Chrzanowska   Justyna Święcicka  

  Książka jest kolejnym wydaniem bardzo dobrze przyjętej publikacji o nadpobudliwości psychoruchowej, która uwzględnia polską specyfikę. Powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia Autorek w terapii i pracy z dziećmi z ADHD i zawiera, obok teorii, praktyczne wskazówki, jak postępować z dziećmi, które „wiercą się na krześle, ciągle się ruszają, łatwo się rozpraszają”, w sytuacjach życia codziennego...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • Prawo bilansowe a prawo podatkowe – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo bilansowe a prawo podatkowe – książka

  Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym – pytanie, czy są one koniecznością, a w jakim stopniu powodują zbędne obciążenie podatników – odnosi się głównie do sposobu ujęcia aktywów. Wprowadzeniem do rozważań jest syntetyczny zarys wyceny bilansowej ze wskazaniem nadrzędnych zasad rachunkowości, istotnie wpływających na kwestię pomiaru wartości. W kolejnych rozdziałach pracy...

  Cena: 54,15 zł 57,00 zł

  Więcej

 • Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego – książka
  TANIEJ 5 %

  Analiza kosztów-korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego – książka

  Agnieszka Becla   Stanisław Czaja   Anetta Zielińska  

  Książka zawiera omówienie teoretycznych oraz implementacyjnych podstaw wykorzystania analizy kosztów-korzyści do oceny proekologicznych przedsięwzięć gospodarczych. Przedstawiono w niej wybrane elementy ekonomii dobrobytu, które stanowią bazę samej analizy kosztów-korzyści, uwzględniając, z jednej strony, matematyczną złożoność problematyki, z drugiej, już istniejącą literaturę na ten temat (zwłaszcza...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń Podręcznik – książka
  TANIEJ 5 %

  Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń Podręcznik – książka

  Ewa Jarocka  

  Wydanie II podręcznika Finanse jest pozycją rozszerzoną i zaktualizowaną, zawierającą wiele ćwiczeń i zadań. Podręcznik ten adresowany jest do nauczycieli, uczniów, słuchaczy Policealnych Studiów Zawodowych, studentów studiów licencjackich oraz szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką szeroko pojętych finansów. 45/03

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • Rynek papierów wartościowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Rynek papierów wartościowych – książka

  Witold Bień  

  W opracowaniu skoncentrowano się na papierach wartościowych o finansowym charakterze, gdyż problematyka innych walorów związanych już ściślej z obrotem handlowym (np. konosamentów, warrantów towarowych, niektórych dokumentów ubezpieczeniowych) stanowi odrębną dziedzinę. Celem opracowania jest zapoznanie Czytelnika z rodzajami, funkcjami i sposobami posługiwania się papierami wartościowymi w prakty...

  Cena: 52,25 zł 55,00 zł

  Więcej

 • Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji – książka
  TANIEJ 5 %

  Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji – książka

  Aleksander Surdej   Krzysztof Wach  

  Książka jest pierwszą w Polsce monografią poświęconą sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Składa się z części teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczna wyjaśnia istotę i specyfikę oraz rolę firmy rodzinnej w gospodarkach rynkowych, porusza kwestie własności, kontroli i zarządzania w przedsiębiorstwach rodzinnych, omawia uwarunkowania procesu sukcesji firm rodzinnych w nawiązaniu do sekwencji...

  Cena: 36,10 zł 38,00 zł

  Więcej

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – książka

  Joanna Moczydłowska  

  W standardach kształcenia obowiązujących wszystkie uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Zarządzanie znajduje się przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakres merytoryczny publikacji uwzględnia zagadnienia zawarte w minimach programowych przedmiotu przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystanie z podręcznika ułatwia zestaw pytań kontrolnych zamieszczonych na zakończenie...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 510

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA